یکی از کاربردهای ویدئو وال در مکان هایی مانند اتاق های کنترل است به دلیل اینکه مانیتورهای بزرگی در جلویشان نصب شود تا به خوبی از وضعیت با خبر گردند. راه های زیادی برای انتخاب و راه اندازی ویدئو وال در اتاق کنترل است که بسته به اهمیت و پیچیدگی آنجا متفاوت است. برای آشنایی بیشتر، در ادامه به پنج نوع از آن ها اشاره می کنیم:

مانیتور وال

مانیتور وال ساده ترین فرم ویدیو وال است که یک اتاق کنترل می تواند داشته باشد. هنگامی که مانیتورها را در کنار هم قرار می دهید، هر مانیتور تصویر مجزایی را نمایش می دهند. در واقع هر مانیتور به یک منبع اطلاعات متصل است و مستقل کار میکند.

مانیتور وال

ویدئو وال های متشکل از چهار مانیتور

این مدل از پیاده سازی را می توان مرسوم ترین مدل دانست که همه از آن بهره می برند. معمولا 2 در 2 بوده و از چهار مانیتور استفاده می کند. این چهار مانیتور به یک منبع اطلاعات متصل بوده و هر یک بخشی از تصویر را نشان می دهند و مجموع آن ها در کنار هم یک تصویر واحد است.

ویدئو وال های چند منظوره

این مدل می تواند از بیش از چهار مانیتور استفاده کند اما بر اساس اندازه ای که پیدا می کنند، محدودیت پنجره برای نمایش را خواهند داشت. برای مثال اگر از 4 در 4 استفاده می کنید، تنها تا 4 پنجره 2 در 2 می توانید در آن نمایش دهید.

ویدئو وال های چند منظوره

ویدئو وال چندمنظوره

در این مدل می توان هر چند مانیتور را به یک تصویر اختصاص داد و تصاویر در کنار هم قرار بگیرند. باید توجه کرد که استفاده بهینه، و خرید ویدئو وال بر اساس نیاز شما است و طراحی آن نیز نیازمند تحقیق وسیع روی کار شما دارد.

ویدئو وال پیشرفته

این مدل از ویدئو وال ها برای مراکز حساس و پیشرفته طراحی شده اند که تعداد زیادی از تصاویر را پشتیبانی می کنند. به عنوان مثال همه مانیتورها می توانند یک تصویر یکپارچه را نمایش دهند و از طرفی دیگر، تصویر دومی روی بخشی از آن قرار می گیرد که به آسانی می توان مقایسه و نتیجه گیری کرد.