دستگاه کپی - دستگاه فتوکپی

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • نمایش همه
دستگاه کپی شارپ AR-6020n دستگاه کپی شارپ AR-6020n
مشاهده جزئیات محصول
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دستگاه کپی شارپ Sharp AR-6023N دستگاه کپی شارپ Sharp AR-6023N
مشاهده جزئیات محصول
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دستگاه کپی شارپ Sharp AR-202 دستگاه کپی شارپ Sharp AR-202
مشاهده جزئیات محصول
۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دستگاه کپی شارپ Sharp AR-6020d دستگاه کپی شارپ Sharp AR-6020d
مشاهده جزئیات محصول
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دستگاه کپی توشیبا TOSHIBA e-studio 2309 دستگاه کپی توشیبا TOSHIBA e-studio 2309
مشاهده جزئیات محصول
۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دستگاه کپی شارپ Sharp AR-M460Nx دستگاه کپی شارپ Sharp AR-M460Nx
مشاهده جزئیات محصول
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-STUDIO 4508A دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-STUDIO 4508A
مشاهده جزئیات محصول
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دستگاه کپی کانن Canon C3025i دستگاه کپی کانن Canon C3025i
مشاهده جزئیات محصول
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
کپی شارپ Sharp MX 2614N کپی شارپ Sharp MX 2614N
مشاهده جزئیات محصول
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دستگاه کپی کونیکا مینولتا Konica Minolta bizhub C452 دستگاه کپی کونیکا مینولتا Konica Minolta bizhub C452
مشاهده جزئیات محصول
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دستگاه کپی کانن Canon IR2204 دستگاه کپی کانن Canon IR2204
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ Sharp AR-X201 دستگاه کپی شارپ Sharp AR-X201
مشاهده جزئیات محصول
۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دستگاه کپی شارپ AR-6020 دستگاه کپی شارپ AR-6020
مشاهده جزئیات محصول
۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دستگاه کپی توشیبا TOSHIBA e-studio 2303a دستگاه کپی توشیبا TOSHIBA e-studio 2303a
مشاهده جزئیات محصول
۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 2303AM دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 2303AM
مشاهده جزئیات محصول
۶۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
دستگاه کپی کانن Canon IR2520 دستگاه کپی کانن Canon IR2520
مشاهده جزئیات محصول
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-Studio 3008a دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-Studio 3008a
مشاهده جزئیات محصول
۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دستگاه کپی ریکو MP 2014AD دستگاه کپی ریکو MP 2014AD
مشاهده جزئیات محصول
۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دستگاه کپی شارپ MX-B200 دستگاه کپی شارپ MX-B200
مشاهده جزئیات محصول
۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 6508 دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 6508
مشاهده جزئیات محصول
۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دستگاه کپی شارپ AR-X311N دستگاه کپی شارپ AR-X311N
مشاهده جزئیات محصول
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دستگاه کپی ریکو MP 2014D دستگاه کپی ریکو MP 2014D
مشاهده جزئیات محصول
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دستگاه کپی کانن Canon IR2202 دستگاه کپی کانن Canon IR2202
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی کانن Canon IR2204N دستگاه کپی کانن Canon IR2204N
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی کونیکا مینولتا Konica Minolta bizhub C454 دستگاه کپی کونیکا مینولتا Konica Minolta bizhub C454
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ Sharp AR-206 دستگاه کپی شارپ Sharp AR-206
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی ای استودیو Toshiba e-Studio 2507 دستگاه کپی ای استودیو Toshiba e-Studio 2507
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی ای استودیو Toshiba e-Studio 211 دستگاه کپی ای استودیو Toshiba e-Studio 211
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ Sharp AR-5731 دستگاه کپی شارپ Sharp AR-5731
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی ای استودیو Toshiba e-Studio 457 دستگاه کپی ای استودیو Toshiba e-Studio 457
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ sharp AR-452 دستگاه کپی شارپ sharp AR-452
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی کونیکا مینولتا Konica Minolta bizhub C550 دستگاه کپی کونیکا مینولتا Konica Minolta bizhub C550
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی کونیکا مینولتا Konica Minolta bizhub C650 دستگاه کپی کونیکا مینولتا Konica Minolta bizhub C650
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی کونیکا مینولتا Konica Minolta bizhub C451 دستگاه کپی کونیکا مینولتا Konica Minolta bizhub C451
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی کونیکا مینولتا Konica Minolta bizhub 654e دستگاه کپی کونیکا مینولتا Konica Minolta bizhub 654e
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی ای استودیو Toshiba e-Studio 306 دستگاه کپی ای استودیو Toshiba e-Studio 306
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی ای استودیو Toshiba e-Studio 456 دستگاه کپی ای استودیو Toshiba e-Studio 456
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی توشیبا TOSHIBA e-studio 450 دستگاه کپی توشیبا TOSHIBA e-studio 450
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ AR-M451 دستگاه کپی شارپ AR-M451
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی ای استودیو Toshiba e-Studio 2505 دستگاه کپی ای استودیو Toshiba e-Studio 2505
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ Sharp AR-X231N دستگاه کپی شارپ Sharp AR-X231N
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ AR-5631 دستگاه کپی شارپ AR-5631
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ Sharp AR-X230N دستگاه کپی شارپ Sharp AR-X230N
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ MX-2301N دستگاه کپی شارپ MX-2301N
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی توشیبا ای استودیو Toshiba e-Studio 2006 دستگاه کپی توشیبا ای استودیو Toshiba e-Studio 2006
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ AR-5618 دستگاه کپی شارپ AR-5618
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی ای استودیو Toshiba e-Studio 181 دستگاه کپی ای استودیو Toshiba e-Studio 181
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ AR-203E دستگاه کپی شارپ AR-203E
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ Sharp MX-X201D دستگاه کپی شارپ Sharp MX-X201D
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ Sharp AR-X200D دستگاه کپی شارپ Sharp AR-X200D
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ AR-2120J دستگاه کپی شارپ AR-2120J
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی ریکو افیشیو MP 2501L دستگاه کپی ریکو افیشیو MP 2501L
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی ریکو افیشیو MP 2001L دستگاه کپی ریکو افیشیو MP 2001L
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی ای استودیو Toshiba e-Studio 18 دستگاه کپی ای استودیو Toshiba e-Studio 18
