ماشین حساب چاپگردار

ماشین حساب چاپگردار

ماشین حساب از جمله تجهیزات مهم در دنیای امروز است که افراد سعی دارند، سرعت و دقت محاسبات خود را بالا ببرند. یکی از انواع آن ها، ماشین حساب پرینتردار است که پس از انجام محاسابات، می تواند محاسابات را بر روی کاغذ، پرینت شده تحویل دهد. ماشین حساب چاپگردار قابلیت های مفیدی دارد و به عنوان مثال تا 12 رقم و بیشتر می تواند محاسبه کند، در برخی مدل ها می تواند تا 150 محاسبه قبلی را کنترل کند. از ویژگی های جالب و مهم آن ها محاسبات و چاپ اتوماتیک قیمت پس از افزودن مالیات، قیمت پس از کسر مالیات، تخفیف قیمت فروش، میزان مالیات، میزان تخفیف و مابه التفاوت آن ها است که می تواند پس از محاسبه، با استفاده از پرینتر خود، تمام آن ها را پرینت کنند. ماشین حساب چاپگردار معمولا در صورت وجود نور کافی از آن بعنوان منبع تغذیه استفاده نموده و در غیر این صورت باتری وارد مدار شده و استفاده از ماشین حساب را در تمامی شرایط نوری امکان پذیر می سازد. از آنجایی که کاربرد این محصولات بیشتر برای افرادی است که با محاسبه درصد، سود و از این قبیل موارد است، معمولا در این ها تعبیه شده است.

ماشین حساب چاپگردار

ماشین حساب چاپگردار

همانطور که بیان شد، ماشین حساب چاپگردار امکانات بسیار مفیدی دارد که مخصوصا برای حسابداران، کاربردهای فراوانی دارد. وجود چاپگر باعث شده تا بتوان به آسانی محاسبات را در اختیار مشتری قرار داد. خرید ماشین حساب پرینتی امکانات خاصی را در اختیار شما قرار می دهد که ممکن است سایر مدل ها در ارائه آن ها ناتوان باشند. به عنوان مثال، با استفاده از ویژگی Gront Total كاربر می تواند جمع نتایج چند عمل محاسباتی متوالی را در یك زمان محاسبه نماید. كافی است پس از انجام هر عمل محاسباتی كلید = را فشار دهد. در انتهای محاسبات با فشردن كلید GT ،جمع نتایج تمامی محاسبات قبلی روی نمایشگر ماشین حساب نمایان خواهد شد. همچنین می توانند در گزارش چاپی اعداد منفی با رنگ قرمز چاپ کنند تا خواندن ریز محاسبات تسهیل گردد. در پایان باید اشاره کنیم که قیمت ماشین حساب پرینتی نیز به امکانات و قابلیت های آن دارد و می تواند متفاوت باشد.

ماشین حساب چاپگردار
ماشین حساب چاپگردار
Article rating: 4.5 out of 5 with 1392 ratings

ماشین حساب از جمله تجهیزات مهم در دنیای امروز است که افراد سعی دارند، سرعت و دقت محاسبات خود را بالا ببرند. یکی از انواع آن ها، ماشین حساب پرینتردار است که پس از انجام محاسابات، می تواند محاسابات را بر روی کاغذ، پرینت شده تحویل دهد. ماشین حساب چاپگردار قابلیت های مفیدی دارد و به عنوان مثال تا 12 رقم و بیشتر می تواند محاسبه کند، در برخی مدل ها می تواند تا 150 محاسبه قبلی را کنترل کند. از ویژگی های جالب و مهم آن ها محاسبات و چاپ اتوماتیک قیمت پس از افزودن مالیات، قیمت پس از کسر مالیات، تخفیف قیمت فروش، میزان مالیات، میزان تخفیف و مابه التفاوت آن ها است که می تواند پس از محاسبه، با استفاده از پرینتر خود، تمام آن ها را پرینت کنند. ماشین حساب چاپگردار معمولا در صورت وجود نور کافی از آن بعنوان منبع تغذیه استفاده نموده و در غیر این صورت باتری وارد مدار شده و استفاده از ماشین حساب را در تمامی شرایط نوری امکان پذیر می سازد. از آنجایی که کاربرد این محصولات بیشتر برای افرادی است که با محاسبه درصد، سود و از این قبیل موارد است، معمولا در این ها تعبیه شده است.

ماشین حساب چاپگردار

ماشین حساب چاپگردار

همانطور که بیان شد، ماشین حساب چاپگردار امکانات بسیار مفیدی دارد که مخصوصا برای حسابداران، کاربردهای فراوانی دارد. وجود چاپگر باعث شده تا بتوان به آسانی محاسبات را در اختیار مشتری قرار داد. خرید ماشین حساب پرینتی امکانات خاصی را در اختیار شما قرار می دهد که ممکن است سایر مدل ها در ارائه آن ها ناتوان باشند. به عنوان مثال، با استفاده از ویژگی Gront Total كاربر می تواند جمع نتایج چند عمل محاسباتی متوالی را در یك زمان محاسبه نماید. كافی است پس از انجام هر عمل محاسباتی كلید = را فشار دهد. در انتهای محاسبات با فشردن كلید GT ،جمع نتایج تمامی محاسبات قبلی روی نمایشگر ماشین حساب نمایان خواهد شد. همچنین می توانند در گزارش چاپی اعداد منفی با رنگ قرمز چاپ کنند تا خواندن ریز محاسبات تسهیل گردد. در پایان باید اشاره کنیم که قیمت ماشین حساب پرینتی نیز به امکانات و قابلیت های آن دارد و می تواند متفاوت باشد.

 
ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی