پرفراژ چک مگا MEGA

پرفراژ چک مگا MEGA

دستگاه پرفراژ چک مگا mega یکی از تجهیزات فروشگاهی می باشد. پرفراژ چک مگا دستگاهی است برای چاپ عمیق و غیرقابل جعل و دستکاری ارقام چک و اسناد مهم مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه پرفراژ چک mega به دو صورت انجام می شود که عبارتند از: دستگاه پرفراژ سوراخ دار مگا mega و دستگاه پرفراژ چاپخانه ای مگا mega می باشد.

پرفراژ چک مگا MEGA

پرفراژ چک مگا MEGA

پرفراژ سوراخ دار مگا mega: از این دستگاه بیشتر در صحافی و با دستگاه ویژه پرفراژ چک mega انجام می شود.

پرفراژ چاپخانه ای مگا mega: این دستگاه می تواند همزمان در یک مرحله با چاپ بقیه فرم انجام شود. مزیت این ویژگی این است که می توان در یک مرحله به صورت طولی و عرضی پرفراژ کرد. فرم پرفراژ از یک خط فولادی با نقش خط چین یا زیگزاگ که به صورت برشی عمل می کند تشکیل شده است. این خط چین یا زیگزاگ مانند سایر عناصر فرم در رامکا بسته می شود. ارتفاع خط پرفراژ به اندازه یک پوینت کوچکتر از ارتفاع حروف می باشد و به همین دلیل مرکب به آن نمی رسد و نوردهای متقلکننده رنگ آسیبی نمی بینند. جهت پرفراژ کردن کاغذ سیلندر باید از نوع سخت باشد. بر روی کاغذ سیلندر باریک هایی فولادی و یا برنجی به ضخامت 5/0 تا 75/0 میلی متر چسبانده می شود. فشار وارد بر خط پرفراژ باید در حدی باشد که تنها ضخامت کاغذ را ببرد و در هیچ قسمتی کاغذ را پاره و یا از یکدیگر جدا نکند در غیر این صورت هم خط پرفراژ و هم ماشین هر دو آسیب می بینند. برای این که درست تشخیص دهید فشار مناسب بر روی پرفراژ چقدر باشد، باید کاغذ پرفراژ شده را رو به روی نور قرار دهید و برش ها را با دقت کنترل کنید. اگر برش ها به خوبی دیده شوند یعنی فشار کافی می باشد و اگر به خوبی دیده نشوند می توان آنها را زیر سازی کرد. بیشتر اوقات بهتر است که کار پرفراژی با ماشین انجام میشود یک صفحه فلزی مناسب روی سیلندر ماشین قرار داده شود. برای پرفراژ کردن بهتر است چند بار به دو طرف خط پرفراژ، مقداری صابون خشک زده شود.

پرفراژ چک مگا MEGA
پرفراژ چک مگا MEGA
Article rating: 4.5 out of 5 with 1622 ratings

دستگاه پرفراژ چک مگا mega یکی از تجهیزات فروشگاهی می باشد. پرفراژ چک مگا دستگاهی است برای چاپ عمیق و غیرقابل جعل و دستکاری ارقام چک و اسناد مهم مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه پرفراژ چک mega به دو صورت انجام می شود که عبارتند از: دستگاه پرفراژ سوراخ دار مگا mega و دستگاه پرفراژ چاپخانه ای مگا mega می باشد.

پرفراژ چک مگا MEGA

پرفراژ چک مگا MEGA

پرفراژ سوراخ دار مگا mega: از این دستگاه بیشتر در صحافی و با دستگاه ویژه پرفراژ چک mega انجام می شود.

پرفراژ چاپخانه ای مگا mega: این دستگاه می تواند همزمان در یک مرحله با چاپ بقیه فرم انجام شود. مزیت این ویژگی این است که می توان در یک مرحله به صورت طولی و عرضی پرفراژ کرد. فرم پرفراژ از یک خط فولادی با نقش خط چین یا زیگزاگ که به صورت برشی عمل می کند تشکیل شده است. این خط چین یا زیگزاگ مانند سایر عناصر فرم در رامکا بسته می شود. ارتفاع خط پرفراژ به اندازه یک پوینت کوچکتر از ارتفاع حروف می باشد و به همین دلیل مرکب به آن نمی رسد و نوردهای متقلکننده رنگ آسیبی نمی بینند. جهت پرفراژ کردن کاغذ سیلندر باید از نوع سخت باشد. بر روی کاغذ سیلندر باریک هایی فولادی و یا برنجی به ضخامت 5/0 تا 75/0 میلی متر چسبانده می شود. فشار وارد بر خط پرفراژ باید در حدی باشد که تنها ضخامت کاغذ را ببرد و در هیچ قسمتی کاغذ را پاره و یا از یکدیگر جدا نکند در غیر این صورت هم خط پرفراژ و هم ماشین هر دو آسیب می بینند. برای این که درست تشخیص دهید فشار مناسب بر روی پرفراژ چقدر باشد، باید کاغذ پرفراژ شده را رو به روی نور قرار دهید و برش ها را با دقت کنترل کنید. اگر برش ها به خوبی دیده شوند یعنی فشار کافی می باشد و اگر به خوبی دیده نشوند می توان آنها را زیر سازی کرد. بیشتر اوقات بهتر است که کار پرفراژی با ماشین انجام میشود یک صفحه فلزی مناسب روی سیلندر ماشین قرار داده شود. برای پرفراژ کردن بهتر است چند بار به دو طرف خط پرفراژ، مقداری صابون خشک زده شود.

 
ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی