کامپیوتر All in one - کامپیوتر بدون کیس

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • همه
کامپیوتر بدون کیس تینک برد 980 Think Board کامپیوتر بدون کیس تینک برد 980 Think Board
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کامپیوتر بدون کیس تینک برد 1070/1080 Think Board کامپیوتر بدون کیس تینک برد 1070/1080 Think Board
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کامپیوتر بدون کیس تینک برد 870/880 Think Board کامپیوتر بدون کیس تینک برد 870/880 Think Board
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کامپیوتر بدون کیس تینک برد Think Board TB-200 کامپیوتر بدون کیس تینک برد Think Board TB-200
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کامپیوتر بدون کیس تینک برد Think Board TB-65K کامپیوتر بدون کیس تینک برد Think Board TB-65K
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کامپیوتر بدون کیس ایسوس Asus ZN241IC کامپیوتر بدون کیس ایسوس Asus ZN241IC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کامپیوتر بدون کیس ایسوس Asus ZN240IC کامپیوتر بدون کیس ایسوس Asus ZN240IC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کامپیوتر بدون کیس ایسوس Asus ZN220IC کامپیوتر بدون کیس ایسوس Asus ZN220IC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کامپیوتر بدون کیس ایسوس Asus ZN242IF کامپیوتر بدون کیس ایسوس Asus ZN242IF
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کامپیوتر بدون کیس ایسوس Asus V221IC کامپیوتر بدون کیس ایسوس Asus V221IC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کامپیوتر بدون کیس لنوو Lenovo All in One E63Z کامپیوتر بدون کیس لنوو Lenovo All in One E63Z
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کامپیوتر بدون کیس ایسونیک Esonic All in One 2244 کامپیوتر بدون کیس ایسونیک Esonic All in One 2244
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کامپیوتر بدون کیس ایسوس Asus All in One Z240 کامپیوتر بدون کیس ایسوس Asus All in One Z240
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ASUS ET2220INTI/I3/6 All-in-One PC ASUS ET2220INTI/I3/6 All-in-One PC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ASUS ET2020INTH-B All-in-One PC ASUS ET2020INTH-B All-in-One PC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
acer ASPIRE Z3620 All-in-One PC acer ASPIRE Z3620 All-in-One PC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کامپیوتر بدون کیس ایسوس Asus All in One V230 کامپیوتر بدون کیس ایسوس Asus All in One V230
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
MSI All-in-One PC Wind Top AE1941 Single Touch MSI All-in-One PC Wind Top AE1941 Single Touch
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
MSI AE2282- i5 All-in-One PC MSI AE2282- i5 All-in-One PC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کامپیوتر بدون کیس ایسوس Asus All in One A6421 کامپیوتر بدون کیس ایسوس Asus All in One A6421
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
MSI AP1622 Single Touch All-in-One PC MSI AP1622 Single Touch All-in-One PC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کامپیوتر بدون کیس MSI All in One AE 203 GT کامپیوتر بدون کیس MSI All in One AE 203 GT
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ASUS ET2012AUTB All-in-One PC ASUS ET2012AUTB All-in-One PC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کامپیوتر بدون کیس MSI All in One pro 22 کامپیوتر بدون کیس MSI All in One pro 22
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ASUS ET2020 AGTK-A All-in-One PC ASUS ET2020 AGTK-A All-in-One PC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کامپیوتر بدون کیس MSI All in One pro 22ET 6NC-B کامپیوتر بدون کیس MSI All in One pro 22ET 6NC-B
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کامپیوتر بدون کیس MSI All in One pro 20E 6M-C کامپیوتر بدون کیس MSI All in One pro 20E 6M-C
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ASUS ET2220INTI/I3/4 All-in-One PC ASUS ET2220INTI/I3/4 All-in-One PC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
msi AE2081-i3 All-in-One PC msi AE2081-i3 All-in-One PC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کامپیوتر بدون کیس لنوو Lenovo All in One A510 کامپیوتر بدون کیس لنوو Lenovo All in One A510
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کامپیوتر بدون کیس MSI All in One PC AP16 FLEX کامپیوتر بدون کیس MSI All in One PC AP16 FLEX
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ASUS ET 1612 All-in-One PC ASUS ET 1612 All-in-One PC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ASUS ET2221INTI All-in-One PC ASUS ET2221INTI All-in-One PC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کامپیوتر بدون کیس لنوو Lenovo All in One C20 کامپیوتر بدون کیس لنوو Lenovo All in One C20
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ASUS ET2702IGTH All-in-One PC ASUS ET2702IGTH All-in-One PC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
msi AE 2081-G All-in-One PC msi AE 2081-G All-in-One PC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
Sony L24147CXB All-in-One PC Sony L24147CXB All-in-One PC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
LENOVO C460 All-in-One PC LENOVO C460 All-in-One PC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ASUS ET2013IGTI/i5 All-in-One PC ASUS ET2013IGTI/i5 All-in-One PC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کامپیوتر بدون. کیس MSI All in One pro 20E 6M-G کامپیوتر بدون. کیس MSI All in One pro 20E 6M-G
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ASUS ET2311INTH All-in-One PC ASUS ET2311INTH All-in-One PC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
Sony L24114CXB All-in-One PC Sony L24114CXB All-in-One PC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
LENOVO C360 All-in-One PC LENOVO C360 All-in-One PC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ASUS ET2013IGTI/I3 All-in-One PC ASUS ET2013IGTI/I3 All-in-One PC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
MSI AE200 All-in-One PC MSI AE200 All-in-One PC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
msi Adora24G All-in-One PC msi Adora24G All-in-One PC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
acer ASPIRE Z1650 All-in-One PC acer ASPIRE Z1650 All-in-One PC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021

