مکانیزم صندلی اداری از قطعات اصلی هر صندلی اداری است که قسمت جک و پایه را به صندلی وصل می کند و بدین ترتیب امکان عمودی سازی و حرکت زاویه ای صندلی فراهم می شود.

مرغوبیت این قسمت بسیار در طول عمر صندلی تاثیرگذار است. مکانیزم صندلی های اداری براساس قفل و مکانیزم های تیلت (Tilt) و سینکرو (Sync) مشخص می شود. در این مقاله قصد داریم به بررسی مکانیزم تیلت و سینکرو بپردازیم.

مکانیزم صندلی تیلت (Tilt)

مکانیزم صندلی تیلت (Tilt)

مکانیزم صندلی تیلت در ایران به نام های بدون تسمه یا بدون براکت شناخته شده اند. در این نوع مکانیزم زاویه پشتی صندلی و قسمت نشیمن در صورتیکه قفل شودند، نسبت به هم ثابت است.

اگر قفل مکانیزم آزاد شود، آنگاه نشیمن به صورت افقی دوران پیدا می کند در این صورت پشتی هم به همان اندازه دوران پیدا می کند.

مکانیزم صندلی تیلت (Tilt)

مکانیزم صندلی سینک (Sync)

مکانیزم سینک صندلی در ایران به نام های تسمه دار یا براکت دار شناخته شده اند. در مکانیزم صندلی سینکرو یا سینک زاویه پشتی و نشیمن نسبت به هم متغیر هستند و در صورتی که قفل شود هنگام دوران افقی نشیمن، پشتی می تواند زاویه جدید داشته باشید یا به همان صورت بچرخد. این قابلت باعث می شود که کاربر بتواند پشتی صندلی را برای حالت های مختلف تنظیم کند.

مکانیزم صندلی سینک (Sync)

تفاوت مکانیزم صندلی تیلت و سینکرو

از تفاوت های مهم و اصلی مکانیزم تیلت و سینکرو، قطعه براکت است که موجب مستقل شدن حرکت پشتی از نشیمن می شود. اگر اتصال یا قطعه ای در مکانیزم وجود داشت که حرکت پشتی را وابسته به نشیمن نمی کرد آن گاه نتیجه میگیریم که مکانیزم سینک است و در صورت یکپارچه بودن پشتی و نشیمن به طور کامل آنگاه مکانیزم تیلت است.

تفاوت مکانیزم صندلی تیلت و سینکرو

علاوه بر این تفاوت مکانیزم صندلی تیلت و سینکرو به دسته های صندلی اداری هم مربوط می شود به این صورت که اگر دسته های صندلی به نشیمن و پشتی وصل باشد باعث ثابت ماندن صندلی می شود.

در این صورت مکانیزم از نوع تیلت است. پیشتر هم گفته شد که اگر مکانیزم همراه با براکت باشد مکانیزم از نوع سینکرو است.