ماشین حساب - قیمت ماشین حساب - خرید ماشین حساب

ماشین حساب - قیمت ماشین حساب - خرید ماشین حساب

ماشین حساب - قیمت ماشین حساب - خرید ماشین حساب خرید و مشاوره آسان محصولات
ماشین حساب - قیمت ماشین حساب - خرید ماشین حساب<a style="/>
Product rating: 3.5 out of 5 with 650 ratings
 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • انتخاب برند
 • Canon
 • sharp
 • Casio
 • Texas
 • casi
 • Kadio
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • همه
ماشین حساب مهندسی شارپ Sharp EL-531WH ماشین حساب مهندسی شارپ Sharp EL-531WH وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۶۵۰,۰۰۰ ریال
ماشین حساب شارپ Sharp EL-2607P ماشین حساب شارپ Sharp EL-2607P وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
ماشين حساب کاسيو CASIO DJ-220D Plus ماشين حساب کاسيو CASIO DJ-220D Plus وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱,۸۴۰,۰۰۰ ریال
ماشين حساب کاسيو CASIO DJ-120D Plus ماشين حساب کاسيو CASIO DJ-120D Plus وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱,۲۲۰,۰۰۰ ریال
ماشین حساب شارپ SHARP EL-421m ماشین حساب شارپ SHARP EL-421m وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۸۵۰,۰۰۰ ریال
ماشین حساب شارپ sharp EL-782C ماشین حساب شارپ sharp EL-782C وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
۷۰۰,۰۰۰ ریال
ماشين حساب شارپ Sharp CS-2130 ماشين حساب شارپ Sharp CS-2130 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
ماشين حساب کاسيو Casio Algebra FX2.0 Plus ماشين حساب کاسيو Casio Algebra FX2.0 Plus وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
ماشين حساب کاسيو Casio DS 120TV ماشين حساب کاسيو Casio DS 120TV وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال
ماشين حساب کاسيو Casio ClassPad ll FX-CP400 ماشين حساب کاسيو Casio ClassPad ll FX-CP400 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال
ماشين حساب کاسيو Casio FX-4500PA ماشين حساب کاسيو Casio FX-4500PA وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
ماشين حساب تگزاس Ti-Nspire CX Handheld ماشين حساب تگزاس Ti-Nspire CX Handheld وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۴۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال
ماشين حساب کاسيو Casio FX-82 ES Plus ماشين حساب کاسيو Casio FX-82 ES Plus وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۸۸۰,۰۰۰ ریال
ماشين حساب کاسيو Casio FX-991 EX ماشين حساب کاسيو Casio FX-991 EX وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
ماشين حساب کاسيو Casio FX-991 ES Plus ماشين حساب کاسيو Casio FX-991 ES Plus وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
ماشين حساب کاسيو Casio DJ 240D Plus ماشين حساب کاسيو Casio DJ 240D Plus وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
ماشين حساب کاسيو Casio FX-5800 ماشين حساب کاسيو Casio FX-5800 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال
ماشین حساب کاسیو Casio HR-100TM ماشین حساب کاسیو Casio HR-100TM وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسیو Casio DM-1600B ماشین حساب کاسیو Casio DM-1600B وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسیو Casio WD-320MT ماشین حساب کاسیو Casio WD-320MT وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسیو Casio SL-1000tw ماشین حساب کاسیو Casio SL-1000tw وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسیو Casio MS-20UC ماشین حساب کاسیو Casio MS-20UC وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسیو Casio FX-100-MS ماشین حساب کاسیو Casio FX-100-MS وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسی Casi MD-8212 ماشین حساب کاسی Casi MD-8212 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسی Casi CSN-326 ماشین حساب کاسی Casi CSN-326 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کادیو Kadio KD-8837B ماشین حساب کادیو Kadio KD-8837B وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کادیو Kadio KD-3870B ماشین حساب کادیو Kadio KD-3870B وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسی Casi CA-885 ماشین حساب کاسی Casi CA-885 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسی Casi 231 ماشین حساب کاسی Casi 231 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب شارپ Sharp EL81NBK ماشین حساب شارپ Sharp EL81NBK وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب شارپ Sharp EL1611v ماشین حساب شارپ Sharp EL1611v وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشين حساب شارپ Sharp EL-506X wh ماشين حساب شارپ Sharp EL-506X wh وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ماشين حساب شارپ Sharp EL-145T BL ماشين حساب شارپ Sharp EL-145T BL وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۴۹۰,۰۰۰ ریال
ماشين حساب شارپ Sharp EL-5020 ماشين حساب شارپ Sharp EL-5020 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
ماشین حساب کاسی Casi CA-379 ماشین حساب کاسی Casi CA-379 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسیو Casio DR-120 TM ماشین حساب کاسیو Casio DR-120 TM وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسی Casi CA-1189 ماشین حساب کاسی Casi CA-1189 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسی Casi MD-2592 ماشین حساب کاسی Casi MD-2592 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسیو Casio DJ-120-D ماشین حساب کاسیو Casio DJ-120-D وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسی Casi CA-580 ماشین حساب کاسی Casi CA-580 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسیو Casio MS-20S ماشین حساب کاسیو Casio MS-20S وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسی Casi MD-8840 ماشین حساب کاسی Casi MD-8840 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسی Casi MD-512V II ماشین حساب کاسی Casi MD-512V II وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسیو Casio DJ-240D ماشین حساب کاسیو Casio DJ-240D وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسی Casi CH-347 ماشین حساب کاسی Casi CH-347 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسی Casi MD-512 ماشین حساب کاسی Casi MD-512 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسی Casi MD-369 ماشین حساب کاسی Casi MD-369 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسی Casi CS-580 ماشین حساب کاسی Casi CS-580 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسی Casi MD-666II ماشین حساب کاسی Casi MD-666II وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسی Casi MD-9940 ماشین حساب کاسی Casi MD-9940 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسی Casi CA-438 ماشین حساب کاسی Casi CA-438 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب شارپ Sharp EL124TWH ماشین حساب شارپ Sharp EL124TWH وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۴۵۰,۰۰۰ ریال
ماشین حساب شارپ Sharp EL1750V ماشین حساب شارپ Sharp EL1750V وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسی Casi MD-292 ماشین حساب کاسی Casi MD-292 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسی Casi MD-2135 ماشین حساب کاسی Casi MD-2135 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسیو Casio FX-82-MS ماشین حساب کاسیو Casio FX-82-MS وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کادیو Kadio KD-3872B ماشین حساب کادیو Kadio KD-3872B وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کادیو Kadio KD-8887B ماشین حساب کادیو Kadio KD-8887B وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسیو Casio GX-14B ماشین حساب کاسیو Casio GX-14B وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
ماشین حساب کاسیو Casio SL-310UC ماشین حساب کاسیو Casio SL-310UC وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021

