مانیتور LED - مانیتور LCD

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • همه
مانیتور ایسوس ASUS VS197DE مانیتور ایسوس ASUS VS197DE
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ایسوس ASUS VS207DF مانیتور ایسوس ASUS VS207DF
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ایسوس ASUS VS207TP مانیتور ایسوس ASUS VS207TP
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ایسوس ASUS VS228H مانیتور ایسوس ASUS VS228H
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ایسوس ASUS VX229H مانیتور ایسوس ASUS VX229H
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ایسوس ASUS VS228DE مانیتور ایسوس ASUS VS228DE
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ایسوس ASUS MX239H مانیتور ایسوس ASUS MX239H
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ایسوس ASUS VA327H مانیتور ایسوس ASUS VA327H
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ایسوس ASUS MX259H مانیتور ایسوس ASUS MX259H
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ایسوس ASUS VX239HW مانیتور ایسوس ASUS VX239HW
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ایسوس ASUS MX34VQ مانیتور ایسوس ASUS MX34VQ
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ایسوس ASUS MG28UQ مانیتور ایسوس ASUS MG28UQ
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ایسوس ASUS MG24UQ مانیتور ایسوس ASUS MG24UQ
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ایسوس ASUS BE249QLB مانیتور ایسوس ASUS BE249QLB
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ایسوس ASUS BE239QLB مانیتور ایسوس ASUS BE239QLB
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ایسوس ASUS BE229QLB مانیتور ایسوس ASUS BE229QLB
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ال جی LG 20MP38HB مانیتور ال جی LG 20MP38HB
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ال جی LG 19M47A مانیتور ال جی LG 19M47A
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ال جی LG 19M38A مانیتور ال جی LG 19M38A
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ال جی LG 22MP58VQ مانیتور ال جی LG 22MP58VQ
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ال جی LG 29UM68 مانیتور ال جی LG 29UM68
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ال جی LG 20MP38AB مانیتور ال جی LG 20MP38AB
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور سامسونگ Samsung LED S19C325N مانیتور سامسونگ Samsung LED S19C325N
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور سامسونگ Samsung LED S20C325B مانیتور سامسونگ Samsung LED S20C325B
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ال جی LG 24MP47VQ مانیتور ال جی LG 24MP47VQ
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور سامسونگ Samsung LED S19B315N Plus مانیتور سامسونگ Samsung LED S19B315N Plus
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ال جی LG 27MP59G مانیتور ال جی LG 27MP59G
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ال جی LG 31MU97 مانیتور ال جی LG 31MU97
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ال جی LG 27MP68VQ مانیتور ال جی LG 27MP68VQ
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ایسوس ASUS LED VE228NR مانیتور ایسوس ASUS LED VE228NR
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور فیلیپس Philips 246E9QJAB/00 مانیتور فیلیپس Philips 246E9QJAB/00
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور بنکیو BenQ SW2700PT مانیتور بنکیو BenQ SW2700PT
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور بنکیو BenQ PD3200Q مانیتور بنکیو BenQ PD3200Q
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور بنکیو BenQ EL2870U مانیتور بنکیو BenQ EL2870U
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ای او سی AOC Q3279VWFD8 مانیتور ای او سی AOC Q3279VWFD8
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ای او سی AOC AG352UCG6 مانیتور ای او سی AOC AG352UCG6
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ایسوس Asus VP228HE مانیتور ایسوس Asus VP228HE
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور سامسونگ Samsung CHG90 مانیتور سامسونگ Samsung CHG90
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور سامسونگ Samsung CJ791 مانیتور سامسونگ Samsung CJ791
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ایسوس Asus VC239H مانیتور ایسوس Asus VC239H
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور بنکیو BenQ GL2580HM مانیتور بنکیو BenQ GL2580HM
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور بنکیو BenQ PH3200U مانیتور بنکیو BenQ PH3200U
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور بنکیو Benq GC2870H مانیتور بنکیو Benq GC2870H
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ال جی LG 29WK600-W مانیتور ال جی LG 29WK600-W
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ال جی LG 32UD59-B مانیتور ال جی LG 32UD59-B
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ال جی LG 27UD59-W مانیتور ال جی LG 27UD59-W
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ال جی LG 29UM69G-B مانیتور ال جی LG 29UM69G-B
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ال جی LG 27UD59-B مانیتور ال جی LG 27UD59-B
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ال جی LG 34UC98 مانیتور ال جی LG 34UC98
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور سامسونگ Samsung C27F390FHM مانیتور سامسونگ Samsung C27F390FHM
