امروزه هر کسب و کاري شامل مسائل امنیتی مربوط به خود مي باشد و در مراكز خريد و فروش طلا اين بخش يعني بخش حفاظت و ایمنی يكي از اصل ها و سياست هاي جدايي ناپذير اين صنف در نظر گرفته می شود.

يكي از اين سيستم های امنیتی مورد استفاده دوربين هاي مدار بسته است كه امري کاملا طبیعی در اين مكان ها محسوب مي شود و تمام مراكر خريد طلا و جواهر بدون استثنا در سراسر دنيا براي ايجاد امنيت خود از اين شيوه به صورت متداول بهره مي جويند .

سيستم امنيتی طلافروشی

اما يك سوال عمده در اينجا مطرح است! چرا سيستم دوربين هاي مداربسته در اين اماكن ضرورت دارند و روي آن ها تاكيد شده؟

بررسی اهمیت سيستم امنيتي طلافروشي

 امنیت همواره یکی از بخش های مهم فروشگاه های طلا بوده است و نه تنها حفاظت از طلا و جواهر بلكه اشیاء با ارزش ديگر نيز مهم مي باشد.

بررسی اهمیت سيستم امنيتی طلافروشی

صاحبان کسب و کار و مغازه داران نیز در مورد ایمنی از مشتریان نگران هستند. به طور خلاصه، جنبه های امنیتی در فروشگاه های طلا شامل دو موضوع بسیار مهم:

امنیت برای اشیاء با ارزش: به غیر از طلا و جواهر، در فروشگاه طلا اشيا با ارزش ديگر همچون سکه های طلا و شمش و غيره هم وجود دارد. اگر چه این اشیاء با ارزش در خزانه در ايمني كامل ذخیره می شود، اما باید در فروشگاه توسط سیستم های امنیتی جداگانه نيز مورد نظارت قرار گيرد. داشتن دوربین های مدار بسته به هنگام نوشتن چك مشتري در فروشگاه و همچنين نظارت بر ورود و خروج مشتري نيز کمک خواهد كرد.
ایمنی برای فروشگاه و مشتریان: دوربین های مدار بسته نقش بسیار مهم در ردیابی و ضبط فعالیت های جعلی را ايفا مي كند. در صورت هر گونه حوادث و یا اتفاقات ناگوار، محققان با استفاده از دوربين ها و فيلم هاي ضبط شده جرائم را بازبيني و توسط تكنولوژي هاي پيشرفته تشخيص چهره مجرمين را شناسايي مي كنند.

بررسی اهمیت سيستم امنيتی طلافروشی

انتخاب بهترین سیستم امنیتی طلافروشی

شما بايد در انتخاب بهترين دوربين مداربسته و به طور کلی بهترین سیستم امنیتی طلافروشی مراقب باشيد.

انتخاب بهترین سیستم امنیتی طلافروشی

برخی از دلایل برای انتخاب بهترین ارائه دهندگان خدمات تصويري و امنيتي عبارتند از:

کیفیت دوربین مداربسته : نصب دوربین مدار بسته پيشرفته و ارائه بهترین خدمات نصب و راه اندازی دوربین های يكي از کاربردی ترین و پرقدرت ترين تضمين كنندگان امنيت يك فروشگاه به حساب مي آيند .
یکپارچگی سیستم امنیتی : شرکت های برتر دوربین مداربسته نصب و راه اندازی کل سیستم را در مناطق مختلف فروشگاه را به صورت يكپارچه در اختیار دارد و تمامي مناطق اعم از فروشگاه و خزانه را به صورت يكپارچه تحت خدمات رساني قرار مي دهند.