آنتن وایرلس، یکی از قطعات سخت افزاری است که برای ارسال و دریافت امواج رادیویی در شبکه به کار می رود.

معرفی آنتن وایرلس و انواع آن

آنتن وایرلس، سیگنال الکتریکی را از اکسس پوینت دریافت می کند، سپس آن را بر اساس ساختار فیزیکی خود منتشر می نماید.

معرفی آنتن وایرلس و انواع آن

هر آنتن، شامل ساختار فیزیکی خاص خود است. لازم به ذکر است المان های به کار رفته در این آنتن ها، به فرکانس امواج بستگی داشته و ابعاد آن متناسب با طول موج آنتن است.

برای درک بهتر مطلب، باید خاطر نشان کرد یک آنتن وایرلس، در توان خروجی سیگنال ها تغییری ایجاد نمی کند.

آنتن وایرلس چیست؟

آنتن وایرلس چیست؟

کار آنتن وایرلس این است که قبل از دریافت سیگنال، آنها را به صورت امواج رادیویی متمرکز می نماید و سپس در جهات مختلف منتشر می کند.

آنتن وایرلس چیست؟

توانایی آنتن در متمرکز کردن امواج رادیویی، آیتم مهمی است که به نام بهره آنتن شناخته می شود. متخصصان و کارشناسان این عرصه، این آیتم را بر اساس انتهای مرجع ایزوتروپیک یا دی پل می سنجند.

آنتن وایرلس، در انواع مختلفی وجود دارد که در ادامه به معرفی هر یک می پردازیم:

آنتن ایزوتروپیک، آنتن دی پل، الگوی تابش، نحوه تفسیر نمودار تابش و بیم آنتن

  • آنتن ایزوتروپیک Isotropic Antenna:

ایزوتروپیک، نوعی آنتن ایده آل است که در شبکه های کامپیوتری به کار می رود. این نوع آنتن وایرلس فقط به صورت سه بعدی ترسیم می شود و برای اندازه گیری بهره دیگر انواع آنتن مورد استفاده قرار می گیرد.

آنتن ایزوتروپیک Isotropic Antenna:

شکل ظاهری آنتن ایزوتروپیک به صورت کروی است. این امر موجب می شود که امواج رادیویی در تمامی جهات به صورت یکسان به آن بتابند. بنابراین، بهره این نوع آنتن در نقطه ای است که بیشترین مقدار امواج متمرکز شده اند.

برای معرفی سایر انواع آنتن وایرلس، با بخش بعدی این مقاله آموزشی همراه باشید.