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ایسوس Asus Rog Swift PG258Q مانیتور ایسوس Asus Rog Swift PG258Q
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic VA1903A مانیتور ویوسونیک Viewsonic VA1903A
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ال جی LG 22M38H مانیتور ال جی LG 22M38H
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic TD2421 مانیتور ویوسونیک Viewsonic TD2421
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic XG2401 مانیتور ویوسونیک Viewsonic XG2401
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic VX2257MHD مانیتور ویوسونیک Viewsonic VX2257MHD
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور لمسی ویوسونیک Viewsonic TD2220 مانیتور لمسی ویوسونیک Viewsonic TD2220
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic VX2457MHD مانیتور ویوسونیک Viewsonic VX2457MHD
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic VP2468 مانیتور ویوسونیک Viewsonic VP2468
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic XG2530 مانیتور ویوسونیک Viewsonic XG2530
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic XG2701 مانیتور ویوسونیک Viewsonic XG2701
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic XG3202C مانیتور ویوسونیک Viewsonic XG3202C
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic VP2780-4K مانیتور ویوسونیک Viewsonic VP2780-4K
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic VP2768 مانیتور ویوسونیک Viewsonic VP2768
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic TD2740 مانیتور ویوسونیک Viewsonic TD2740
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic XG2703GS مانیتور ویوسونیک Viewsonic XG2703GS
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
LG LED 20M35A Monitor LG LED 20M35A Monitor
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
Samsung LED S20B300B Monitor Samsung LED S20B300B Monitor
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
X.Vision LED LE-29D30 Monitor X.Vision LED LE-29D30 Monitor
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
X.Vision LED XL1910AI Monitor X.Vision LED XL1910AI Monitor
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
X.Vision LED XL1610S Monitor X.Vision LED XL1610S Monitor
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
X.Vision LED LE-22A02 Monitor X.Vision LED LE-22A02 Monitor
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
X.Vision LED LE-24D20 Monitor X.Vision LED LE-24D20 Monitor
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
LG 22EA63V LED IPS Monitor LG 22EA63V LED IPS Monitor
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ASUS LED Monitor VH197T ASUS LED Monitor VH197T
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ASUS LED Monitor VS207T-P ASUS LED Monitor VS207T-P
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ASUS LED Monitor VS228HR ASUS LED Monitor VS228HR
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
Samsung LED Monitor S20H325N Plus Samsung LED Monitor S20H325N Plus
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
Samsung LED Monitor S19H325N Plus Samsung LED Monitor S19H325N Plus
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ASUS LED Monitor VS248H ASUS LED Monitor VS248H
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
Samsung LED Monitor S20B315N Plus Samsung LED Monitor S20B315N Plus
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic VA2055sm مانیتور ویوسونیک Viewsonic VA2055sm
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic VA2046A مانیتور ویوسونیک Viewsonic VA2046A
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic VA2465smh مانیتور ویوسونیک Viewsonic VA2465smh
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic VA2261 مانیتور ویوسونیک Viewsonic VA2261
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic VG2439 مانیتور ویوسونیک Viewsonic VG2439
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic VX2359smh مانیتور ویوسونیک Viewsonic VX2359smh
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic VA951S مانیتور ویوسونیک Viewsonic VA951S
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic VA2259SH مانیتور ویوسونیک Viewsonic VA2259SH
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic VX2263smhl مانیتور ویوسونیک Viewsonic VX2263smhl
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic VX2263mhiW مانیتور ویوسونیک Viewsonic VX2263mhiW
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic VA2419SH مانیتور ویوسونیک Viewsonic VA2419SH
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic VX2476smhd مانیتور ویوسونیک Viewsonic VX2476smhd
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic VA2719SH مانیتور ویوسونیک Viewsonic VA2719SH
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic VX2778smhd مانیتور ویوسونیک Viewsonic VX2778smhd
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic VX3218shdw مانیتور ویوسونیک Viewsonic VX3218shdw
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ویوسونیک Viewsonic VX4380 مانیتور ویوسونیک Viewsonic VX4380
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور دل Dell U3415W مانیتور دل Dell U3415W
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
مانیتور ایسوس Asus ROG SWIFT PG27UQ مانیتور ایسوس Asus ROG SWIFT PG27UQ
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021

