کابل انتقال صدا - کابل aux

کابل انتقال صدا - کابل aux

کابل انتقال صدا - کابل aux خرید و مشاوره آسان محصولات
کابل انتقال صدا - کابل aux
RLS
Product rating: 5 out of 5 with 2650 ratings
Product review: 3 5
 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • انتخاب برند
 • TSCO
 • Philips
 • Anker
 • Oscar
 • HOCO
 • Remax
 • Awei
 • JBL
 • Earldom
 • Orico
 • Aukey
 • Joyroom
 • Daiyo
 • Promax
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • همه
کابل صدا Aux ریمکس Remax P-18 طول 1 متر کابل صدا Aux ریمکس Remax P-18 طول 1 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا Aux ارلدام Earldom ET-21 طول 1 متر کابل صدا Aux ارلدام Earldom ET-21 طول 1 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا Aux اکی Aukey CB-V10 طول 1.2 متر کابل صدا Aux اکی Aukey CB-V10 طول 1.2 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل افزایش طول صدا Aux دایو Daiyo OFC TA770 طول 2 متر کابل افزایش طول صدا Aux دایو Daiyo OFC TA770 طول 2 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX جوی روم Joyroom JR-S605 طول 28 سانتی متر کابل صدا AUX جوی روم Joyroom JR-S605 طول 28 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX اسکار Oscar OS-692 طول 0.9 متر کابل صدا AUX اسکار Oscar OS-692 طول 0.9 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX ریمکس Remax RL-L200 طول 1 متر کابل صدا AUX ریمکس Remax RL-L200 طول 1 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX ریمکس Remax LH-312 طول 1 متر کابل صدا AUX ریمکس Remax LH-312 طول 1 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX ریمکس Remax RL-S20 3.5 Audio Sharing طول 0.25 متر کابل صدا AUX ریمکس Remax RL-S20 3.5 Audio Sharing طول 0.25 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX ریمکس Remax LH-315 طول 1.8 متر کابل صدا AUX ریمکس Remax LH-315 طول 1.8 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX تسکو TSCO TC AU17 طول 1 متر کابل صدا AUX تسکو TSCO TC AU17 طول 1 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX ریمکس Remax LH-322 طول 2 متر کابل صدا AUX ریمکس Remax LH-322 طول 2 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX ارلدام Earldom ET-12 طول 2 متر کابل صدا AUX ارلدام Earldom ET-12 طول 2 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX ریمکس Remax LH-332 طول 1 متر کابل صدا AUX ریمکس Remax LH-332 طول 1 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX ریمکس Remax YH-34 طول 2 متر کابل صدا AUX ریمکس Remax YH-34 طول 2 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX ریمکس Remax SPL100 طول 1.5 متر کابل صدا AUX ریمکس Remax SPL100 طول 1.5 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX ریمکس Remax S160 طول 1.8 متر کابل صدا AUX ریمکس Remax S160 طول 1.8 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX ریمکس Remax RL-L300 طول 1 متر کابل صدا AUX ریمکس Remax RL-L300 طول 1 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX اسکار Oscar OS-C314 طول 1.8 متر کابل صدا AUX اسکار Oscar OS-C314 طول 1.8 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX انکر Anker A8220 طول 2.4 متر کابل صدا AUX انکر Anker A8220 طول 2.4 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX تسکو TSCO TC91 طول 1 متر کابل صدا AUX تسکو TSCO TC91 طول 1 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX تسکو TSCO TC92 طول 1 متر کابل صدا AUX تسکو TSCO TC92 طول 1 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا Aux ریمکس Remax S140 طول 1 متر کابل صدا Aux ریمکس Remax S140 طول 1 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا Aux فیلیپس Philips SWA2529W/10 طول 1.5 متر کابل صدا Aux فیلیپس Philips SWA2529W/10 طول 1.5 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل افزایش طول صدا AUX تسکو TSCO TC-AU6 طول 1 متر کابل افزایش طول صدا AUX تسکو TSCO TC-AU6 طول 1 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX تسکو TSCO TC94 طول 1 متر کابل صدا AUX تسکو TSCO TC94 طول 1 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا Aux ریمکس Remax P-12 طول یک متر کابل صدا Aux ریمکس Remax P-12 طول یک متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا Aux اسکار Oscar OSC-888 طول 1.1 متر کابل صدا Aux اسکار Oscar OSC-888 طول 1.1 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا Aux ریمکس Remax 2015 با طول 2 متر کابل صدا Aux ریمکس Remax 2015 با طول 2 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX ریمکس Remax LH-323 طول 2 متر کابل صدا AUX ریمکس Remax LH-323 طول 2 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل افزایش طول صدا Aux اوریکو Orico FMC-10 طول 1 متر