اسکناس شمار - پول شمار - پولشمار

اسکناس شمار - پول شمار - پولشمار

اسکناس شمار - پول شمار - پولشمار خرید و مشاوره آسان محصولات
اسکناس شمار - پول شمار - پولشمار
RLS
Product rating: 5 out of 5 with 2650 ratings
Product review: 3 5
 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • انتخاب برند
 • AX
 • Bill counter
 • nikita
 • Para
 • Sayan
 • Magner
 • Sahand
 • Henay
 • e-Banking Tech
 • Qing Lei
 • Mega
 • G-Star
 • HFS
 • Nami Taraz
 • H.SOON
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • همه
اسکناس شمار نیکیتا Nikita LD-90B اسکناس شمار نیکیتا Nikita LD-90B وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار سایان Sayan X22 اسکناس شمار سایان Sayan X22 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار AX 5800 اسکناس شمار AX 5800 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار AX 2400 اسکناس شمار AX 2400 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار AX 5200 اسکناس شمار AX 5200 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار نیکیتا Nikita LD-2000 اسکناس شمار نیکیتا Nikita LD-2000 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار ایستاده پارا Para NCS-1200 اسکناس شمار ایستاده پارا Para NCS-1200 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار رومیزی پارا Para NC-407 اسکناس شمار رومیزی پارا Para NC-407 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار پارا ایستاده Para-900 اسکناس شمار پارا ایستاده Para-900 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار سایان Sayan bankers اسکناس شمار سایان Sayan bankers وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار سایان Sayan smart اسکناس شمار سایان Sayan smart وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار Billcounter WJD208 اسکناس شمار Billcounter WJD208 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پول شمار مگنر Magner 195 پول شمار مگنر Magner 195 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار نامی تراز Nami Taraz DC300 اسکناس شمار نامی تراز Nami Taraz DC300 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار کلیبری Kolibri اسکناس شمار کلیبری Kolibri وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار HFS اسکناس شمار HFS وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار G-Star Standard اسکناس شمار G-Star Standard وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار G-Star Elite اسکناس شمار G-Star Elite وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار Henay ABC v10 اسکناس شمار Henay ABC v10 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه تشخیص اصالت دلار و اسکناس شمار V10 دستگاه تشخیص اصالت دلار و اسکناس شمار V10 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار بنکینگ تک e-Banking Tech EB-300 UV اسکناس شمار بنکینگ تک e-Banking Tech EB-300 UV وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار کینگ لی Qing Lei WJD-QL2008 اسکناس شمار کینگ لی Qing Lei WJD-QL2008 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار مگا Mega 3 DM-500 اسکناس شمار مگا Mega 3 DM-500 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار مکس Max BS-400 اسکناس شمار مکس Max BS-400 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار سهند Sahand SNC2100CD اسکناس شمار سهند Sahand SNC2100CD وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار سهند Sahand SNC2000CD اسکناس شمار سهند Sahand SNC2000CD وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار پارا Para NC-297 اسکناس شمار پارا Para NC-297 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار پارا Para NC-207 اسکناس شمار پارا Para NC-207 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار مکس Max BS-210 اسکناس شمار مکس Max BS-210 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار مگا Mega B-20 اسکناس شمار مگا Mega B-20 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار نیکیتا Nikita LD-60B اسکناس شمار نیکیتا Nikita LD-60B وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار نیکیتا Nikita LD-45 اسکناس شمار نیکیتا Nikita LD-45 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار پارا Para NC-307 اسکناس شمار پارا Para NC-307 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار مکس Max BS-110 اسکناس شمار مکس Max BS-110 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار نیکیتا Nikita LD-409A اسکناس شمار نیکیتا Nikita LD-409A وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار نیکیتا Nikita LD-80B اسکناس شمار نیکیتا Nikita LD-80B وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار مگنر Magner 85 اسکناس شمار مگنر Magner 85 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار کاتیگا CatiGA DB-150 اسکناس شمار کاتیگا CatiGA DB-150 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار ای ایکس Ax 6600 اسکناس شمار ای ایکس Ax 6600 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار نامی تراز Nami Taraz DB500 اسکناس شمار نامی تراز Nami Taraz DB500 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار ای ایکس Ax 2700 اسکناس شمار ای ایکس Ax 2700 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار ای ایکس Ax 2000 اسکناس شمار ای ایکس Ax 2000 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار اچ.سون H.SOON BJ-2100UV/MG اسکناس شمار اچ.سون H.SOON BJ-2100UV/MG وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار ای ایکس Ax 2088 اسکناس شمار ای ایکس Ax 2088 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار ای ایکس Ax 2200 اسکناس شمار ای ایکس Ax 2200 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار نامی تراز Nami Taraz NT-200 اسکناس شمار نامی تراز Nami Taraz NT-200 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار نامی تراز Nami Taraz NT-100 اسکناس شمار نامی تراز Nami Taraz NT-100 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
اسکناس شمار نامی تراز Nami Taraz DB180 اسکناس شمار نامی تراز Nami Taraz DB180 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021

