امنیت فرودگاه توسط تکنیک ها و روش های متفاوتي صورت مي گيرد كه اين روش ها به منظور ارائه ي بهتر حفاظت از مسافران، کارکنان تجهيزات هواپیمايي است که استفاده از اين سيستم ها در فرودگاه باعث جلوگيري از تصادفات، آسیب های مخرب، جرم و جنایت و تهدیدات تروريستي و دیگر عملياتي كه باعث تخريب شود اشاره دارد.
تعداد زیادی از مردم همه روزه از طریق فرودگاه ها به مناطق متعدد منتقل می کند. این روند مي تواند باعث به وجود آمدن اهداف و دلايل بالقوه برای تروریسم و جرایم متفاوت ديگر باشد.

به دلیل رفت و آمد تعداد زیادي از مردم و تراكم جمعيت در اين مكان ها به طور معمول تخلفات بالایی صورت مي گيرد به خصوص در خطوط هوایی بزرگ، همچنين فرودگاه ها داراي پتانسیل بالا ي حمله هاي تروريستي با آمار بالايي از مرگ و مير مي باشند.

همچنين یک هواپیمای ربوده شده مي تواند به عنوان یک سلاح کشنده محسوب شود كه خطرات و خسارات فراواني را ايجاد ميكند.

ایجاد سيستم امنيتي برای فرودگاه

ایجاد سيستم امنيتی برای فرودگاه

تلاش براي ايجاد امنیت فرودگاه به منظور جلوگیری از هر گونه تهدید یا موقعیت های خطرناك كه ممكن است وارد يك کشور شود صورت مي گيرد . اگر امنیت فرودگاه موفق باشد پس از آن شانس جلوگيري از هر وضعیت خطرناک، اقلام غیر قانونی و یا تهدید هاي وارده به هواپیما، کشور و یا فرودگاه تا حد زیادی کاهش می یابد.

به این ترتیب، سيستم امنيتي فرودگاه در خدمت به اهداف مختلف از قبيل محافظت از فرودگاه و کشور، ايجاد اطمینان مسافران و حفاظت از کشور و مردم آن كشور مي باشد.

مونت R. Belger يكي از اعضاي اداره هوانوردی فدرال ايالات متحده مي گويد  "هدف از امنیت هوانوردی جلوگیری از آسیب به هواپیما، مسافران و خدمه، و همچنین پشتیبانی امنیت ملی و مقابله با تروریسم در سیاست است."

ایجاد سيستم امنيتی برای فرودگاه

برخی از حوادث همچون حمل سلاح و یا مواردی که می تواند به عنوان سلاح در هواپیما باشد به طوری که بتوان هواپیما را ربود ناشي مي شود . ماشین آلات تشخیص مواد منفجره مورد استفاده شامل دستگاه های اشعه ایکس مواد منفجره را ردیابی و شناسايي مي كنند.

ماشین آلات تشخیص مواد منفجره همچنین می تواند برای هر دو امكان حمل و بررسی چمدان ها مورد استفاده قرار گيرد. تشخیص اين ترکیبات فرار از مواد منفجره با استفاده از کروماتوگرافی گازی صورت ميگيرد.

به طور کلی هم افرادی که امنیت از درهاي ورودي و خروجي هواپیما عبور مي كنند توسط دوربين هاي مدار بسته تحت نظر قرار مي گيرند. این مناطق اغلب  "حفاظت شده"، "استریل" و پروازی محسوب مي شوند. مسافران از هواپیما به منطقه استریل تخلیه مي شوند به طوری كه معمولا تصاوير آن ها دوباره بازبيني نمي شود.

ایجاد سيستم امنيتی برای فرودگاه

با اين حال سيستم هاي امنيتي فرودگاهي بسيار گسترده و وسيع است و در هيچ مرحله اي ناديده گرفته نمي شود.

حتي به موجب امنيت بيشتر در خدمات غذايي هم از مواد و متريالي در ظروف استفاده شده تا از آن ها به عنوان يك وسيله ي آسيب رساننده نيز استفاده نشود و اين نظارت در هر نقطه اي از سيستم هاي امنيتي برای فرودگاه وجود دارد و امري غير قابل اجتناب محسوب ميشود.