نقش چیپست در پرینترهای سامسونگ چیست؟

چیپست قطعه ی کوچکی است که در کارتریج پرینترها هم قرار دارد و نقش یک شمارنده (counter) را بر عهده دارد که میزان کاغذهای پرینت شده را در خود نگه میدارد و در دورانی نیز میتوانست طرح و یا اصل بودن کارتریج را مشخص کند.

 نقش چیپست در پرینترهای سامسونگ چیست؟

پرينترهاي سامسونگ بعد از مدتي استفاده، پيغامي مبني بر تعويض کارتريج مي دهند (toner exhausted ،toner empty ،toner low) و تا کارتريج را تعويض نکنيد قادر به استفاده از پرينتر نخواهید بود. براي رفع مشکل بايد شمارنده (کانتر) پرينتر را صفر کرد که چند راه وجود دارد:

  1. تعويض چيپست که يک راه موقتي است و بايد در هر بار شارژ چيپست عوض شود.
  2. خريد کارتريج جديد که عملا هزينه زيادي دارد و بعد از مدتي بايد آن را نيز تعويض کنيد .
  3. ريست نرم افزاري که با يک بار اجراي نرم افزار براي هميشه مي توانيد از يک کارتريج استفاده کرده و بدون مشکل کارتريج خود را شارژ کنيد.

رفع مشکل شارژ کارتریج بدون تعویض خودش یا چیپستش

بنابراين اگر پرينتر شما خطا مي دهد يا چراغ پرينتر شما قرمز است و در شارژ کارتريج دچار مشکل شده ايد، مي توانيد بدون تعويض کارتريج يا چيپست ، از طريق نرم افزار اين مشکل را حل کنيد و با صفر کردن شمارنده (کانتر) پرينتر بدون مشکل کارتريج خود را شارژ کنيد.