بارکد خوان - بارکد اسکنر - بارکد خوان فروشگاهی

بارکد خوان - بارکد اسکنر - بارکد خوان فروشگاهی

بارکد خوان - بارکد اسکنر - بارکد خوان فروشگاهی خرید و مشاوره آسان محصولات
بارکد خوان - بارکد اسکنر - بارکد خوان فروشگاهی<a style="/>
 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • انتخاب برند
 • Axiom
 • Avasys
 • Quick scan
 • Robin
 • Meva
 • Data Logic
 • Mindeo
 • zebex
 • romans
 • Motorola
 • honeywell
 • Data Scan
 • Denso
 • Heroje
 • Sunlux
 • CBON
 • Zonerich
 • Symbol
 • Simon
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • همه
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Heron HD3430 بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Heron HD3430 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۳۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان میندئو Mindeo MD6100 بارکد خوان میندئو Mindeo MD6100 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان هانیول Honeywell Voyager 1452G بارکد خوان هانیول Honeywell Voyager 1452G وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان پایه دار میوا Meva Combo 3615 بارکد خوان پایه دار میوا Meva Combo 3615 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic QD2131 بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic QD2131 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Lite QW2100 بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Lite QW2100 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۹,۳۷۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان دیتالاجیک Data Logic Heron HD3130 بارکد خوان دیتالاجیک Data Logic Heron HD3130 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Magellan 3200VSI بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Magellan 3200VSI وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۳۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Magellan 800i بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Magellan 800i وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان میندئو Mindeo 2250 بارکد خوان میندئو Mindeo 2250 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان میوا Meva MBS 3615 بارکد خوان میوا Meva MBS 3615 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Magellan 8500Xt بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Magellan 8500Xt وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دیتالاجیک Data Logic Quick Scan I بارکد خوان دیتالاجیک Data Logic Quick Scan I وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۶,۸۳۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان رابین ROBIN 1200 بارکد خوان رابین ROBIN 1200 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان اکسیوم Axiom 8223 بارکد خوان اکسیوم Axiom 8223 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان میندئو Mindeo 3290 بارکد خوان میندئو Mindeo 3290 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۵۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان میندئو Mindeo 5250 بارکد خوان میندئو Mindeo 5250 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دستی موتورولا Motorola Symbol LS2208 بارکد خوان دستی موتورولا Motorola Symbol LS2208 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان رومنس Romans LD-2130B بارکد خوان رومنس Romans LD-2130B وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان میندئو Mindeo FS380 بارکد خوان میندئو Mindeo FS380 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic 2430 بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic 2430 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۵۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان آواسیس Avasys ALS-001 بارکد خوان آواسیس Avasys ALS-001 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان میندئو Mindeo ms3590 بارکد خوان میندئو Mindeo ms3590 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۴۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Magellan 2200VS بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Magellan 2200VS وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دیتالاجیک Data Logic Cobalto CO5330 بارکد خوان دیتالاجیک Data Logic Cobalto CO5330 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دیتالاجیک Data Logic TD1100 بارکد خوان دیتالاجیک Data Logic TD1100 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان میندئو Mindeo MS 3390 بارکد خوان میندئو Mindeo MS 3390 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۴۹,۸۱۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان لیزری دیتا اسکن Data Scan IP-2050 بارکد خوان لیزری دیتا اسکن Data Scan IP-2050 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دیتالاجیک Data Logic Quick Scan Lite بارکد خوان دیتالاجیک Data Logic Quick Scan Lite وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان رومنس Romans LS-1743 بارکد خوان رومنس Romans LS-1743 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان رومنس Romans LS-1245W بارکد خوان رومنس Romans LS-1245W وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دیتالاجیک Data Logic Quick Scan M بارکد خوان دیتالاجیک Data Logic Quick Scan M وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان میندئو Mindeo MD6200 بارکد خوان میندئو Mindeo MD6200 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Gryphon M4130 بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Gryphon M4130 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دیتالاجیک Data Logic 4430 بارکد خوان دیتالاجیک Data Logic 4430 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زیبیکس Zebex Z_3190BT بارکد خوان زیبیکس Zebex Z_3190BT وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان رابین ROBIN RS-1100 بارکد خوان رابین ROBIN RS-1100 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان چمپتک Champtek LG610 بارکد خوان چمپتک Champtek LG610 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان نتوم Netum NT-2028 بارکد خوان نتوم Netum NT-2028 