بخش قبل در مقاله معرفی اجزای مختلف یک دستگاه فتوکپی (بخش دوم) به اجزای مکانیکی دستگاه فتوکپی آشنا شدیم. در این بخش از معرفی اجزای مختلف یک دستگاه فتوکپی قصد داریم به آشنایی با اجزای الکترونیکی آن بپردازیم.

اجزای الکترونیکی دستگاه فتوکپی

تمامی قسمت های مکانیکی دستگاه کپی توسط سیستم الکترونیکی آن کنترل می شود. همین بخش های مختلف این اجزای الکترونیکی دستگاه فتوکپی خود شامل چندین قسمت اصلی است که به ترتیب زیر بیان می شود.

1. بردهای الکترونیکی (Elecronic Boards):

بردهای الکترونیکی دو وظیفه دارند. آنها هم کار کنترل قطعه ای از دستگاه کپی و یا قسمتی از آن را انجام می دهند و هم کار تغذیه ولتاژ دهی به قطعه و یا قسمتی از دستگاه فتوکپی را بر عهده دارند.

هر یونیت یا هر قسمت از دستگاه کپی به وسیله یک برد الکترونیکی کنترل می شود. ولی مهم ترین این بردها که در دستگاه کپی نقش اصلی را ایفا می کنند عبارتند از:

  • برد اصلی دستگاه کپی (Main Board)
  •  برد تغذیه و ولتاژ دستگاه کپی (High voltag board)‌

این بردهای دستگاه فتوکپی در دو نوع  Ac board و Dc board می باشند و هر کدام ار آنها بر اساس محلی که استقرار خواهند یافت عملکرد متفاوتی دارند.

اجزای الکترونیکی دستگاه فتوکپی

2.سنسورها و سوئیچ ها (Switch and Sensor):

سنسورها و سوئیچ ها در یک دستگاه کپی حس گرهایی الکتریکی هستند و وظیفه ی آن ها این است که اطلاعات خبری را بر حسب کارهایی که در دستگاه انجام می شود به بردهای الکترونیکی برسانند. هر کدام از سنسورهای دستگاه فتوکپی وظیفه خاصی را انجام می دهند

و در قسمت های مختلف دستگاه فتوکپی هم وجود دارند.

اجزای الکترونیکی دستگاه فتوکپی

3.موتورهای الکتریکی (Electronic Motors):

موتورهای الکتریکی حرکت کلیه یونیت ها و قطعات دستگاه کپی را انجام می دهند. موتورهای الکتریکی همگی دارای یک فاز هستند. به طور کلی موتورهای الکتریکی دستگاه های کپی در دو نوع زغال دار و بدون زغال موجود می باشند. کلاچ ها و سلونوئیدها جز قطعات

الکترومکانیکی دستگاه فتوکپی به شمار می روند. لازم به ذکر است که این موتورهای الکتریکی با یک جریان الکتریکی فعال شده و یک حرکت مکانیکی را در دستگاه انجام می دهند.