پلاتر لیزری - پلاتر جوهر افشان

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • همه
پلاتر کانن Canon IPF770 پلاتر کانن Canon IPF770
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اپسون Epson SureColor SC-T7200 پلاتر اپسون Epson SureColor SC-T7200
مشاهده جزئیات محصول
۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پلاتر اچ پی HP Designjet T795 پلاتر اچ پی HP Designjet T795
مشاهده جزئیات محصول
۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پلاتر اپسون Epson SURECOLOR sc P20000 پلاتر اپسون Epson SURECOLOR sc P20000
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اپسون Epson F6200 پلاتر اپسون Epson F6200
مشاهده جزئیات محصول
۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پلاتر اپسون Epson SC-T5200 پلاتر اپسون Epson SC-T5200
مشاهده جزئیات محصول
۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پلاتر جوهرافشان اپسون Epson SureColor P9000 پلاتر جوهرافشان اپسون Epson SureColor P9000
مشاهده جزئیات محصول
۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پلاتر اپسون Epson SC-T3200 پلاتر اپسون Epson SC-T3200
مشاهده جزئیات محصول
۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پلاتر اپسون Epson SC-F7200 پلاتر اپسون Epson SC-F7200
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه چاپ پارچه میماکی Mimaki TX300P-1800B دستگاه چاپ پارچه میماکی Mimaki TX300P-1800B
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اپسون Epson SURECOLOR F9200 پلاتر اپسون Epson SURECOLOR F9200
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اچ پی HP Designjet Z6800 پلاتر اچ پی HP Designjet Z6800
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر جوهرافشان اپسون Epson P8000 پلاتر جوهرافشان اپسون Epson P8000
مشاهده جزئیات محصول
۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پلاتر اپسون Epson Stylus pro 7800 پلاتر اپسون Epson Stylus pro 7800
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر جوهرافشان اپسون Epson SureColor P7000 پلاتر جوهرافشان اپسون Epson SureColor P7000
مشاهده جزئیات محصول
۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پلاتر جوهرافشان اپسون Epson SureColor P6000 پلاتر جوهرافشان اپسون Epson SureColor P6000
مشاهده جزئیات محصول
۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پلاتر اپسون Epson Stylus pro 9800 پلاتر اپسون Epson Stylus pro 9800
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اپسون Epson Stylus pro 9890 پلاتر اپسون Epson Stylus pro 9890
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اپسون Epson SC-T7000 پلاتر اپسون Epson SC-T7000
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اچ پی HP Designjet T1300 پلاتر اچ پی HP Designjet T1300
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اپسون Epson Stylus pro 11880 پلاتر اپسون Epson Stylus pro 11880
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اپسون HP Designjet T120 پلاتر اپسون HP Designjet T120
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اپسون Epson surecolor SC-P10000 پلاتر اپسون Epson surecolor SC-P10000
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اچ پی HP DesignJet Z9 پلاتر اچ پی HP DesignJet Z9
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر ریکو Ricoh MP CW2201SP پلاتر ریکو Ricoh MP CW2201SP
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اچ پی HP PageWide XL 8000 پلاتر اچ پی HP PageWide XL 8000
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر کانن Canon imagePROGRAF TM-305 پلاتر کانن Canon imagePROGRAF TM-305
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اچ پی HP DesignJet T1700 پلاتر اچ پی HP DesignJet T1700
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اچ پی HP DesignJet T520 پلاتر اچ پی HP DesignJet T520
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اپسون Epson SureColor SC-F2000 پلاتر اپسون Epson SureColor SC-F2000
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اپسون Epson SureColor SC-S30610 پلاتر اپسون Epson SureColor SC-S30610
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اپسون Epson SureColor SC-S70610 (10C) پلاتر اپسون Epson SureColor SC-S70610 (10C)
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اپسون Epson SureColor SC-S70610 (8C) پلاتر اپسون Epson SureColor SC-S70610 (8C)
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اپسون EPSON SureColor Sc-p5000 پلاتر اپسون EPSON SureColor Sc-p5000
مشاهده جزئیات محصول
۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پلاتر اپسون Epson SureColor SC-S50610 پلاتر اپسون Epson SureColor SC-S50610
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اپسون Epson SureColor SC-F7100 پلاتر اپسون Epson SureColor SC-F7100
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اپسون EPSON SureColor Sc-T3000 پلاتر اپسون EPSON SureColor Sc-T3000
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اپسون Epson Stylus Pro 9880 پلاتر اپسون Epson Stylus Pro 9880
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اپسون Epson Stylus Pro 7890 پلاتر اپسون Epson Stylus Pro 7890
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اپسون Epson Stylus Pro WT 7900 پلاتر اپسون Epson Stylus Pro WT 7900
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اپسون Epson Stylus Pro 4900 پلاتر اپسون Epson Stylus Pro 4900
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اپسون Epson Stylus Pro 9700 پلاتر اپسون Epson Stylus Pro 9700
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اپسون Epson Stylus Pro 9900 پلاتر اپسون Epson Stylus Pro 9900
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اپسون Epson Stylus Pro 7900 پلاتر اپسون Epson Stylus Pro 7900
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اپسون Epson Stylus Pro 7880 پلاتر اپسون Epson Stylus Pro 7880
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اپسون Epson Stylus Pro 7700 پلاتر اپسون Epson Stylus Pro 7700
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اپسون Epson SureColor T3270 پلاتر اپسون Epson SureColor T3270
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اپسون Epson SureColor T5270 پلاتر اپسون Epson SureColor T5270
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اپسون Epson SureColor T7270 پلاتر اپسون Epson SureColor T7270
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر لیزری اسه Oce TDS 450 پلاتر لیزری اسه Oce TDS 450
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر لیزری اسه Oce TDS 600 پلاتر لیزری اسه Oce TDS 600
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر لیزری اسه Oce TDS 700 پلاتر لیزری اسه Oce TDS 700
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر کانن Canon IPF TX-4000 پلاتر کانن Canon IPF TX-4000
مشاهده جزئیات محصول
۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پلاتر کانن Canon IPF840 پلاتر کانن Canon IPF840
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر کانن Canon IPF850 پلاتر کانن Canon IPF850
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر کانن Canon IPF830 پلاتر کانن Canon IPF830
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه کاتر پلاتر رکورد Record TRP300 دستگاه کاتر پلاتر رکورد Record TRP300
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه کاتر پلاتر پی کات Pcut cs-1200 دستگاه کاتر پلاتر پی کات Pcut cs-1200
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اپسون Epson SURECOLOR F9300 پلاتر اپسون Epson SURECOLOR F9300
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پلاتر اچ پی HP Designjet T830 پلاتر اچ پی HP Designjet T830
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021