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی توشیبا Toshiba 307se دستگاه کپی توشیبا Toshiba 307se
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ AR-5620 دستگاه کپی شارپ AR-5620
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ AR 5516X دستگاه کپی شارپ AR 5516X
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی ریسو Riso KZ 30 دستگاه کپی ریسو Riso KZ 30
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ Sharp MX-B351P دستگاه کپی شارپ Sharp MX-B351P
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ Sharp MX-B451P دستگاه کپی شارپ Sharp MX-B451P
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ Sharp MX-B450W دستگاه کپی شارپ Sharp MX-B450W
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ Sharp MX-B350W دستگاه کپی شارپ Sharp MX-B350W
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ Sharp MX-M7570 دستگاه کپی شارپ Sharp MX-M7570
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ Sharp MX-M6570 دستگاه کپی شارپ Sharp MX-M6570
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 2508A دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 2508A
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 2040C دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 2040C
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 2540C دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 2540C
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 3508A دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 3508A
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ Sharp MX-M754N دستگاه کپی شارپ Sharp MX-M754N
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ Sharp MX-M654N دستگاه کپی شارپ Sharp MX-M654N
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 8508A دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 8508A
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 7508A دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 7508A
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 3040C دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 3040C
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 2008A دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 2008A
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی سامسونگ Samsung SMART MultiXpress K3300 دستگاه کپی سامسونگ Samsung SMART MultiXpress K3300
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی سامسونگ Samsung K2200DN دستگاه کپی سامسونگ Samsung K2200DN
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی سامسونگ Samsung MultiXpress SCX-8128NA دستگاه کپی سامسونگ Samsung MultiXpress SCX-8128NA
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ Sharp AR-6131N دستگاه کپی شارپ Sharp AR-6131N
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی سامسونگ Samsung K2200 دستگاه کپی سامسونگ Samsung K2200
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ Sharp MX-M464N دستگاه کپی شارپ Sharp MX-M464N
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی زیراکس Xerox 5745 دستگاه کپی زیراکس Xerox 5745
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی زیراکس Xerox 5755 دستگاه کپی زیراکس Xerox 5755
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی زیراکس Xerox B8055 دستگاه کپی زیراکس Xerox B8055
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی زیراکس Xerox B8090 دستگاه کپی زیراکس Xerox B8090
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی زیراکس Xerox 5875 دستگاه کپی زیراکس Xerox 5875
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی زیراکس Xerox 5024DN دستگاه کپی زیراکس Xerox 5024DN
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ Sharp MX-B455W دستگاه کپی شارپ Sharp MX-B455W
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی کونیکا مینولتا Konica Minolta C258 دستگاه کپی کونیکا مینولتا Konica Minolta C258
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 3005AC دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 3005AC
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی کونیکا مینولتا Konica Minolta C652 دستگاه کپی کونیکا مینولتا Konica Minolta C652
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی اسه Oce VarioPrint 2075 دستگاه کپی اسه Oce VarioPrint 2075
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی ریسو Riso Comcolor 9050 دستگاه کپی ریسو Riso Comcolor 9050
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی ریسو Riso Comcolor 7050 دستگاه کپی ریسو Riso Comcolor 7050
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی ریسو Riso Comcolor 7010 دستگاه کپی ریسو Riso Comcolor 7010
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 2050C دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 2050C
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 2000AC دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 2000AC
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ Sharp MX3550v دستگاه کپی شارپ Sharp MX3550v
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی توشیبا TOSHIBA e-studio 657 دستگاه کپی توشیبا TOSHIBA e-studio 657
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ Sharp MX6050V دستگاه کپی شارپ Sharp MX6050V
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی کونیکا مینولتا Konica Minolta bizhub C652 دستگاه کپی کونیکا مینولتا Konica Minolta bizhub C652
مشاهده جزئیات محصول
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
دستگاه کپی ریکو Ricoh MP 4002 دستگاه کپی ریکو Ricoh MP 4002
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی زیراکس Xerox B8075 دستگاه کپی زیراکس Xerox B8075
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی ریسو Riso EZ 571 دستگاه کپی ریسو Riso EZ 571
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی کانن Canon VarioPRINT 135 دستگاه کپی کانن Canon VarioPRINT 135
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 857 دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 857
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ AR-X180 دستگاه کپی شارپ AR-X180
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 2500C دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 2500C
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی ریکو Ricoh 2075 دستگاه کپی ریکو Ricoh 2075
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ Sharp MX2630 دستگاه کپی شارپ Sharp MX2630
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی ای استودیو Toshiba e-Studio 2007 دستگاه کپی ای استودیو Toshiba e-Studio 2007
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی کونیکا مینولتا Konica Minolta C7000 دستگاه کپی کونیکا مینولتا Konica Minolta C7000
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 2550C دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-studio 2550C
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی کونیکا مینولتا Konica Minolta C458 دستگاه کپی کونیکا مینولتا Konica Minolta C458
مشاهده جزئیات محصول
دستگاه کپی شارپ Sharp MX4050V دستگاه کپی شارپ Sharp MX4050V
مشاهده جزئیات محصول