 

 

 

 

msi AE2051 All-in-One PC msi AE2051 All-in-One PC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کامپیوتر بدون کیس MSI All in One PC AP200 کامپیوتر بدون کیس MSI All in One PC AP200
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
msi AE2031-A All-in-One PC msi AE2031-A All-in-One PC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کامپیوتر بدون کیس ایسوس Asus All in One A4321 کامپیوتر بدون کیس ایسوس Asus All in One A4321
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021

Notfound

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • نمایش همه
کامپیوتر All in one - کامپیوتر بدون کیس

قدمت کامپیوتر All in one یا کامپیوتر بدون کیس به چند دهه گذشته بر می گردد ولی این کامپیوتر ها امروزه ظاهری متفاوت و از عملکردی خیره کننده نسبت به اجدادشان برخوردارند. در این کامپیوتر ها تمامی قطعات کامپیوتر و حتی بعضی از لوازم جانبی کامپیوتر مانند اسپیکر در خود دستگاه کامپیوتر همه کاره All in one قرار گرفته است. این امر باعث جمع و جور بودن و کاهش حجم کامپیوتر بدون کیس شده به گونه ای که شما دیگر نیازی به سیم کشی های متعدد و قرار دادن کیس، مانیتور و اسپیکر در کار هم نخواهید بود. کامپیوتر all in one از نظر ظاهری شبیه به یک مانیتور نسبتاً قطور است که تمامی قطعات کامپیوتر از جمله سی پی یو، رم، هارددیسک، کارت گرافیک و ... در آن جاسازی شده که این موضوع باعث جابجایی آسان و جلوگیری از سیم کشی های دست و پا گیر می شود. صفحه مانیتور کامپیوتر آل این وان، لمسی می باشد و در ضمن بعضی از قطعات کامپیوتر All in one مانند سی پی یو، هارد دیسک و رم قابل تعویض می باشند.

خرید کامپیوتر All in one

فاکتور هایی که در خرید کامپیوتر All in one  باید به آنها توجه کنید تقریباً همان فاکتورهایی است که در خرید کامپیوتر PC باید در نظر داشته باشید. توجه به مشخصات و برند قطعات کامپیوتر all in one و تناسب و هماهنگی بین این قطعات کامپیوتر امری ضروری است. همچنین توجه به سایز مانیتور، وزن کامپیوتر All in one، صفحه نمایش، کیفیت تصویر، برند کامپیوتر بدون کیس، سیستم عامل های قابل پشتیبانی، پورت های مختلف تعبیه شده بر روی کامپیوتر، امکانات جانبی و در نهایت، قیمت کامپیوتر All in one الزامی می باشد.
از برند های کامپیوتر All in one می توان به کامپیوتر All in one msi ، کامپیوتر All in one asus ، کامپیوتر All in one sony و کامپیوتر All in one acer اشاره کرد.