Notfound

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • نمایش همه
پلاتر لیزری - پلاتر جوهر افشان

پلاتر یک سیستم یا دستگاه چاپ با قابلیت چاپ تصاویر و ترسیم‌های با عرض زیاد می‌باشد که توانایی چاپ هر نوع تصویر و نقشه‌های صنعتی را دارد.

در واقع پلاتر برای ترسیم‌های بزرگ طراحی شده است و امروزه در سازمان‌های دولتی، دفاتر فنی ‌مهندسی، چاپ دیجیتال، چاپخانه ها، ادارات نقشه‌کشی و شرکتهای عمرانی نقش بسزایی را ایفا می‌کند.

اگر شما نیز قصد خرید پلاتر مناسب را دارید، با ما در این مقاله همراه باشید.

خرید پلاتر

پلاتر به دلیل دقت بالایی که در چاپ تصاویر دارد، به یکی از دستگاه‌ های مهم و کاربردی تبدیل گشته است. این دستگاه چاپ، در دو نوع پلاتر جوهرافشان و پلاتر لیزری، در برندهای معروف پلاتر اپسون و پلاتر اچ پی به بازار عرضه شده‌اند.

امکانات بی‌ شمار و طراحی هوشمند، این دستگاه چاپ را به یک نمونه‌ ی بارز و برجسته تبدیل کرده است.

پلاتر لیزری با ابعاد چاپ استاندارد، کیفیت بی‌نظیر چاپ 1200 نقطه در اینچ، سرعت استثنائی چاپ 6 متر در دقیقه، قابلیت سیستم تابشی بدون نیاز به فیوزینگ و عدم گیرکاغذ، جدیدترین و مدرن‌ترین سیستم، جهت چاپ و اسکن نقشه‌ های مهندسی می‌باشد که اخیرا وارد بازار شده است.

همانطور که گفتیم، دستگاه پلاتر در برندهای اچ‌ پی و اپسون به بازار معرفی شده‌اند که از این میان، پلاترهای رنگی اچ‌پی، در مدل‌های مختلف با امکانات منحصر به فرد از قبیل چاپ نقشه، چاپ عکس و چاپ آثار گرافیکی و معماری، توانسته جایگاه ویژه‌ای را در میان رقیبان خود حفظ نماید.

ولی این تنها مزیت پلاتر نیست! علاوه بر کیفیت استثنائی چاپ، این دستگاه حرفه‌ای، در رنگ‌های متعدد، چاپ نقشه‌ های مهندسی با عرض‌های مختلف، ضریب خطای کم، قابلیت شارژ کارتریج ها، حافظه هارد بالا جهت ذخیره‌سازی دائم و کاربری ساده و آسان، توانسته نظر بسیاری از مشتریان را به خود جلب کند.

فروشگاه آنلاین ایده برتر پارسیان نیز، برای سهولت و راحتی شما مشتریان عزیز، انواع پلاترها را بر اساس برند اچ پی و اپسون فراهم کرده است. برای اطلاعات در مورد قیمت پلاتر می توانید با شماره 73027-021 تماس بگیرید.