کاغذ دستگاه فتوکپی باید دارای استاندارد و شرایط مناسب باشد و در غیر اینصورت ممکن است در حین کپی در دستگاه گیر کند.

به طور کلی کاغذ مورد استفاده در دستگاه کپی بر پایه دو سایز کاغذ به نام های A4 و B4 می باشد.

ابعاد کاغذ دستگاه فتوکپی

ابعاد کاغذ دستگاه فتوکپی

ابعاد کاغذ دستگاه فتوکپی معمولا در دو سایز  A4 و B4 موجود می باشد که این ابعاد لزوما باید با ابعاد استاندارد دستگاه فتوکپی متناسب باشد.

ابعاد کاغذ دستگاه فتوکپی

A4: ابعاد کاغذ A4 تقریبا در اندازه های  29/7  در 21/3 سانتی متر تعریف می شود.

B4: کاغذ B4 به کاغذی گفته می شود که دارای ابعاد  25 در 35 سانتی متر باشد.

دیگر سایزهای مورد استفاده در دستگاه کپی با نام های:

A3: کاغذ A3 ابعادش برابر با ابعاد دو کاغذ A4 است که به صورت عرضی کنار هم قرار بگیرند.

A5: کاغذ A5 ابعادی برابر با نصف A4 دارد.

کاغذ کپی اگر به صورت طولی با افقی در دستگاه قرار گیرد حرف R که مخفف کلمه reverse یا برعکس است به آخر آن اضافه می شود به طور  مثال اگر کاغذ به صورت طولی یا افقی در دستگاه کپی استفاده کنید به آن A4R گفته می شود.

ولی اگر کاغذ به صورت عرضی در دستگاه استفاده شود به همان نام سایز خواهد بود به طوری که اگر کاغذ A4 به صورت عرضی در دستگاه استفاده شود همان نام A4 خواهد بود.

ابعاد کاغذ دستگاه فتوکپی

ویژگی های کاغذ دستگاه فتوکپی

از برجسته ترین ویژگی های کاغذ دستگاه فتوکپی می توان به موارد زیر را نام برد:

کاغذ سفید باشد و چروک نداشته باشد.

دارای کمترین تار و پود کاغذ باشد به طور مثال کاهی نباشد.

یک متر مربع آن 80 گرم وزن داشته باشد و اصطلاحاً 80 گرمی باشد.

لبه های کاغذ خوب برش داده شده باشد و ناصاف نباشد.

فقط از سایزهای استاندارد و کاغذ در دستگاه استفاده می کنیم و آنها را به دلخواه برش ندهیم.

رطوبت نداشته باشد کاغذهای موجود در بازار که در بسته قرار دارند دارای یک لفافه رطوبت گیر می باشند که درصورت لزوم رطوبت آنها را جذب می نماید.

کاغذهای داخل بسته را قبل از استفاده بیرون نیاورید زیرا ممکن است چروکیده و یا مرطوب شوند و در دستگاه گیر کنند. 

ویژگی های کاغذ دستگاه فتوکپی

میز اسناد (orginal table) یا صفحه شیشه ای، بالای دستگاه کپی محل قرار دادن سند اورجینال می باشد که در قسمت چپ صفحه شیشه محل قراردادن سایزهای مختلف کاغذ به وضوح مشخص است.

در وسط آن و در سمت چپ شیشه علامت مثلث قرار دارد که وسط سند یا اورجینال را در مقابل آن قرار می دهیم.