سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS ) كه نام ديگر آن سیستم اتوماسیون ساختمان (BAS) است به سیستمی گفته می شود که در ساختمان راه اندازي شده و از طریق اجزای کنترل از راه دور و هوشمند قسمت های مختلف ساختمان امكان به تصوير كشيدن خروجی های مناسب را کاربر امکان پذیر می نماید. قسمت هايي كه تحت نظارت و کنترل مي باشند معمولا شامل تجهيزات روشنايي،تاسیسات مکانیکی و سیستم تهویه مطبوع (HVAC) مي باشد. اين سيستم هوشمند سازی ساختمان می تواند به سرعت عمليات مربوط به سیستم های تامين برق اضطراري، ایمنی، تنظيم دسترسي، آتش نشانی، و ... نیز به انجام رساند . به نظر شما هدف استفاده از سیستم های BMS در یک ساختمان چه چيزي مي تواند باشد؟

معمولا هدف كلي اين است كه شرایط عملكرد اجزای متفاوت آپارتمان يا ساختمان با توجه به نياز آن و شرایط محیطی و در زماني مشخص به طور مناسبي انجام پذيرد.

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان چیست ؟

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان چیست ؟

بسياري از اعمالي كه ساكنان بر حسب عادت و غير ارادي انجام مي دهند توسط سیستم مديريت هوشمند ساختمان انجام می گردد که موجب صرفه جویی در هزینه و زمان منابع انسانی شده و اضافه بر آن باعث كاهش مصرف انرژی، کاهش هزینه های انرژی، کاهش خطاپذیری و افزایش اثربخشی سیستم را به دنبال دارد. با به كار بردن انواع حسگرها در خارج و داخل ساختمان و همچنين با استفاده از یک سیستم همه جانبه می توان در هر لحظه، تمام شرایط آسایشی و امنیتی كه در اختیار قرار دارد را كنترل كرد و براي رسیدن به شرایط ایده آل از آن ها استفاده لازم را به انجام رساند. به همين منظور، نیاز به يك سري تجهیزات نرم افزاري و سخت افزاری خاص می باشد که با جمع آوري اطلاعات محیطی و ارسال ديتاها به يك سیستم مرکزی، روند مدیریت هوشمند ساختمان و كنترل آن اجرا می گردد.
در ساختمان های هوشمند با استفاده از سیستم خودکار كنترل سرمايش و گرمايش، کنترل روشنایی ساختمان، کنترل دوربین های مدار بسته، کنترل وضعیت های اضطراری همچون آتش سوزی، زلزله و غيره،كنترل درها و نيز ديگر کنترل های هوشمند، مصرف انرژی به طور قابل ملاحظه اي کاهش می یابد. تمامي ساختمان هاي هوشمند، مجهز به یک زیرساختار ارتباطاتی قوی مي باشند که توانايي آن را دارند تا به صورت مستمر و بي وقفه نسبت به تمام وضعیت های محیط كه دائما در حال تغيير است عکس العمل مناسب نشان داده و خود را با آنها وفق دهد و به علاوه ساکنین ساختمان نيز این اجازه را دارند که از منابع موجود به صورت موثرتری بهره جويند، كه در اين بين امنیت و آسایش ساختمان نيز افزایش خواهد يافت .