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان هانی ول Honeywell Youjie YJ4600 بارکد خوان هانی ول Honeywell Youjie YJ4600 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان تایسون Tyson Ty-2115w بارکد خوان تایسون Tyson Ty-2115w وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان میندئو Mindeo ES4650-SR بارکد خوان میندئو Mindeo ES4650-SR وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان سی بن CBON CB-N210W بارکد خوان سی بن CBON CB-N210W وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان میندئو Mindeo MP8300 بارکد خوان میندئو Mindeo MP8300 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبرا Zebra MT2000 Mobile بارکد خوان زبرا Zebra MT2000 Mobile وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبرا Zebra Symbol MS954 بارکد خوان زبرا Zebra Symbol MS954 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبرا Zebra MP7000 بارکد خوان زبرا Zebra MP7000 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دنزو Denso AT20Q-SM بارکد خوان دنزو Denso AT20Q-SM وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبرا Zebra DS4800 بارکد خوان زبرا Zebra DS4800 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبرا Zebra DS4308P بارکد خوان زبرا Zebra DS4308P وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دیتالاجیک QuickScan QD2300 بارکد خوان دیتالاجیک QuickScan QD2300 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبکس Zebex Z-3192SR بارکد خوان زبکس Zebex Z-3192SR وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۴۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان زبکس Zebex Z-6182 بارکد خوان زبکس Zebex Z-6182 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبکس Zebex Z-6170 بارکد خوان زبکس Zebex Z-6170 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبکس Zebex Z-6010 بارکد خوان زبکس Zebex Z-6010 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبکس Zebex Z-3220 بارکد خوان زبکس Zebex Z-3220 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان زبکس Zebex Z-3190 بارکد خوان زبکس Zebex Z-3190 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبکس Zebex Z-3100 بارکد خوان زبکس Zebex Z-3100 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Gryphon GFS4430 بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Gryphon GFS4430 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Gryphon GFS4470 بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Gryphon GFS4470 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۵۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Magellan 9300i بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic Magellan 9300i وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic PD9530 بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic PD9530 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic QW2420 بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic QW2420 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۹,۶۴۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic QW2120 بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic QW2120 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic QD2130 بارکد خوان دیتالاجیک Datalogic QD2130 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان اسکار OSCAR OS-80DBWi بارکد خوان اسکار OSCAR OS-80DBWi وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان سیمون Simon 3000 بارکد خوان سیمون Simon 3000 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دیتا کالکتور پوینت موبایل Point Mobile PM60 دیتا کالکتور پوینت موبایل Point Mobile PM60 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبرا Zebra Symbol LS3408-ER بارکد خوان زبرا Zebra Symbol LS3408-ER وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان پوزیفلکس Posiflex LS-3000 بارکد خوان پوزیفلکس Posiflex LS-3000 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبرا Zebra Symbol LS3408-FZ بارکد خوان زبرا Zebra Symbol LS3408-FZ وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان رومنس Romans LS-1245W بارکد خوان رومنس Romans LS-1245W وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان هانی ول Honeywell Youjie YJ3300 بارکد خوان هانی ول Honeywell Youjie YJ3300 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان زبرا Zebra MS1207 FZY بارکد خوان زبرا Zebra MS1207 FZY وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبرا Zebra MS-1207WA بارکد خوان زبرا Zebra MS-1207WA وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبرا Zebra Symbol LS3578-ER بارکد خوان زبرا Zebra Symbol LS3578-ER وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبرا Zebra Symbol LS3578-FZ بارکد خوان زبرا Zebra Symbol LS3578-FZ وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان میوا Meva MBS-4680 بارکد خوان میوا Meva MBS-4680 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان رومیزی هانی ول Honeywell Solaris 7980g 2D بارکد خوان رومیزی هانی ول Honeywell Solaris 7980g 2D وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان سی بن CBON CB-N200 بارکد خوان سی بن CBON CB-N200 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان میندئو Mindeo MP720 بارکد خوان میندئو Mindeo MP720 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زونریچ Zonerich ZQ-LS6000 بارکد خوان زونریچ Zonerich ZQ-LS6000 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان هانی ول Honeywell Stratos 2700 بارکد خوان هانی ول Honeywell Stratos 2700 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۳۳۹,۳۲۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان رومیزی هانی ول Honeywell Solaris 7980g 1D بارکد خوان رومیزی هانی ول Honeywell Solaris 7980g 1D وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۳۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان زبرا Zebra DS457 بارکد خوان زبرا Zebra DS457 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان هانی ول Honeywell Orbit 7190G بارکد خوان هانی ول Honeywell Orbit 7190G وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۶۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان هانی ول Honeywell Hyperion 1300g بارکد خوان هانی ول Honeywell Hyperion 1300g وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان هروج Heroje H180U بارکد خوان هروج Heroje H180U وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان سیمبل Symbol LS-1902 بارکد خوان سیمبل Symbol LS-1902 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان نیولند Newland HR100 بارکد خوان نیولند Newland HR100 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان اکسیوم Axiom V6 بارکد خوان اکسیوم Axiom V6 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان ای پوز E-POS EC301 بارکد خوان ای پوز E-POS EC301 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۴,۵۴۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان رمو Remo QR3100 PLUS بارکد خوان رمو Remo QR3100 PLUS وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان آکسیوم Axiom 2290 بارکد خوان آکسیوم Axiom 2290 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۰,۶۹۳,۰۰۰ ریال
بارکد خوان سهند Sahand SND120 بارکد خوان سهند Sahand SND120 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۳,۹۹۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان اسکار OSCAR OS-60LBW بارکد خوان اسکار OSCAR OS-60LBW وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان سیمبل Symbol LS-6004 بارکد خوان سیمبل Symbol LS-6004 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان هانی ول Honeywell MK7820 بارکد خوان هانی ول Honeywell MK7820 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۴۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان سان لاکس Sunlux XL-626A بارکد خوان سان لاکس Sunlux XL-626A وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان دلتا Delta 2200 بارکد خوان دلتا Delta 2200 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲۲,۶۳۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان رمو Remo QR3100 بارکد خوان رمو Remo QR3100 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان نیکیتا Nikita Hubble BC-5000 بارکد خوان نیکیتا Nikita Hubble BC-5000 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان نیولند Newland NQuire 202p بارکد خوان نیولند Newland NQuire 202p وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دیتا لاجیک Datalogic DBT6400 بارکد خوان دیتا لاجیک Datalogic DBT6400 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان چمپتک Champtek SG600 بارکد خوان چمپتک Champtek SG600 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۶,۵۹۶,۰۰۰ ریال
بارکد خوان اسکوپ Scope SP3080G بارکد خوان اسکوپ Scope SP3080G وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان دی کا تی DKT 7208 بارکد خوان دی کا تی DKT 7208 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان هانی ول Honeywell Xenon 1902GSR بارکد خوان هانی ول Honeywell Xenon 1902GSR وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان هانی ول Honeywell Voyager 1400g بارکد خوان هانی ول Honeywell Voyager 1400g وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان دلتا Delta OD7270 بارکد خوان دلتا Delta OD7270 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان هانی ول Honeywell Orbit 7120 بارکد خوان هانی ول Honeywell Orbit 7120 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۳۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان آکسیوم Axiom 2200W بارکد خوان آکسیوم Axiom 2200W وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان هانی ول Honeywell Xenon 1900gHD بارکد خوان هانی ول Honeywell Xenon 1900gHD وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۳۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان اسکوپ Scope SP-5013 بارکد خوان اسکوپ Scope SP-5013 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان دلتا Delta 331 بارکد خوان دلتا Delta 331 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان میوا Meva MBS 1750 بارکد خوان میوا Meva MBS 1750 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان هانی ول Honeywell Voyager 1250G بارکد خوان هانی ول Honeywell Voyager 1250G وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان هانی ول Honeywell Voyager 1202G بارکد خوان هانی ول Honeywell Voyager 1202G وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۳۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان سی بن CBON CB-H2000H بارکد خوان سی بن CBON CB-H2000H وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان هانی ول Honeywell Voyager 1450G 2D بارکد خوان هانی ول Honeywell Voyager 1450G 2D وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان هانی ول Honeywell Voyager 1450G 1D بارکد خوان هانی ول Honeywell Voyager 1450G 1D وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان سی بن CBON CB-H100 بارکد خوان سی بن CBON CB-H100 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان دیتا کالکتور هروج Heroje T5 بارکد خوان دیتا کالکتور هروج Heroje T5 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان هانی ول Honeywell Eclipse 5145 بارکد خوان هانی ول Honeywell Eclipse 5145 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۲,۷۴۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان هانی ول Honeywell Voyager 1400g 2D بارکد خوان هانی ول Honeywell Voyager 1400g 2D وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان هانی ول Honeywell 8560 بارکد خوان هانی ول Honeywell 8560 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۳۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان سینو Cino F680BT بارکد خوان سینو Cino F680BT وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان زبرا Zebra DS9208 بارکد خوان زبرا Zebra DS9208 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۳۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال
بارکد خوان سینو Cino A770 بارکد خوان سینو Cino A770 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
بارکد خوان سینو Cino F560 بارکد خوان سینو Cino F560 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021