Notfound

دستگاه کپی - دستگاه فتوکپی

احتمالاً برای شما بارها و بارها پیش آمده که برای کپی گرفتن از مدارک، جزوات، کتاب و یا هر چیز دیگری به یک دفتر خدمات فنی و یا خدمات چاپ و فتوکپی مراجعه کرده باشید.

این مسئله می تواند نشان دهنده اهمیت دستگاه فتوکپی در ادارات، سازمان ها، فروشگاه ها، مراکز آموزشی و ... باشد. در واقع به گونه ای می توان گفت که دستگاه کپی عمومی ترین و پرکاربرد ترین محصول در بین ماشین های اداری به شمار می روند.

بسیاری از فروشگاه ها و مراکز تجاری نیز در کنار تجهیزات فروشگاهی، خرید دستگاه فتوکپی را در دستور کار خود قرار می دهند. دستگاه فتوکپی نیازی به معرفی ندارد ولی برای آشنایی بیشتر با عملکرد و معرفی اجزای مختلف یک دستگاه کپی (مانند تونر شارژ به عنوان مواد مصرفی، درام دستگاه کپی و ...) و اینکه بدانید دستگاه کپی چگونه کار می کند می توانید به بخش آموزش ماشین های اداری در سایت ایده برتر پارسیان نوین مراجعه نمایید.

شایان ذکر است که برندهای دستگاه فتوکپی بسیار متنوع و زیاد می باشند که دستگاه کپی مادیران، دستگاه کپی توشیبا، دستگاه کپی شارپ، دستگاه کپی کانن، دستگاه کپی ریکو و دستگاه کپی کونیکا مینولتا چند نمونه از برندهای پرتقاضای این دستگاه می باشند.

خرید دستگاه فتوکپی

گفتیم که دستگاه های فتوکپی تنوع بالایی دارند. این جمله بیانگر این مسئله است که در انتخاب دستگاه کپی مناسب باید دقت عمل بالایی داشته باشید.

دستگاه های فتوکپی معمولاً چند منظوره و دارای حجم زیاد می باشند که هر دستگاه قابلیت های خاص خود را دارد. دستگاه فتوکپی با اتصال به لپ تاپ و کامپیوتر اطلاعات را دریافت و عمل کپی گرفتن را انجام می دهد.

سرعت دستگاه فتوکپی، کیفیت، حافظه پرینتر، ظرفیت سینی کاغذ، قابلیت چاپ دورو و سایز کپی از آیتم های کلیدی در انتخاب و خرید دستگاه کپی می باشند.

این نکته را یادآور می شویم که جنس کاغذ دستگاه فتوکپی می تواند در کیفیت چاپ تأثیرگذار باشد.