بارکد خوان - بارکد اسکنر - بارکد خوان فروشگاهی

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • همه
بارکد خوان میندئو Mindeo MD6100 بارکد خوان میندئو Mindeo MD6100
مشاهده جزئیات محصول
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان پایه دار میوا Meva Combo 3615 بارکد خوان پایه دار میوا Meva Combo 3615
مشاهده جزئیات محصول
۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان میوا Meva MBS 3615 بارکد خوان میوا Meva MBS 3615
مشاهده جزئیات محصول
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Magellan 8500Xt بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Magellan 8500Xt
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان میندئو Mindeo 2250 بارکد خوان میندئو Mindeo 2250
مشاهده جزئیات محصول
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان دیتالاجیک Data Logic Quick Scan I بارکد خوان دیتالاجیک Data Logic Quick Scan I
مشاهده جزئیات محصول
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان رابین ROBIN 1200 بارکد خوان رابین ROBIN 1200
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان اکسیوم Axiom 8223 بارکد خوان اکسیوم Axiom 8223
مشاهده جزئیات محصول
۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic QD2131 بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic QD2131
مشاهده جزئیات محصول
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Lite QW2100 بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Lite QW2100
مشاهده جزئیات محصول
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان میندئو Mindeo 3290 بارکد خوان میندئو Mindeo 3290
مشاهده جزئیات محصول
۳۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان میندئو Mindeo 5250 بارکد خوان میندئو Mindeo 5250
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دستی موتورولا Motorola Symbol LS2208 بارکد خوان دستی موتورولا Motorola Symbol LS2208
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان رومنس Romans LD-2130B بارکد خوان رومنس Romans LD-2130B
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان میندئو Mindeo FS380 بارکد خوان میندئو Mindeo FS380
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic 2430 بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic 2430
مشاهده جزئیات محصول
۳۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان آواسیس Avasys ALS-001 بارکد خوان آواسیس Avasys ALS-001
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان میندئو Mindeo ms3590 بارکد خوان میندئو Mindeo ms3590
مشاهده جزئیات محصول
۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Magellan 2200VS بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Magellan 2200VS
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Magellan 3200VSI بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Magellan 3200VSI
مشاهده جزئیات محصول
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان دیتالاجیک Data Logic Cobalto CO5330 بارکد خوان دیتالاجیک Data Logic Cobalto CO5330
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دیتالاجیک Data Logic TD1100 بارکد خوان دیتالاجیک Data Logic TD1100
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان میندئو Mindeo MS 3390 بارکد خوان میندئو Mindeo MS 3390
مشاهده جزئیات محصول
۲۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان هانیول Honeywell Voyager 1452G بارکد خوان هانیول Honeywell Voyager 1452G
مشاهده جزئیات محصول
۵۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان لیزری دیتا اسکن Data Scan IP-2050 بارکد خوان لیزری دیتا اسکن Data Scan IP-2050
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دیتالاجیک Data Logic Quick Scan Lite بارکد خوان دیتالاجیک Data Logic Quick Scan Lite
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان رومنس Romans LS-1743 بارکد خوان رومنس Romans LS-1743
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان رومنس Romans LS- بارکد خوان رومنس Romans LS-
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دیتالاجیک Data Logic Quick Scan M بارکد خوان دیتالاجیک Data Logic Quick Scan M
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان میندئو Mindeo MD6200 بارکد خوان میندئو Mindeo MD6200
مشاهده جزئیات محصول
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Gryphon M4130 بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Gryphon M4130
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دیتالاجیک Data Logic 4430 بارکد خوان دیتالاجیک Data Logic 4430
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دیتالاجیک Data Logic Heron HD3130 بارکد خوان دیتالاجیک Data Logic Heron HD3130
مشاهده جزئیات محصول
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان زیبیکس Zebex Z_3190BT بارکد خوان زیبیکس Zebex Z_3190BT
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان میوا Meva MBS-4680 بارکد خوان میوا Meva MBS-4680
مشاهده جزئیات محصول
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان دیتالاجیک 800 Datalogic Magellan بارکد خوان دیتالاجیک 800 Datalogic Magellan
مشاهده جزئیات محصول
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان رابین ROBIN RS-1100 بارکد خوان رابین ROBIN RS-1100
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبرا Zebra MT2000 Mobile بارکد خوان زبرا Zebra MT2000 Mobile
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبرا Zebra Symbol MS954 بارکد خوان زبرا Zebra Symbol MS954
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبرا Zebra MP7000 بارکد خوان زبرا Zebra MP7000
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دنزو Denso AT20Q-SM بارکد خوان دنزو Denso AT20Q-SM
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبرا Zebra DS4800 بارکد خوان زبرا Zebra DS4800
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبرا Zebra DS4308P بارکد خوان زبرا Zebra DS4308P
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دیتالاجیک QuickScan QD2300 بارکد خوان دیتالاجیک QuickScan QD2300
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبکس Zebex Z-3192SR بارکد خوان زبکس Zebex Z-3192SR
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبکس Zebex Z-6182 بارکد خوان زبکس Zebex Z-6182
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبکس Zebex Z-6170 بارکد خوان زبکس Zebex Z-6170
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبکس Zebex Z-6010 بارکد خوان زبکس Zebex Z-6010
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبکس Zebex Z-3220 بارکد خوان زبکس Zebex Z-3220
مشاهده جزئیات محصول
۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان زبکس Zebex Z-3190 بارکد خوان زبکس Zebex Z-3190
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبکس Zebex Z-3100 بارکد خوان زبکس Zebex Z-3100
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Gryphon GFS4430 بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Gryphon GFS4430
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Gryphon GFS4470 بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Gryphon GFS4470
مشاهده جزئیات محصول
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Magellan 9300i بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Magellan 9300i
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Heron HD3430 بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Heron HD3430
مشاهده جزئیات محصول
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic PD9530 بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic PD9530
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic QW2420 بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic QW2420
مشاهده جزئیات محصول
۲۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic QW2120 بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic QW2120
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic QD2130 بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic QD2130
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان سیمون Simon 3000 بارکد خوان سیمون Simon 3000
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبرا Zebra Symbol LS3408-ER بارکد خوان زبرا Zebra Symbol LS3408-ER
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبرا Zebra Symbol LS3408-FZ بارکد خوان زبرا Zebra Symbol LS3408-FZ
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبرا Zebra MS1207 FZY بارکد خوان زبرا Zebra MS1207 FZY
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبرا Zebra MS-1207WA بارکد خوان زبرا Zebra MS-1207WA
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبرا Zebra Symbol LS3578-ER بارکد خوان زبرا Zebra Symbol LS3578-ER
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبرا Zebra Symbol LS3578-FZ بارکد خوان زبرا Zebra Symbol LS3578-FZ
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبرا Zebra DS457 بارکد خوان زبرا Zebra DS457
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبرا Zebra DS9208 بارکد خوان زبرا Zebra DS9208
مشاهده جزئیات محصول
۳۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال

