در مقاله کالیبره کردن برد هوشمند درباره مراحل و نحوه انجام کالیبره کردن تخته برد هوشمند توسط کامپیوتر صحبت کردیم. این بار به کالیبره کردن پرینترهای لیزری می پردازیم.

نحوه کالیبره کردن پرینترهای لیزری

نحوه کالیبره کردن پرینترهای لیزری

کالیبره کردن هر دستگاهی به منظور تطبیق کیفیت رنگ آن دستگاه طبق استانداری که کارخانه سازنده در نظر گرفته است. در چاپگرهای لیزری به خصوص در چاپگرهای لیزری رنگی کالیبره کردن به دو طریق دستی و اتوماتیک انجام می شود.

کالیبره کردن پرینترهای لیزری به صورت اتوماتیک

کالیبره کردن پرینترهای لیزری به صورت اتوماتیک

پرینترهای لیزری رنگی توسط کارخانه سازنده به گونه ای طراحی شده که در صورت روشن بودن هر 48 ساعت یکبار بدون نیاز به تنظیم دستی به صورت اتوماتیک کالیبره می شوند.

البته زمانی که کارتریج دستگاه را شارژ کنید دقت کنید که کالیبره باید به صورت دستی انجام شود تا رنگ کارتریج شارژ شده طبق استاندارد در نظر گرفته شده باشد در غیر این صورت طبیعی به نظر نمی آید.

تنظیم دستی در صورت تعویض کارتریج و استفاده از کارتریج جدید لازم نیست زیرا به صورت اتوماتیک انجام می شود.

کالیبره کردن پرینترهای لیزری به صورت دستی

از آنجایی که پرینترهای لیزری رنگی طوری تنظیم شده اند که اکثر مواقع به صورت اتوماتیک کالیبره می شوند پس تنها زمانی که نیاز کالیبره دستی وجود دارد، پس از شارژ کارتریج است. اگر پس از شارژ این اقدام صورت نگیرد امکان کمرنگ یا پر رنگ بودن رنگ، کاهش کیفیت، سایه در متن یا عکس پرینت شده و مواردی از این قبیل وجود دارد.

کالیبره کردن پرینترهای لیزری به صورت دستی

بنابراین بهتر است که کالیبره به صورت دستی انجام شود تا رنگ کارتریج و کیفیت اسناد پرینت شده طبیعی و طبق استاندارد باشد.

برای کالیبره کردن پرینترهای لیزری به صورت دستی در هر مدلی کافیست در مانیتور یا نمایشگر چاپگر، گزینه menu را انتخاب کنید سپس به قسمت System Setup بروید و گزینه Print Quality را انتخاب کنید.

منبع: falnic