Notfound

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • نمایش همه
بارکد خوان - بارکد اسکنر - بارکد خوان فروشگاهی

دستگاه بارکد خوان (بارکد اسکنر یا بارکد فروشگاهی) را می توان یکی از مهم ترین و ضروری ترین تجهیزات فروشگاهی دانست. امروزه در تمامی فروشگاه ها از جمله فروشگاه های بزرگ و معتبر و همچنین مراکز تجاری دیگر این محصول مورد استفاده قرار می گیرد و به دلیل استفاده زیادی که از آن می شود، سرعت،کیفیت و نوع بارکد خوان اهمیت ویژه ای را داراست.

وظیفه بارکد خوان شناسایی(اسکن) بارکد کالاهایی است که توسط چاپگر لیبل زن یا همان لیبل پرینتر بر روی لیبل (برچسب) مخصوص کالا درج گردیده است.

بارکد خوان ها به اشکال مختلفی در بازار موجود می باشند. در یک دسته بندی می توان دستگاه های بارکد خوان را به پایه دار و بی پایه تقسیم کرد.

امروزه به دلیل گسترش مراکز تجاری و بالا رفتن تقاضا برای این محصول، شرکت های زیادی در حال تولید بارکد خوان(بارکد اسکنر) می باشند که به جهت وجود رقابت زیاد، کیفیت بارکد خوان ها و قابلیت هایی که دارند بسیار مناسب و پاسخگوی مشتریان می باشد.

از بهترین برندهای حال حاضر دستگاه بارکد خوان می توان به بارکد خوان دیتالاجیک datalogic، بارکد خوان میندئو Mindeo، بارکد خوان میوا meva، بارکد خوان رومنس romance و ... اشاره کرد.

خرید بارکد خوان

بارکد اسکنرها بسته به نوع و کیفیت و مشخصات که دارند، با قیمت های متفاوتی در بازار عرضه می شوند. بخصوص بارکد خوان فروشگاهی که تقاضای بسیار بالایی هم دارد به اشکال گوناگون در بازار یافت می شوند.

یکی از مزایای بارکدخوان ها، طراحی بارکدخوان برای کامپیوتر می باشد که این امر باعث سهولت در کار با این دستگاه ها شده است.

از مشخصات بارزی که در خرید بارکد خوان باید بدان توجه داشت، تعداد اسکن (که با واحد اسکن در ثانیه مشخص می گردد) دقت و حداکثر فاصله اسکن بارکد خوان، تکنولوژی اسکن، مقاومت در برابر ضربه (دلیل اهمیت این مورد، احتمال بیشتر ضربه خوردن بارکدخوان نسبت به دیگر تجهیزات فروشگاهی و ماشین های اداری است) و مثل همیشه قیمت محصول می باشد که با توجه به نیاز فروشگاهی تهیه می گردد.

برای اینکه با مشخصات اصلی بارکدخوان ها آشنایی بهتری پیدا کنید بطور مثال می توانید مشخصات بارکد خوان میندئو Mindeo 2250 را مطالعه نمایید.