یکی از انواع پرینترها، پرینترهای سوزنی یا چاپگرهای سوزنی (ضربه ای) هستند. چاپگر سوزنی دارای هدی که از 9 تا 24 ستون تشکیل شده است و در یک یا دو خط پشت سرهم و به طور مستقیم قرار دارند.

در انتهای هر سوزن یک سیم پیچ وجود دارد. از سیستم موردنظر به سیم پیچ انتهای هر سوزن برای چاپ سیگنالی ارسال می شود که بعد از تقویت به سولنویید سزون ها ارسال می شود و به خاطر میدان مغناطیسی حاصل از سولنویید، سوزن به سمت کاغذ پرتاب می شود. جهت آشنایی با چاپگر سوزنی بانکی می توانید به مقاله ی چاپگر سوزنی بانکی چیست؟ مراجعه کنید.

نحوه کار چاپگر سوزنی

نحوه کار چاپگر سوزنی

در پرینتر سوزنی نوار آغشته به رنگی (مانند کاربن) بین کاغذ و سوزن وجود دارد که در اثر برخورد سوزن به نوار رنگی (کاربن) و برخورد نوار رنگی به کاغذ نقطه ای بر روی کاغذ ایجاد می شود که متون و تصاویر و نوشته ها از کنارهم چیده شدن این نقطه ها ایجاد می شوند.

در طراحی چاپگر سوزنی در انتهای هر سوزن، فنری تعبیه شده برای بازگرداند وجود دارد. هر سوزن به وسیله ی یک میله فلزی کوچک ساخته شده که یک سیم یا سنجاق نامیده می شود و این سوزن ها با یک نیروی کوچک از آهنربای الکتریکی یا سیم پیچ مغناطیسی، به طور مستقیم یا از طریق مرحله های کوچک، به جلو می روند.

بر روی نوار و کاغذ یک صفحه راهنمای کوچک سوراخ شده است این سوراخ به این عنوان راهنما برای سنجاق ها به کار می رود. این صفحه ممکن با یک پلاستیک سخت یا یک جواهر مصنوعی مثل یاقوت کبود یا یاقوت سرخ ساخته شود.

سنجاق ها بخشی دیگر از پرینتر سوزنی هستند که سرچاپ نامیده می شوند. هنگامی که چاپگر شروع به کار می کند معمولا یک خط متنی را طی زمان مشخصی چاپ می کند.

کارهای مهمی جهت چاپ تصویر در کامپیوتر انجام می شود و تمام بیت های کنترل هد ایجاد می شود. چاپگرهای سوزنی فقط نحوه دریافت و ارسال بیت های کنترل هد و کنترل حرکت موتورهای جلوبرنده کاغذ و هد را انجام می دهند.

چاپگرهای سوزنی دارای اجزای مختلفی هستند عبارتند از :

دارای هد 8 یا 16 یا 20 یا 24 پین هستند. هد یکی از قطعات سخت افزاری و مهم در یک چاپگر هستند. هدهای ماتریس سوزنی دارای قطعاتی هستند از جمله: سوزن، شابلون، پویین ها، بورد، دماغه اصلی هد و فنر که در زیر آن وجود دارد.