فناوری چاپ سه بعدی، روز به روز در حال توسعه است و در حوزه های بیشتری به کار گرفته می شود.

به طوری که یک پژوهشگر پیش بینی کرده تا سال 2030 میلادی پرینتر سه بعدی شغل های زیادی را از بین خواهد برد.

او احتمال از بین رفتن 2 میلیارد شغل را مطرح کرده است که تقریبا 50 درصد از تمام مشاغل جهان می باشد.

وی می گوید: زمانی که این ایده را مطرح کردم، چشم اندازی تاریک را در نظر نداشتم بلکه آن را به عنوان یک زنگ خطر برای دانستن این که دنیای ما با چه سرعتی در حال تغییر است، در نظر گرفتم.

تکنولوژی چاپ سه بعدی دو میلیارد شغل را از بین می برد

تکنولوژی چاپ سه بعدی دو میلیارد شغل را از بین می برد

در اینجا می خواهیم 5 صنعت فوق العاده مهم را معرفی کنیم که در آنها شغل ها در حال از بین رفتن هستند.

  • صنعت برق و الکتریسیته

در حال حاضر شرکت هایی وجود دارند که در زمینه رفع خرابی خطوط برق فعالیت می کنند. اما نگرانی موجود در باره سلامتی افراد و مسائل زیست محیطی موجب شده که ذهن های خلاق روش های جدید و هوشمندانه ای را جایگزین راه حل انسانی تعمیر خطوط برق نمایند.

تکنولوژی چاپ سه بعدی دو میلیارد شغل را از بین می برد

به کارگیری تکنولوژی های جدید در این حوزه کمک می کند که خطوط در هم و بر هم برق که تهدیدی جدی برای محله های مسکونی هستند از بین رفته و ساختاری جدید و امن برای آن ها در نظر گرفته شود. بدیهی است که این امر باعث می شود افراد بسیاری شغل خود را از دست بدهند.

پیش بینی می شود که در آینده موارد زیر از لیست شغل های موجود حذف خواهند شد:

  • نیروگاه های عظیم تولید برق
  • ژنراتورهای سوخت زیستی، مزارع توربیت های بادی و گازهای طبیعی
  • نیروگاه های اتانول از رده خارج شده یا تغییر کاربری خواهند داد
  • کارگران راه آهن و سیستم حمل و نقل، تعمیرکاران خطوط برق و مهندسین شرکت های رفع خرابی خطوط برق شغل خود را از دست خواهند داد.

تکنولوژی چاپ سه بعدی دو میلیارد شغل را از بین می برد

در مقابل، فناوری مدرن شغل های جدیدی را نیز ایجاد خواهد کرد:

  • واحدهای تولید کننده برق به اندازه واحد های AC
  • خدمه برای نصب و راه اندازی خطوط
  • تکنسین محلی برای پروژه های کوچک، محلی و احتمالا شخصی

تکنولوژی چاپ سه بعدی دو میلیارد شغل را از بین می برد

این موضوع که تکنولوژی های جدید و فرآیند های نوین، نسل جدیدی از مهندسان، مدیران و ژنراتورها را نیاز دارد، انکار نشدنی است.

در قسمت بعد صنعت های مهم دیگری را که با پیشرفت تکنولوژی تحت تاثیر قرار می گیرند، معرفی می کنیم.