پرینتر جوهر افشان - پرینتر سه کاره جوهر افشان رنگی

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • همه
پرینتر جوهرافشان سه کاره کانن Canon G2400 پرینتر جوهرافشان سه کاره کانن Canon G2400
مشاهده جزئیات محصول
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پرینتر جوهر افشان سه کاره رنگی اپسون EPSON L382 پرینتر جوهر افشان سه کاره رنگی اپسون EPSON L382
مشاهده جزئیات محصول
۲۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون EPSON L850 پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون EPSON L850
مشاهده جزئیات محصول
۴۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال
پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون Epson L3050 پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون Epson L3050
مشاهده جزئیات محصول
۲۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال
پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون Epson L220 پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون Epson L220
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سه کاره جوهر افشان برادر Brother DCP-T500W پرینتر سه کاره جوهر افشان برادر Brother DCP-T500W
مشاهده جزئیات محصول
۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال
پرینتر جوهر افشان سه کاره اپسون EPSON L455W پرینتر جوهر افشان سه کاره اپسون EPSON L455W
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG2540 پرینتر جوهرافشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG2540
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره HP DESKJET 2130 پرینتر جوهرافشان سه کاره HP DESKJET 2130
مشاهده جزئیات محصول
۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
پرینتر جوهرافشان سه کاره Canon PIXMA 2440 پرینتر جوهرافشان سه کاره Canon PIXMA 2440
مشاهده جزئیات محصول
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پرینتر جوهرافشان سه کاره اچ پی HP GT-5820 پرینتر جوهرافشان سه کاره اچ پی HP GT-5820
مشاهده جزئیات محصول
۱۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال
پرینتر جوهرافشان سه کاره HP Photosmart 6510 پرینتر جوهرافشان سه کاره HP Photosmart 6510
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA TS6120 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA TS6120
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG5620 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG5620
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG4220 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG4220
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG3020 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG3020
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره اچ پی HP 3755 پرینتر جوهر افشان سه کاره اچ پی HP 3755
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره اچ پی HP ENVY Photo 7155 پرینتر جوهر افشان سه کاره اچ پی HP ENVY Photo 7155
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره اچ پی HP Tango پرینتر جوهر افشان سه کاره اچ پی HP Tango
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MP250 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MP250
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MP230 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MP230
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG2924 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG2924
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG5722 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG5722
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG5721 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG5721
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG5720 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG5720
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG5700 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG5700
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG2920 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG2920
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG3022 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG3022
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG3000 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG3000
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA G6822 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA G6822
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA G6821 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA G6821
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA G6820 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA G6820
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA G6800 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA G6800
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA G3200 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA G3200
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA G3410 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA G3410
مشاهده جزئیات محصول
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون EPSON EcoTank L3111 پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون EPSON EcoTank L3111
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره اپسون Epson EcoTank L3110 پرینتر جوهر افشان سه کاره اپسون Epson EcoTank L3110
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره اچ پی HP Ink Tank 415 پرینتر جوهرافشان سه کاره اچ پی HP Ink Tank 415
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره اچ پی HP ENVY 5055 پرینتر جوهرافشان سه کاره اچ پی HP ENVY 5055
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون Epson EcoTank ITS L3070 پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون Epson EcoTank ITS L3070
مشاهده جزئیات محصول
۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
پرینتر جوهرافشان سه کاره اچ پی HP PSC C510 پرینتر جوهرافشان سه کاره اچ پی HP PSC C510
مشاهده جزئیات محصول
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون Epson XP-100 پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون Epson XP-100
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون Epson L200 پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون Epson L200
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون Epson EcoTank ITS L4150 پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون Epson EcoTank ITS L4150
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون Epson Ecotank ITS L3060 پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون Epson Ecotank ITS L3060
مشاهده جزئیات محصول
۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون Epson Ecotank L7160 پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون Epson Ecotank L7160
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره اچ پی HP DeskJet 3632 پرینتر جوهرافشان سه کاره اچ پی HP DeskJet 3632
مشاهده جزئیات محصول
۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال
پرینتر جوهرافشان سه کاره اچ پی HP DeskJet GT 5810 پرینتر جوهرافشان سه کاره اچ پی HP DeskJet GT 5810
مشاهده جزئیات محصول
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال
پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون Epson Ecotank L3150 پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون Epson Ecotank L3150
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره کانن Canon Pixma G2410 پرینتر جوهرافشان سه کاره کانن Canon Pixma G2410
مشاهده جزئیات محصول
۱۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال
پرینتر جوهر افشان سه کاره قابل حمل اچ پی HP 252 پرینتر جوهر افشان سه کاره قابل حمل اچ پی HP 252
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره اچ پی HP 3835 پرینتر جوهر افشان سه کاره اچ پی HP 3835
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون Epson L386 پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون Epson L386
مشاهده جزئیات محصول
۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG5740 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG5740
مشاهده جزئیات محصول
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
پرینتر جوهرافشان سه کاره برادر Brother T300 پرینتر جوهرافشان سه کاره برادر Brother T300
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره برادر Brother J105 پرینتر جوهرافشان سه کاره برادر Brother J105
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون EPSON XP-200 پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون EPSON XP-200
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون EPSON M200 پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون EPSON M200
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون EPSON XP-610 پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون EPSON XP-610
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون EPSON L365W پرینتر جوهرافشان سه کاره اپسون EPSON L365W
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره اچ پی HP Officejet 3630 پرینتر جوهرافشان سه کاره اچ پی HP Officejet 3630
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره Canon PIXMA MG2140 پرینتر جوهرافشان سه کاره Canon PIXMA MG2140
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره Epson L210 پرینتر جوهرافشان سه کاره Epson L210
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر چهارکاره جوهرافشان Epson L550 پرینتر چهارکاره جوهرافشان Epson L550
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر سه کاره جوهرافشان Epson L355 پرینتر سه کاره جوهرافشان Epson L355
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره HP Deskjet 1510 پرینتر جوهرافشان سه کاره HP Deskjet 1510
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره HP Photosmart C4683 پرینتر جوهرافشان سه کاره HP Photosmart C4683
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره Canon PIXMA MG5540 پرینتر جوهرافشان سه کاره Canon PIXMA MG5540
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره HP Deskjet D1050 پرینتر جوهرافشان سه کاره HP Deskjet D1050
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره HP Deskjet 3050A پرینتر جوهرافشان سه کاره HP Deskjet 3050A
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره HP Deskjet D2050 پرینتر جوهرافشان سه کاره HP Deskjet D2050
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره HP Photosmart Plus B209 پرینتر جوهرافشان سه کاره HP Photosmart Plus B209
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره HP Deskjet 1515 پرینتر جوهرافشان سه کاره HP Deskjet 1515
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره اچ پی HP 2655 پرینتر جوهرافشان سه کاره اچ پی HP 2655
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره Canon PIXMA MG5640 پرینتر جوهرافشان سه کاره Canon PIXMA MG5640
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره HP Deskjet 3545 پرینتر جوهرافشان سه کاره HP Deskjet 3545
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA TS6220 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA TS6220
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره HP 5525W پرینتر جوهرافشان سه کاره HP 5525W
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA TS6020 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA TS6020
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG3620 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG3620
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG2900 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG2900
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG7720 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG7720
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان چهار کاره کانن Canon PIXMA MX472 پرینتر جوهر افشان چهار کاره کانن Canon PIXMA MX472
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG6620 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG6620
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG2525 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG2525
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG7520 پرینتر جوهرافشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG7520
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG2420 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG2420
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG5420 پرینتر جوهر افشان سه کاره کانن Canon PIXMA MG5420
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر جوهرافشان سه کاره اچ پی HP 6255 پرینتر جوهرافشان سه کاره اچ پی HP 6255
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021

