اسکنر یکی از لوازم جانبی کامپیوتر است که برای انتقال اسناد و تصاویر اصلی و حقیقی به درون کامپیوتر و ذخیره کردن اسناد به کار می رود. در واقع اسکنر یک وسیله ای است که توسط نور، تصاویر و متون و نوشته ها را اسکن می کند و به تصویر دیجیتال تبدیل می کند.

سه نوع اصلی اسکنرها عبارتند از: اسکنر تغذیه ای، اسکنر مسطح و اسکنر دستی.

اسکنر ها چگونه کار می کنند؟

اسکنر ها چگونه کار می کنند؟

در اسکنرهای تغذیه ای، غلتک های مکانیکی کاغذ را بر روی هد پویش (کارش خواندان تصویر است) می کشند. اسکنرهای مسطح، کاغذ در پشت یک پنجره شیشه ای ثابت قرار می گیرد و هد اسکنر از روی کاغذ عبور می کند و مانند دستگاه فتوکپی انجام می دهد. اسکنر دستی توسط دست کاربر، هد پویش را حرکت می دهد.

اسکنرها دارای آیینه های مقعر هستند که برای تمرکز بیشتر بر روی سند است. برخی از دستگاه های اسکنر دارای دو یا سه آیینه هستند و هر آیینه از یک درجه تقعر و زاویه جایگیری برخوردار است تا تصویری از سند را با کیفیت و دقت و شفافیت بالایی اسکن نماید. آیینه اول تصویر سند را به آیینه دوم می دهد و به همین ترتیب در پایان یک تصویر متمرکز و عالی از سند به لنز تحویل داده می شود.

وظیفه لنز اسکنر تفکیک و فیلتر کردن سه رنگ سبز، قرمز و آبی است. برخی از لنزها عملیات فیلتر نمودن رنگ ها را با سه فیلتر رنگ به صورت همزمان انجام می دهند و بعضی از لنزها در هر مرحله فقط یک رنگ را جداسازی می کنند.

طرز کار اسکنر رومیزی (Desktop)

ابتدا سند را داخل دستگاه قرار می دهیم. سند به وسیله یک لامپ گزنون یا یک لامپ ccfl روشن می شود بعد سند به وسیله یک آیینه ی زاویه دار به یک آیینه دیگر منعکس می شود و به همین ترتیب آیینه آخر تصویر سند را به لنز تحویل می دهد. لنز تصویر را بعد از تفکیک و فیلتر کردن از رنگ ها تصویر را بر روی ccd متمرکز می کند. Ccd مهمترین قسمت یک اسکنر که تصویر را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند. Ccd دیودهای نوری هستند که فوتون ها (نور) را به الکترون ها (بار الکتریکی) تبدیل می کنند. در کل مراحل انجام یک دستگاه اسکنر شامل آیینه ها، لنز، فیلتر و ccd ، هد اسکن کننده ی تصویر را می سازند. هد به آرامی روی سند حرکت می کند و تصاویر و اسناد را اسکن و به رایانه منتقل می کند.