Notfound

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • نمایش همه
بارکد خوان - بارکد اسکنر - بارکد خوان فروشگاهی

دستگاه بارکد خوان (بارکد اسکنر یا بارکد فروشگاهی) را می توان یکی از مهم ترین و ضروری ترین تجهیزات فروشگاهی دانست. امروزه در تمامی فروشگاه ها از جمله فروشگاه های بزرگ و معتبر و همچنین مراکز تجاری دیگر این محصول مورد استفاده قرار می گیرد و به دلیل استفاده زیادی که از آن می شود، سرعت،کیفیت و نوع بارکد خوان اهمیت ویژه ای را داراست. وظیفه بارکد خوان شناسایی(اسکن) بارکد کالاهایی است که توسط چاپگر لیبل زن یا همان لیبل پرینتر بر روی لیبل (برچسب) مخصوص کالا درج گردیده است. بارکد خوان ها به اشکال مختلفی در بازار موجود می باشند. در یک دسته بندی می توان دستگاه های بارکد خوان را به پایه دار و بی پایه تقسیم کرد.
امروزه به دلیل گسترش مراکز تجاری و بالا رفتن تقاضا برای این محصول، شرکت های زیادی در حال تولید بارکد خوان(بارکد اسکنر) می باشند که به جهت وجود رقابت زیاد، کیفیت بارکد خوان ها و قابلیت هایی که دارند بسیار مناسب و پاسخگوی مشتریان می باشد. از بهترین برندهای حال حاضر دستگاه بارکد خوان می توان به بارکد خوان دیتالاجیک datalogic، بارکد خوان میندئو Mindeo، بارکد خوان میوا meva، بارکد خوان رومنس romance
و ... اشاره کرد.

خرید بارکد خوان

بارکد اسکنرها بسته به نوع و کیفیت و مشخصات که دارند، با قیمت های متفاوتی در بازار عرضه می شوند. بخصوص بارکد خوان فروشگاهی که تقاضای بسیار بالایی هم دارد به اشکال گوناگون در بازار یافت می شوند. یکی از مزایای بارکدخوان ها، طراحی بارکدخوان برای کامپیوتر می باشد که این امر باعث سهولت در کار با این دستگاه ها شده است. از مشخصات بارزی که در خرید بارکد خوان باید بدان توجه داشت، تعداد اسکن(که با واحد اسکن در ثانیه مشخص می گردد) دقت و حداکثر فاصله اسکن بارکد خوان، تکنولوژی اسکن، مقاومت در برابر ضربه(دلیل اهمیت این مورد، احتمال بیشتر ضربه خوردن بارکدخوان نسبت به دیگر تجهیزات فروشگاهی و ماشین های اداری است) و مثل همیشه قیمت محصول می باشد که با توجه به نیاز فروشگاهی تهیه می گردد. برای اینکه با مشخصات اصلی بارکدخوان ها آشنایی بهتری پیدا کنید بطور مثال می توانید مشخصات بارکد خوان میندئو Mindeo 5250 را مطالعه نمایید.