Notfound

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • نمایش همه
پرینتر جوهر افشان - پرینتر سه کاره جوهر افشان رنگی

پرینتر سه کاره جوهرافشان رنگی یکی از ماشین های اداری چند منظوره می باشد که به عنوان دستگاه چاپگر (پرینتر)، دستگاه فتوکپی و اسکنر می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در شرکت ها و سازمان هایی که نیاز به این سه ماشین اداری وجود دارد و عمل اسکن، کپی و چاپ به تعداد نسبتاً زیاد انجام می گیرد، پرینتر سه کاره جوهر افشان می تواند انتخاب مناسبی باشد.
این نوع از پرینتر ها همانند پرینتر تک کاره جوهرافشان دارای حداقل دو کارتریج (یک کارتریج مشکی و یک کارتریج رنگی) می باشند که معمولاً به دلیل حجم کار بالا تعداد کارتریج بیشتری را دارا می باشند. مواد مصرفی آنها نیز (جوهر شارژ پرینتر) می تواند از مدل های گوناگونی باشد که هر چاپگر، مواد مصرفی مخصوصی دارد و این در میزان قیمت مواد مصرفی پرینتر تأثیرگذار خواهد بود.
موارد کاربرد پرینتر سه کاره جوهرافشان رنگی فراوان است و این به دلیل انجام سه عمل اصلی که معمولاً در اکثر ادارات و سازمان ها کاربرد دارد و همچنین حجم، وزن و قیمت کمتر نسبت به پرینتر چهار کاره جوهر افشان رنگی می باشد.

خرید پرینتر سه کاره جوهرافشان رنگی

همانند پرینتر سه کاره لیزری، در خرید پرینتر سه کاره جوهرافشان رنگی به جز توجه به مشخصات پرینتر، باید به مشخصات اسکنر (بخصوص رزولوشن اپتیکال و دیجیتال اسکن) و مشخصات دستگاه کپی (سرعت و کیفیت فتوکپی) توجه داشته باشید.
بعضی از پرینتر های سه کاره جوهر افشان مانند
پرینتر جوهر افشان سه کاره HP Deskjet D2050 یا پرینتر جوهرافشان سه کاره Epson L210 برای مصارف خانگی و یا حجم کار نه چندان بالا بسیار مناسب و به صرفه هستند. برخی دیگر نیز می توانند برای حجم کار بالاتر مورد استفاده قرار گیرند. البته اگر با ابعاد و وزن بالای دستگاه پرینتر مشکلی ندارید، می توانید از دستگاه پرینتر چهار کاره نیز بهره ببرید.