کابل افزایش طول صدا Aux اوریکو Orico FMC-10 طول 1 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا Aux ریمکس Remax P-14 طول 1 متر کابل صدا Aux ریمکس Remax P-14 طول 1 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا Aux ریمکس Remax P-9 طول 0.9 متر کابل صدا Aux ریمکس Remax P-9 طول 0.9 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX ریمکس Remax LH-311 طول 1 متر کابل صدا AUX ریمکس Remax LH-311 طول 1 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا Aux هوکو Hoco Yueyin طول 1.5 متر کابل صدا Aux هوکو Hoco Yueyin طول 1.5 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا Aux ریمکس Remax LH-309 طول 1 متر کابل صدا Aux ریمکس Remax LH-309 طول 1 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا Aux ریمکس Remax L-8 طول 1 متر کابل صدا Aux ریمکس Remax L-8 طول 1 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX ریمکس Remax LH-335 طول 1.2 متر کابل صدا AUX ریمکس Remax LH-335 طول 1.2 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا Aux آوی Awei AUX-001 طول 1 متر کابل صدا Aux آوی Awei AUX-001 طول 1 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX ریمکس Remax LH-L316 طول 2 متر کابل صدا AUX ریمکس Remax LH-L316 طول 2 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX تسکو TSCO TC AU18 طول 1 متر کابل صدا AUX تسکو TSCO TC AU18 طول 1 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا Aux آکی Aukey CB-V12 طول 1.2 متر کابل صدا Aux آکی Aukey CB-V12 طول 1.2 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل افزایش طول صدا Aux سومو Somo SM405 طول 4.5 متر کابل افزایش طول صدا Aux سومو Somo SM405 طول 4.5 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX تسکو TSCO TC AU7 طول 1.5 متر کابل صدا AUX تسکو TSCO TC AU7 طول 1.5 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX اسکار Oscar OS-C313 طول 1 متر کابل صدا AUX اسکار Oscar OS-C313 طول 1 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX تسکو TSCO TC 89 طول 1 متر کابل صدا AUX تسکو TSCO TC 89 طول 1 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX تسکو TSCO TC 93 طول 1 متر کابل صدا AUX تسکو TSCO TC 93 طول 1 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX تسکو TSCO TC 90 طول 1 متر کابل صدا AUX تسکو TSCO TC 90 طول 1 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا AUX تسکو TSCO TC 89 طول 1.8 متر کابل صدا AUX تسکو TSCO TC 89 طول 1.8 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا Aux جی بی ال JBL JB-3 طول 3 متر کابل صدا Aux جی بی ال JBL JB-3 طول 3 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا Aux فیلیپس Philips DLC2432V طول 1 متر کابل صدا Aux فیلیپس Philips DLC2432V طول 1 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا Aux ریمکس Remax RL-L300 طول 1.5 متر کابل صدا Aux ریمکس Remax RL-L300 طول 1.5 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا Aux اسکار Oscar KNF طول 1 متر کابل صدا Aux اسکار Oscar KNF طول 1 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا Aux ریمکس Remax RL-1500 طول 1.5 متر کابل صدا Aux ریمکس Remax RL-1500 طول 1.5 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا Aux ریمکس Remax P-16 طول 2 متر کابل صدا Aux ریمکس Remax P-16 طول 2 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا Aux ارلدام Earldom ET-AUX26 طول 1 متر کابل صدا Aux ارلدام Earldom ET-AUX26 طول 1 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا Aux پرومکس Promax PM-100 طول 1 متر کابل صدا Aux پرومکس Promax PM-100 طول 1 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا 1 به 2 ارلدام Earldom 201 طول 38 سانتی متر کابل صدا 1 به 2 ارلدام Earldom 201 طول 38 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا Aux ریمکس Remax P-9 طول 2 متر کابل صدا Aux ریمکس Remax P-9 طول 2 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل افزایش طول صدا Aux دایو Daiyo OFC TA771 طول 1.2 متر کابل افزایش طول صدا Aux دایو Daiyo OFC TA771 طول 1.2 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل افزایش طول صدا AUX فیلیپس Philips SWA2528W/10 طول 1.5 متر کابل افزایش طول صدا AUX فیلیپس Philips SWA2528W/10 طول 1.5 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا Aux اسکار Oscar OSC-L884 طول 1.2 متر کابل صدا Aux اسکار Oscar OSC-L884 طول 1.2 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا Aux اسکار Oscar RoHs طول 1.4 متر کابل صدا Aux اسکار Oscar RoHs طول 1.4 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کابل صدا Aux اسکار Oscar OS-693 طول 1.3 متر کابل صدا Aux اسکار Oscar OS-693 طول 1.3 متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021

