رفع مشکلات دستگاه فکس با بررسی چندین موارد تنظیماتی و سخت افزاری دستگاه ، به آسانی صورت می گیرد و اصلاً کار دشواری نمی باشد.

کارایی دستگاه فکس

 

دستگاه فکس از مهمترین دستگاه های کاربردی برای ادارات می باشد. این دستگاه یک نسخه کپی از اسناد گوناگون را به شماره مقصد ارسال می کند. این دستگاه توسط نور و سنسورها ، سند ارسالی را اسکن می نماید و با استفاده از خطوط تلفن آن را به مقصد ارسال می کند. در مقصد با استفاده از سنسورهای حرارتی دستگاه فکس مقصد ، سند دریافت می شود. دستگاه فکس همانند سایر دستگاه ها می تواند با اختلالاتی همراه شود. اما جای نگرانی وجود ندارد زیرا تمام ایرادات بوجود آمده قابل حل می باشند.

                                                                                         رفع مشکلات دستگاه فکس

 

رفع مشکلات دستگاه فکس با دریافت کد

 

در دستگاه فکس برخی ایرادات به صورت کدهایی نمایش داده می شود. برخی از این کد خطاها را بررسی می کنیم.

کد 1XXX11

 

 کد 1XXX11 نشان دهنده گیر کردن سندارسالی است. برای رفع این خطا باید سند موردنظر را درآورده و پس از بررسی دوباره ، آن را با دقت فراوان در دستگاه قرار دهید.

کد 1XXX21

 

کد 1XXX21 نشان دهنده عدم اتصال درست خط تلفن می باشد. برای رفع این مشکل خط تلفن خود را بررسی کنید که درست به دستگاه فکس وصل شده است یا خیر. در صورت امکان یک خط دیگر به دستگاه وصل کنید و در این حالت عملکرد دستگاه را بررسی کنید.

کد 1XXX22  تا 1XXX23

 

این کدها نشان دهنده این است که شماره گیری در زمان ارسال فکس مشکل دارد. برای رفع مشکلات دستگاه فکس در این حالت ، چندین مورد را باید با دقت کامل بررسی نمایید.

از درست بودن شماره فکس اطمینان حاصل کنید.

از داشتن دستگاه فکس شماره مقصد مطمئن شوید.

از اشغال نبودن خطوط مطمئن شوید.

پس از وارد کردن کد شهر با کلید  Pause/ Redial فاصله ایجاد کنید.

باید تنظیمات را بررسی کنید که در زیرمنوی Admin Settings گزینه  PBX Selection انتخاب شده باشد.

کد  1XXX32  تا  1XXX84

 

کد  1XXX32  تا  1XXX84نشان دهنده این است که ارسال فکس با اشتباهاتی همراه بوده است. برای رفع این ایرادات موارد زیر را بررسی کنید.

از صحت شماره فکس مقصد و اشغال نبودن خطوط  اطمینان حاصل کنید.

از دارا بودن دستگاه فکس مقصد خود مطمئن شوید.

تنظیمات PBX Selection را در زیر منوی Admin Settings انتخاب کنید.

کد 2XXX14

 

این خطا بیانگر این است که دستگاه ، فکس دریافتی را به دلایلی نمی تواند چاپ کند. این احتمال وجود دارد که به علت بزرگی سند حافظه دستگاه تمام شده باشد. برای رفع مشکلات دستگاه فکس در این حالت باید موارد زیر را چک کنید.

شاید سینی دستگاه خالی است. کاغذ را در سینی مخصوص قرار دهید. اگر سینی دستگاه باز بوده است باید آن را ببندید.

از زیر منوی Fax Settings گزینه Tray Use Fax  را باید تنظیم نمایید. باید تنظیمات روی کاغذ A4  یا کاغذ legal  یا کاغذ نامه قرار گیرد. گزینه Paper Size  را در زیر منوی Machine Settings تنظیم نمایید.

از گیر نکردن کاغذ در دستگاه فکس مطمئن شوید.

 

                                                                             رفع مشکلات دستگاه فکس

کارتریج را چک کنید. اگر کارتریج پرینت خالی بوده آن را تعویض نمایید.

ممکن است فکس دریافتی بزرگ بوده باشد. ارسال مجدد فکس با رزولوشن کمتر یا تقسیم نمودن سند ارسالی را از ارسال کننده درخواست کنید.

کد 2XXX32  تا  2XXX84

 

این کد نشانگر این است که در زمان دریافت فکس مشکلاتی بوجود آمده است. برای رفع مشکلات دستگاه فکس در این وضعیت ، باید از اتصال درست خطوط تلفن به دستگاه مطمئن شوید.

حل ایرادات دستگاه فکس بدون دریافت کد

 

دستگاه فکس تمام ایرادات موجود را با نمایش کد نشان نمی دهد. در این صورت باید با توجه به نوع مشکل به رفع آن اقدام نمود.

اگر دستگاه قادر به ارسال فکس نمی باشد باید راه حل های مربوط به کدهای 1XXX32  و 1XXX84  را اجرا کنید.

چنانچه دستگاه فکس قادر به دریافت فکس نمی باشد باید راه حل های مربوط به 2XXX84  و 2XXX32 را مورد بررسی قرار دهید.

اگر فکسی را می توانید ارسال کنید ولی در دریافت آن مشکل دارید برای رفع مشکلات دستگاه فکس در این حالت چندین مورد را بررسی نمایید.

کارتریج را چک کنید و در صورت خالی بودن کارتریج به تعویض آن اقدام کنید.

خالی بودن سینی کاغذ را بررسی نمایید.

اطمینان حاصل کنید که تنظیمات دریافت فکس در وضعیت دستی قرار داشته باشد.