کیت‌ های هوشمند اولین گام و تلاش تولید کنندگان این رده از محصولات آموزشی برای هوشمند سازی فضاهای جلسات و محیط‌های آموزشی است. با توجه به اینکه هر کیت از چندین بخش مجزا تشکیل شده‌است، راه اندازی، نصب و آشنایی با طرز کار کیت هوشمند نیازمند داشتن اطلاعاتی است که در این نوشتار قصد داریم به‌صورت مختصر شرح دهیم.

آموزش نصب کیت هوشمند ویدئو پروژکتور

آموزش نصب کیت هوشمند ویدئو پروژکتور

هر کیت‌ هوشمند از چهار بخش اصلی پایه، هوشمندساز، پروژکتور و برد تشکیل شده‌اند. اولین چیزی که در نصب آن‌ها لازم است مورد توجه قرار گیرد، جانمایی مناسب است زیرا در صورتیکه این کار به درستی انجام نپذیرد در کیفیت تصویر و ارتباط بین اجزا اشکال به وجود می‌آید. پس در اولین قدم لازم است پرده نمایش، برد هوشمند یا تخته‌ی معمولی وایت برد را در محل مناسبی نصب نماییم. در گام بعدی ویدیو پرژکتور را در محل مناسب بالا و روبه روی برد یا پرده نمایش نصب می‌کنیم. در این مرحله توجه داشته باشید که پروژکتور لازم است در موقعیتی قرار بگیرد که کادر تصویر با کادر پرده هماهنگ و منطبق باشد. مرحله‌ی بعدی نصب دستگاه هوشمندساز است. این قطعه از کیت هوشمند زمانی اجباری است که شما بخواهید از پرده نمایش یا وایت برد معمولی استفاده کنید. در این صورت دستگاه هوشمندساز را یا در گوشه ای از کادر نمایش یا در محل مناسبی نزدیک و موازی با دیتا پروژکتور نصب نمایید. دقت نمایید که در همه‌ی این مراحل سه بخش ویدئو پروژکتور، هوشمند ساز و پرده نمایش ویدئو پروژکتور باید در هماهنگی کامل با همدیگر قرار بگیرند.

پس از نصب دیتا ویدئو پروژکتور و دستگاه هوشمند ساز کابل‌ ها مربوط به آن دو را به کامپیوتر متصل کرده و سیستم عامل را راه اندازی کنید. پس از این مرحله نرم افزار مخصوصی را که برای این کیت طراحی شده است روی کامپیوتر نصب نمایید. توجه به این نکته لازم است که گاهی برای عملکرد درست سیستم کیت لازم است تصویر و ابزار هوشمندساز کالیبره شوند. در صورت جابجایی هر کدام از بخش‌های کیت نیز این عمل لازم است انجام شود. البته بیشتر سازندگان این محصولات برای نصب و استفاده از این کیت و نحوه‌ی کار کردن با آن نرم افزارهایی را تهیه کرده‌اند که در مراحل اولیه کار می‌توانید از آن‌ها کمک بگرید.