Notfound

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • نمایش همه
اسکناس شمار - پول شمار - پولشمار

اسکناس شمار یا پول شمار به عنوان یکی از تجهیزات فروشگاهی و دستگاه های مورد استفاده در بانک ها و شرکت ها از کاربردی ترین وسایل برای سرعت بخشیدن به امور مالی می باشد.

اسکناس شمار همچون دیگر تجهیزات فروشگاهی و ماشینهای اداری در انواع متفاوت و با برند های مختلف به بازار و به جهت رفع نیاز بانک ها، شرکت ها و فروشگاه ها عرضه می شوند.

از جمله برند های معروف پول شمار می توان به اسکناس شمار AX، اسکناس شمار نیکیتا، اسکناس شمار مگا mega، اسکناس شمار سیتک، اسکناس شمار سایان، اسکناس شمار پارا و اسکناس شمار دماوند اشاره کرد.

اسکناس شمار ها به دو صورت پول شمار رومیزی (اسکناس شمار رومیز) و پول شمار ایستاده (اسکناس شمار ایستاده) عرضه می شوند حتی به صورت پولشمار انگشتی هم هستند که جدیدا به بازار عرضه شده است.

کار اصلی پولشمار ها همان طور که از اسم شان پیداست، شمارش اسکناس های نو و قدیمی می باشد که کیفیت کار آن ها می تواند متفاوت باشد. همچنین دستگاه اسکناس شمار مجهز به سیستم اشعه uv برای تشخیص تقلبی یا اصل بودن اسکناس می باشد.

خرید پول شمار

قبل از خرید اسکناس شمار لازم است به قابلیت های مختلف این دستگاه ها و همچنین قیمت و کیفیت آن ها توجه داشته باشید. همان طور که گفتیم پولشمار به دو صورت ایستاده و رومیزی عرضه می شوند. سرعت شمارش اسکناس شمار ها می تواند متفاوت باشد که با واحد برگ در دقیقه مشخص می شود.

هر دستگاه پول شمار با توجه به حجمی که برای آن مشخص شده، دارای ظرفیت ورودی اسکناس مشخصی است که طبعاً این آیتم نیز در قیمت پول شمار دخیل می باشد.

بعضی از این دستگاه ها مانند اسکناس شمار AX 5200 که محصولی از برند پول شمار AX محسوب می شود با دارا بودن سیستم MG1 و MG2 می توانند برای تست دلار و یورو نیز به کار روند.

دستگاه های اسکناس شمار را می توانید از مراکز فروش تجهیزات فروشگاهی و ماشینهای اداری خریداری نمایید. ولی توصیه ما خرید پول شمار از فروشگاه های اینترنتی معتبر است.

چرا که خرید از فروشگاه اینترنتی لوازم دیجیتال در کنار قیمت های مناسب تری که دارند، تضمینی برای کیفیت کالای خریداری شده نیز می باشند.