Notfound

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • نمایش همه
ماشین حساب - قیمت ماشین حساب - خرید ماشین حساب

ماشین حساب دستگاهی برای انجام عملیات ریاضی بر روی اعداد می باشد که در ساده‌ترین شکل خود، می تواند تنها عملیات جمع، تفریق، تقسیم و ضرب را انجام دهد. ماشین ‌حساب در دهه‌ی 1970 میلادی پیشرفت کرد، به طوریکه توانست توانایی عملیات نمایش، ریشه لگاریتم و توابع مثلثاتی و همچنین محاسبات مربوط به متغیرها را به قابلیت‌های خودش اضافه کند.

اگر شما نیز به فکر خرید یک ماشین حساب جدید برای خود هستید با 73027 تماس بگیرید.

خرید ماشین حساب

در هنگام خرید ماشین حساب بایستی از امکانات و قابلیت‌هایی که به عنوان یک مهندس یا دانشجوی مهندسی، از ماشین حساب انتظار دارید، آگاه باشید و سپس اقدام به خرید نمایید.

امروزه ماشین‌حساب‌ ها در انواع مختلف ماشین‌حساب مهندسی، ماشین‌ حساب حسابداری، ماشین حساب شارپ، ماشین‌ حساب کاسیو و ماشین‌ حساب سیتیزن در برندهای نام آشنای کاسیو Casio، شارپ Sharp، سیتیزن Citizen، کانن (کنون و کنان) Canon، اسیستنت assistant و بریلیانت brilliant به بازار عرضه شده‌اند که توانسته‌اند با امکانات بی‌شمار و طراحی بی‌نظیری که دارند جایگاه ویژه‌ای را در میان رقیبان خود حفظ نمایند.

ماشین حساب sharp cs-2130 نیز نمونه‌ای بارز از یک ماشین حساب رومیزی و فروشگاهی ساخت شرکت شارپ می باشد. صفحه نمایش این دستگاه قابلیت نمایش 12 عدد به صورت خوانا و واضح را دارد.

از طرفی برق مصرفی این دستگاه از طریق منبع باتری و پنل خورشیدی تامین می شود و به دلیل نیاز اندک به باتری و کار کردن در محیط‌های روشن و طول عمر بالا مشتریان زیادی را به خود جلب کرده است.

ماشین حساب‌ های کاسیو نیز با قابلیت نمایش صفحه نمایش رنگی و برخورداری از فناوری ماتریس نقطه‌ای برای نشان دادن اشکال گرافیکی از وضوح بسیار خوبی برخوردار است و به راحتی می توانید پیچیده ترین فرمول ها در چند لحظه محاسبه کنید و بهترین گزینه برای مهندسان و دانشجویان می باشد.

بنابراین در هنگام خرید به فاکتورهایی از قبیل امکانات، قیمت و برند ماشین حساب، توجه کافی داشته باشید. ما به منظور راحتی شما در انتخاب، انواع ماشین حساب را در برندهای معروف و با کیفیت، در فروشگاه آنلاین ایده برتر پارسیان فراهم نموده‌ایم تا شما عزیزان به راحتی بتوانید از تمام محصولات دیدن نمایید.