این مقاله به معرفی سیستم‌های تشخیص هویت که مهمترین و دقیق‌ترین آن‌ها سیستم های امنیتی بیومتریک است خواهد پرداخت.

بیومتریک به تکنولوژیی برای اندازه‌گیری و آنالیز مشخصات بدن افراد جهت تشخیص هویت آنها اشاره دارد.

اگر شهروند دنیای مجازی هستید، به راستی چقدر به رمزهای عبور خود و چقدر به حافظه خود اطمینان دارید؟ بیومتریک در اصل به فراهم سازی امنیت با استفاده از جنبه های فیزیکی مانند اثر انگشت و یا خصوصیات رفتاری مانند امضا شما اشاره دارد.

 سیستم امنیتی بیومتریک چیست؟

می توان سیستم های تایید هویت مبتنی بر خصوصیات خاص هر فرد را به کالاهای مختلف اضافه کرد تا استفاده از آنها تنها برای فرد یا افراد خاصی ممکن شود.

از این سیستم برای ایمن سازی تقریبا هر چیزی در جهان از خودرو، تا درب منزل یا میز اداری و غیره می توان استفاده کرد. این سیستم‌ها از خصیصه‌های فیزیولوژیکی و رفتاری انسان جهت شناسایی استفاده می‌کنند.

 کاربرد سیستم های امنیتی بیومتریک

خصوصیات بیولوژیکی خاصی از یک انسان می‌تواند، برای تایید هویت فرض شده از یک فرد مورد استفاده قرار گیرد که این ویژگی به قدری جا افتاده است که کاربرد سیستم های امنیتی را فراگیر کرده است حتی در دستگاه حضور و غیاب ارزان هم مورد استفاده قرار گرفته است.

 کاربرد سیستم های امنیتی بیومتریک

سیستم‌های بیومتریک به عنوان ابزارهایی برای تایید یا رد امکان دسترسی فرد به کامپیوتر یا اطلاعات خاص درج شده بر روی کامپیوتر، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سیستم‌های بیومتریک نیز برای محدود کردن دسترسی به داخل ساختمان‌های دارای امنیت بالا، یا اتاق‌ها بکاربرده می‌شوند، و برای تشخیص قطعی فرد مظنون توسط مجریان قانون استفاده شده است.

برای وسایل بیومتریک دو نوع کاربرد امنیتی تعریف می شود:

 شناسایی

تصدیق هویت

انواع سیستم امنیتی بیومتریک

در هنگام شناسایی، وسیله بیومتریک، هویت شما را با کمک داده های بیومتری تشخیص می دهد، اما در مورد تصدیق، شما هویت خود را ارائه می دهید و سپس وسیله بیومتری، آن را بررسی می کند.

انواع سیستم های بیومتریک وجود دارد که هر کدام بر اساس یک خصوصیت بیولوژیکی هویت فرد را تشخیص می دهند.

اثر انگشت در سیستم امنیتی بیومتریک

وسایل بیومتریک، با اسکن اثر انگشت، آن را به صورت داده های ریاضی ذخیره نموده، سپس با موارد موجود در پایگاه داده ای خود مقایسه می کنند.

عنبیه چشم در سیستم امنیتی بیومتریک

عنبیه، حاوی اطلاعات بیشتری نسبت به اثر انگشت است و در نتیجه، امنیت بیشتری را تامین می کند. وسایل بررسی عنبیه چشم بدون تماس با چشم می توانند در کمتر از چند ثانیه پایگاه داده ای بزرگ خود را جست و جو نمایند.

عنبیه چشم در سیستم امنیتی بیومتریک

امضا در سیستم امنیتی بیومتریک

در این روش، یک اسکنر صفحه ای کوچک، نمونه امضای گرفته شده را با امضاهای موجود در پایگاه داده ای خود مقایسه می کند و در برخی موارد، ممکن است نمونه امضا از نظر شکل، اندازه و خصوصیاتی چون سرعت و زاویه قلم نیز بررسی شود.

اسکن چهره در سیستم امنیتی بیومتریک

در این روش، تشخصی هویت به کمک اسکن چهره انجام می گیرد و جالب این که سیستم های بیومتریک در این روش، با وجود عینک و رشد موهای صورت، دچار خطای تشخیص نمی شوند.

اسکن چهره در سیستم امنیتی بیومتریک

صدا در سیستم امنیتی بیومتریک

خصوصیات صوتی، از دیگر مشخصه های منحصر به فرد به کار رفته در سیستم های بیومتریک است.

اگر اطلاعات صوتی شما در بانک اطلاعاتی موجود باشد، در آن صورت اجازه ورود به ساختمان را خواهید یافت. نکته مهم در امنیت این روش آن است که سیستم موجود را نمی توان با صداهای ضبط شده و یا تقلید صدا فریب داد که بیشتر در بخش سیستم های امنیتی و قسمت دوربین مداربسته به کار می رود.

مشکل عمده این سیستم ها عدم تشخیص در شرایطی چون سرماخوردگی، گرفتگی صدا، آمیختگی با صداهای محیطی و طریقه بیان کلمات همراه با مکث، خنده و سرفه است. از این رو سیستم های بیومتریک صوتی، نیازمند طراحی دقیق تری می باشند.