Notfound

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • نمایش همه
مانیتور LED - مانیتور LCD

مانیتور کامپیوتر از اصلی ترین بخش های یک کامپیوتر می باشد که تصویر خروجی را بر روی صفحه مانیتور نمایش می دهد. در بعضی از انواع کامپیوتر ها مانند کامپیوتر All in one و یا لپ تاپ، مانیتور و قطعات کامپیوتر در کنار هم و در قالب یک دستگاه عرضه می شوند. ولی در کامپیوتر های معمولی یعنی کامپیوتر pc صفحه نمایش کامپیوتر از خود کامپیوتر(کیس کامپیوتر) مجزاست.

پرکاربرد ترین انواع مانیتور های نسل جدید، LCD و LED می باشند که به دلیل کیفیت بسیار بالاتر و به صرفه تر بودن قیمت مانیتور LED نسبت به کارکرد آن، در سال های اخیر استقبال فراوانی از مانیتور LED شده است و مانیتورهای LCD به سرعت جای خود را به مانیتور های LED داده اند.

البته واژه مانیتور صرفاً مربوط به دستگاه کامپیوتر نیست و مفهوم وسیع تری را شامل می شود چرا که این محصول در بسیاری از دستگاه ها از جمله بعضی از تجهیزات فروشگاهی، ماشین های اداری، تجهیزات آموزشی که برای هوشمند سازی مدارس مورد استفاده قرار می گیرند و سیستم های امنیتی جهت مانیتورینگ تصاویر دوربین مدار بسته، در اشکال و انواع ساده و پیچیده نقش مهمی را ایفا می کند.

خرید مانیتور

سایز مانیتور کامپیوتر (که با اینچ تعیین می گردد)، رزولوشن تصویر مانیتور، تعداد رنگ قابل نمایش، کنتراست تصویر، نسبت تصویر، پورت های مانیتور، برند مانیتور و قیمت مانیتور کامپیوتر از اهم مشخصاتی است که در خرید مانیتور باید به آن دقت کنید.

مانیتور ها از نظر کیفیت و طول عمر نیز با هم متفاوت می باشند که این تفاوت بیشتر به دلیل کارخانه سازنده مانیتور کامپیوتر، یا به عبارتی تفاوت برند مانیتور ها می باشد. از برند های معتبر و پر فروش مانیتور می توان به مانیتور سامسونگ، مانیتور Viewsonic، مانیتور ال جی و مانیتور ایسوس asus اشاره کرد.

فروشگاه لوازم دیجیتال ایده برتر پارسیان در جهت ارتقای کیفیت محصولات و فروش لوازم دیجیتال و همچنین خدمات رسانی مناسب و رضایت مشتری قبل و بعد از خرید، سال هاست که اقدام به فروش بهترین برندهای مانیتور موجود در بازار به صورت فروش آنلاین نموده است که می توانید مشخصات و لیست قیمت مانیتور ها را در سایت مشاهده نمایید.