وایت برد های هوشمند مطلبوب ترین ابزار این روزا است. هنگامی که متصل به یک کامپیوتر می شود، صفحه تخته هوشمند تبدیل به یک دسکتاپ کامپیوتر با پخش "زنده"، که می توان منو ها را بلا و پایین، برجسته کاری و یا باز کردن فایل ها میشود.

بیشتر وایت برد های هوشمند به کامپیوتر از طریق کابل USB متصل می شوند، اما برخی از مدل های اخیر از طریق ارتباط بی سیم با استفاده از تکنولوژی بلوتوث این اتصال را انجام می دهند.

بسیاری از وایت برد های هوشمند نیاز به ویدئو پروژکتور به منظور نشان پروژه یا یک تصویر کامپیوتر بر روی صفحه نمایش ان دارند.

نحوه کار با برد هوشمند مدارس

نحوه کار با برد هوشمند مدارس

ارائه دادن:

دانش اموزان و دانشجویان می توانند چندین پروژه را با برد هوشمند ارائه دهند و ارائه خود را بدون لمس کیبورد کامپیوتر کنترل کنند.

دیدن فیلم های مرتبط:

مدرسان می توانند دانش اموزان برای نحوه کار بار برد هوشمند مدارس را از طریق فیلم های آموزشی آموزش دهند. که باعث می شود دانش اموزان کارهایی از قبیل مکث کردن، یاد داشت برداری، برجسته کاری را یاد بگیرند.

کار با برد هوشمند اجازه می دهد که کاربران هر چی را که می نویسند ذخیره کنند یا پرینت بگیرند. همچنین معلمان می توانند مطالب مهم را در یک فایل قرار دهند و ازطریق یک سرور آنها برای دانلود در وب قرار دهند.

وایت برد های هوشمند ممکن است برای دانش آموزان با نیازهای ویژه آموزشی مفید باشند.

فونت بزرگ و رنگ های روشن ممکن است برای هر دو دانش آموزان کم بینا و کسانی که مشکل گفتن دارند مفید باشد، در حالی که دانش آموزانی که به خوبی به یادگیری جنبشی پاسخ خواهد داد از دست زدن به تخته هوشمند سود خواهند برد.

5 مرحله بار کار با تخته هوشمند مدارس

1-روشن کردن کامپیوتر و برد هوشمند: با فشار دادن کلید رو کیبورد و نگهداشتن راست کلید در همان زمان.

2-با استفاده از انگشتان خود برد هوشمند را کنترل کنید.

3-با استفاده از مداد برد هوشمند در روی ان می توانید شروع به نوشتن کنید.

4-با لمس کردن برد و انتخاب گزینه ذخیره کردن کار خود را ذخیره کنید.

5-پاک کردن برد هوشمند با یک دستمال مخصوص.