Notfound

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • نمایش همه
کابل انتقال صدا - کابل aux

اگر به گوش دادن به موسیقی علاقه دارید، حتماً تا به حال از کابل AUX یا همان کابل انتقال صدا استفاده کرده اید! کابل آ یو ایکس در دو سمت خود به رابط های 3.5 میلی متری مجهز است و می توان یک طرف آن را به گوشی موبایل و تبلت و سمت دیگر آن را به اسپیکر یا استریوی خانگی متصل کرد. در این حالت شما می توانید فایل های موسیقی ذخیره شده بر روی گوشی یا تبلت خود را با اسپیکر پخش کرده و به صورت گروهی به آنها گوش دهید! همچنین کابل انتقال صدا برای پخش موسیقی در هنگام رانندگی نیز کاربرد دارد و لذت گوش دادن به موسیقی های مورد علاقه تان داخل خودرو را برای شما به ارمغان می آورد. چنانچه قصد خرید کابل AUX دارید، برای آشنایی با انواع این نوع کابل با ما تا انتهای متن همراه باشید.

راهنمای خرید کابل AUX

انواع کابل انتقال صدا شامل کابل aux چهار خط، کابل aux سه خط، کابل aux دو خط و.. می شود که متناسب با نیازتان می توانید نسبت به خرید آنها اقدام کنید. از دیگر انواع کابل انتقال صدای 3.5 میلی متری می توان به کابل aux میکروفون دار اشاره کرد. با استفاده از این نوع کابل می توانید بدون نیاز به باز کردن قفل گوشی، کنترل پخش موسیقی را به صورت صوتی در اختیار بگیرید! این نوع کابل به خصوص در هنگام رانندگی کارایی بالایی برای شما خواهد داشت. از دیگر انواع کابل صدا باید به کابل AUX فنری اشاره کنیم که انعطاف بالاتری نسبت به کابل های معمولی دارد و در هنگام استفاده از آن با مشکلاتی مانند در هم پیچیدن یا گره خوردگی مواجه نخواهید شد.
از لحاظ طول نیز کابل AUX انواع مختلفی دارد. اگر قصد خرید کابل انتقال صدا برای مصارف معمولی را دارید، می توانید از کابل های یک یا دو متری استفاده کنید. همچنین برای مصارف حرفه ای تر می توانید نسبت به خرید کابل انتقال صدا 5 متری اقدام کنید. ضمن اینکه از طریق کابل افزایش طول aux می توانید از کابل های معمولی برای اتصال دستگاه هایی که فاصله زیادی از یکدیگر دارند، استفاده کنید. کابل افزایش طول صدا کارایی بالایی در محیط های بزرگ مانند سالن های جشن و عروسی، مساجد و هیئت های مذهبی دارد.

بهترین برند کابل AUX

به طور کلی کابل AUX در کنار کابل شارژ موبایل از جمله لوازم جانبی پرکاربرد گوشی موبایل اندرویدی و گوشی موبایل آیفون محسوب می شود و به طور وسیعی توسط کاربران مورد استفاده قرار می گیرد. به همین دلیل بازار این محصول دارای تنوع زیادی است و شرکت های مختلفی در آن فعال هستند.

کابل aux تسکو، ریمکس، پرومکس و ... از جمله کابل های صدای معروف و پرطرفدار موجود در بازار هستند که شما می توانید نسبت به خرید آنها با بهترین قیمت از شرکت ایده برتر پارسیان اقدام کنید. برای این منظور و دریافت قیمت و اطلاع از نحوه خرید انواع کابل انتقال صدا به سایت شرکت ایده برتر مراجعه کنید و یا با شماره 73027-021 تماس بگیرید.