تونر، ماده ای به شکل پودر است که نقش جوهر دستگاه کپی را دارد. این ماده از مشتقات کربن ساخته می شود و شکل ظاهری آن به صورت ذرات ریز و سیاه رنگ پلاستیکی می باشد.

هنگامی که یک برگ کاغذ را بر روی دستگاه قرار می دهید و دستور کپی را صادر می کنید، دستگاه فتوکپی با استفاده از ماده مصرفی تونر به چاپ مطالب می پردازد.

بررسی نقش تونر در دستگاه کپی

در این مرحله یک اصل فیزیکی به نام ربایش بارهای ناهمنام رخ می دهد که باعث چاپ اسناد می شود.

حتما شما آزمایش الکتریسیته ساکن با استفاده از یک بادکنک را انجام داده اید. وقتی که در یک روز زمستان از طریق مالیدن بادکنک را با به ژاکت پشمی در آن الکتریسیته ساکن ایجاد می کردید، می توانستید ذرات کوچک کاغذ را از طریق بادکنک جذب کنید.

بررسی نقش تونر در دستگاه کپی

عملیات چاپ در دستگاه کپی نیز، مشابه همین آزمایش قدیمی است. در داخل دستگاه فتوکپی یک درام وجود دارد که از طریق الکتریسیته ساکن شارژ می شود.

بررسی نقش تونر در دستگاه کپی

در ادامه بررسی نقش تونر در دستگاه کپی باید بگوییم که درام این قابلیت را دارد که به صورت انتخابی شارژ شود. به همین دلیل فقط قسمت های خاصی از آن تونر را به خود جذب می کنند.

زمانی که شما یک برگ شامل متن یا تصویر را روی دستگاه کپی قرار می دهید، در داخل دستگاه نیز تصویری با الکتریسیته ساکن روی سطح درام تشکیل می شود.

بررسی نقش تونر در دستگاه کپی

نقاطی که روی کاغذ اصلی به رنگ سیاه هستند، بر روی درام الکتریسته ساکن ایجاد می کنند اما نقاط سفید یا بدون رنگ، فاقد الکتریسیته ساکن بر روی درام خواهند بود.

این مکانیزم در حقیقت به این دلیل است که قسمت های سفید کاغذ تونر را جذب نکنند و تصویر یا متن شما به درستی کپی شود.

دستگاه کپی این کار را از طریق نور انجام می دهد. دلیل نام گذاری این دستگاه به نام فتوکپی نیز به همین خاطر می باشد.

بررسی نقش تونر در دستگاه کپی

حال برای اینکه تونر به سطح درام و سپس به روی کاغذ منتقل شود، باید درام drum به صورت انتخابی کاغذ را جذب کند.

در مرحله بعد، سطح کاغذ با استفده از الکتریسیته ساکن شارژ می شود و تونر را از سطح درام به خود جذب می کند.

منبع: novintaksir