در این بخش از معرفی اجزای مختلف یک دستگاه فتوکپی به توضیح اجزای مکانیکی دستگاه کپی می پردازیم. در ابتدا لازم به ارائه توضیحاتی در زمینه نمای داخلی آن هستیم. در کپی های رومیزی با آزاد کردن ضامن رها کننده، قسمت بالایی دستگاه از قسمت زیرین آن جدا

شده و بین آن ها یک فاصله بوجود می آید که از آن برای دسترسی هر چه بهتر به قسمت های داخلی دستگاه فتوکپی می توان استفاده کرد.

اجزای مکانیکی دستگاه فتوکپی

اجزای مکانیکی یک دستگاه کپی ارتباط کاری نزدیکی با یکدیگر دارند که در اینجا بنابر اولویت به بررسی کلی این قسمت ها می پردازیم .

1. اپتیک (optic):

در زیر صفحه شیشه ای که اسناد برای کپی یا پرینت قرار می گیرند محل قرار گرتن اپتیک است. این مرحله اولین مرحله تشکیل تصویر در دستگاه کپی است.

اجزای مکانیکی دستگاه فتوکپی

2. یونیت شارژ (Charger unit) :

در بالای درام کپی قرار دارد و کار آن باردار کردن و فعال کردن درام است. اگر درب جلو دستگاه کپی را باز کنید می توانید آن را مشاهده کنید.

3. درام (Drum) :

لوله ای استوانه ای و زرشکی رنگ می باشد که در ابتدا تصویر سند مورد نظر بر روی آن تشکیل می شود.

اجزای مکانیکی دستگاه فتوکپی

4. یونیت ظهور (Developer Unit) :

این بخش شامل دو قسمت است: تونر و دولوپر

تونر همان پودر شارژ است که دستگاه کپی برای چاپ سند مورد نظر نیاز دارد و دولوپر که پودر سنگین نیز نامیده می شود عمل انتقال تونر بر روی سطح درام را انجام می دهد. ابتدا تونر و دولوپر باید مخلوط شده و درون مخزن ریخته شوند. تانک دولوپر در بالای مخزن تونر

قرار می گیرد.

اجزای مکانیکی دستگاه فتوکپی

5. یونیت ترانسفر (Transfer Charger):

این بخش تونر را از سطح درام به کاغذ منتقل می کند.

6. هیتر :

هیتر همان فیوزینگ دستگاه فتوکپی است که آخرین مرحله تشکیل تصویر در دستگاه کپی است. به این ترتیب که در این بخش، تونرها با فشار دو پرسی که در بالا و پایین قرار داشته و دارای درجه حرارتی در حدود 200 درجه سانتیگراد است به خورد الیاف کاغذ می روند. جنس

پرس بالایی از تفلون بوده و به دلیل نچسب بودن تفلون تونرها به پرس پایینی می چسبند.

7. یونیت تغذیه کاغذ (Peper feeding Unit): 

یونیت تغذیه کاغذ شامل محل های تغذیه کاغذ است که از دو قسمت تک برگ (by Pass) و چند برگ این تغذیه صورت می گیرد.

اجزای مکانیکی دستگاه فتوکپی

8. کاغذ کش ها : 

کار انتقال کاغذ در دستگاه کپی به عهده کاغذ کش هاست. که شامل کاغذ کش ورودی و کاغذ کش خروجی است .

9.یونیت درایور (main drive unit)‌:

به مجموعه چرخ دنده ها و تسمه هایی که نیروی موتور الکتریکی اصلی دستگاه فتوکپی را به قسمت های دیگر می رساند یونست درایور گفته می شود.