اجزای دستگاه تست اسکناس از دو لامپ نوری همراه با بدنه و اتصال به جریان برق تشکیل شده است که در هنگامی که نور لامپ ها به روی اسکناس می تابد قسمت های خاصی در روی اسکناس روشن میشود که موجب می شود بتوان دستگاه تشخیص دهد که ایا اسکناس تلقبی هست یا نه.

دستگاه تشخیص پول، یک جزء کلیدی در امنیت شرکت و کسب و کار ها از پول تقلبی و در صرفه جویی در زمان کار کارگران در شمارش پول است. از آنجا که از دامنه وسیعی از این اسکناس ها پاره پاره، مچاله و حتی شسته باشند گاهی اوقات شمارش  و تشخیص جعلی نبود اسکناس ها می تواند خسته کننده ومشکل باشد. دستگاه تست پول در همه اشکال و اندازه وجود دارند. بعضی از دستگاه های تشخیص دهند پول تکنولوژی چراغ UV دارند و برخی دیگران جوهر مغناطیسی برای تشخیص پول تقلبی دارند.

دستگاه تشخیص اسکناس تقلبی در دو نوع تشخیص اسکناس همراه با سنسور شناسایی و بی سنسور شناسایی ساخته می شود. که مکانیزم عمل شفافی دارد. در نوع تشخیص دهنده اسکناس با سنسور باید بگوییم که در هنگام به کارگیری دستگاه به علت وجود این سنسور در دستگاه در ان واحد با قرار گرفتن اسکناس بر روی دستگاه تشخیص دستگاه اسکانس تقلبی روشن و تست انجام می شود و در غیر این صورت به دلیل نبود اسکناس در دستگاه تشخیص اسکناس جعلی دستگاه به صورت خودکار به حالت خاموشی انتقال میابد که باعث جلوگیری از هدر رفتن منابع می شود.

ویژگی های دستگاه تست و تشخیص اسکناس تقلبی

ویژگی های دستگاه تست و تشخیص اسکناس تقلبی

برخی از ویژگی های دستگاه تشخیص اسکناس تقلبی:

تشخیص جعلی بودن توسط اشعه ماورا بنفش و تشخیص مغناطیسی

قابلیت تنظیم سرعت شمارش پول در برخی برندها

دارای قابلیت هشدار دادن هنگامی که کاربر خطای را مرتکب می شود.

قابل حمل برخی از دستگاه های تست اسکناس

کاهش خسارات پول های تقلبی

سیستم تغذیه نیرو چند جهته

تشخیص فوری اسکناس تقلبی بدر حالت سنسور دار مغناطیسی

-تشخیص چند وجهی در حالت سنسور دار با جوهر مغناطیسی

-گزارشگیری و چاپ دستورات در هر زمانی

-نرم افزار قابل ارتقا به نسخه های جدیدتر

-خدمات پس از فروش

-گارانتی و بیمه