دوربین مدار بسته دام - دوربین مداربسته اسپید دام

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • همه
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CD2520F دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CD2520F
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CD2752F-IS دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CD2752F-IS
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CD2120F-IS دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CD2120F-IS
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CD2120F-I دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CD2120F-I
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CD2542FWD-IS دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CD2542FWD-IS
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته چشم ماهی هایک ویژن Hikvision DS-2CD2942F-IS دوربین مدار بسته چشم ماهی هایک ویژن Hikvision DS-2CD2942F-IS
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CD2142FWD-I دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CD2142FWD-I
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CD2142FWD-IS دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CD2142FWD-IS
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CD2742FWD-IZS دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CD2742FWD-IZS
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CD2742FWD-IS دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CD2742FWD-IS
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CD2720F-I دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CD2720F-I
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته ام اس کو MSCO KCE KVDI 1130V دوربین مداربسته ام اس کو MSCO KCE KVDI 1130V
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته ام اس کو MSCO KCE KVDI 1230V دوربین مداربسته ام اس کو MSCO KCE KVDI 1230V
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته داهوا DAHUA SD59220I-HC دوربین مداربسته داهوا DAHUA SD59220I-HC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HDBW2220R-Z دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HDBW2220R-Z
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HDW2220MP دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HDW2220MP
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HDBW1200RP-VF دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HDBW1200RP-VF
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HDW1200MP دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HDW1200MP
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HDW1200EP دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HDW1200EP
مشاهده جزئیات محصول
۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HDBW1100R-VF دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HDBW1100R-VF
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HDW1100RP دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HDW1100RP
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HDW1000MP دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HDW1000MP
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
Raster RS-170SH3 Raster RS-170SH3
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
Raster RS-145SH3 Raster RS-145SH3
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
RS-130SH3 RS-130SH3
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هانی ول Honeywell CAIPDC 330TI1WV-PV دوربین مدار بسته دام هانی ول Honeywell CAIPDC 330TI1WV-PV
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته اسپیددام هانی ول Honeywell CALIPSD-BI18WW دوربین مدار بسته اسپیددام هانی ول Honeywell CALIPSD-BI18WW
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هانی ول Honeywell CALIPD-BIVF-VP دوربین مدار بسته دام هانی ول Honeywell CALIPD-BIVF-VP
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
Sayotech ST-ID68 Sayotech ST-ID68
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
Guard Pioneer-D700 Guard Pioneer-D700
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
T5645-700 T5645-700
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
T5645-480 T5645-480
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CE56F1T-IT3 دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CE56F1T-IT3
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CE56F1T-ITM دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CE56F1T-ITM
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CE56F1T-IT1 دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CE56F1T-IT1
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CE56C5T-VF1T3 دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CE56C5T-VF1T3
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته اسپید دام WAMA PZ2-T133 دوربین مدار بسته اسپید دام WAMA PZ2-T133
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام پلکو Pelco Spectra Enhanced IP PTZ دوربین مدار بسته دام پلکو Pelco Spectra Enhanced IP PTZ
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام سونی Sony SNC-VM772R دوربین مدار بسته دام سونی Sony SNC-VM772R
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام پلکو PELCO Evolution 05 Mini Fisheye دوربین مدار بسته دام پلکو PELCO Evolution 05 Mini Fisheye
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته اسپید دام wenhua vision WH-67S-HB 33X دوربین مدار بسته اسپید دام wenhua vision WH-67S-HB 33X
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CD2342WD-I دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CD2342WD-I
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام وندال Vandal DPRO-AS700 دوربین مدار بسته دام وندال Vandal DPRO-AS700
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CE56H1T-ITM دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CE56H1T-ITM
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام IRLAB CIR-SR46NHC دوربین مدار بسته دام IRLAB CIR-SR46NHC
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن Hikvision DS-2DE7184-AE دوربین مدار بسته اسپید دام هایک ویژن Hikvision DS-2DE7184-AE
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته اسپید دام داهوا Dahua DH-SD49225T-HN دوربین مدار بسته اسپید دام داهوا Dahua DH-SD49225T-HN
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام داهوا Dahua DH-IPC-HDW4431EP-AS-H دوربین مدار بسته دام داهوا Dahua DH-IPC-HDW4431EP-AS-H
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته اسپید دام داهوا Dahua DH-SD59230U-HNI دوربین مدار بسته اسپید دام داهوا Dahua DH-SD59230U-HNI
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CD2752F-IZS دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CD2752F-IZS
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CD2720F-IS دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CD2720F-IS
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CD2722FWD-IS دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CD2722FWD-IS
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CE56C5T-IT3 دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CE56C5T-IT3
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CE56C2T-IT3 دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CE56C2T-IT3
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CE56C2T-IT1 دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CE56C2T-IT1
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته ام اس کو MSCO KCE DI 1245V دوربین مداربسته ام اس کو MSCO KCE DI 1245V
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CE56C2T-VFIR3 دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CE56C2T-VFIR3
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CE56C2T-IRM دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CE56C2T-IRM
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CE56C2T-IR دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CE56C2T-IR
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvusion DS-2CE560T-IRMM دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvusion DS-2CE560T-IRMM
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته دام کی دی تی KDT KT-D20P20F دوربین مداربسته دام کی دی تی KDT KT-D20P20F
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-D30P13V دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-D30P13V
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CE56C0T-IT3 دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CE56C0T-IT3
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CE56C0T-IT1 دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CE56C0T-IT1
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته دام کی دی تی KDT KT-D30P13V دوربین مداربسته دام کی دی تی KDT KT-D30P13V
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CE56C0T-IRM دوربین مدار بسته دام هایک ویژن Hikvision DS-2CE56C0T-IRM
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-S00P20V20 دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-S00P20V20
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-S100P20V22 دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-S100P20V22
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021

دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-S100P20V20 دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-S100P20V20
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-D30P30V دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-D30P30V
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته بولت کی دی تی KDT KI-D30P20V دوربین مداربسته بولت کی دی تی KDT KI-D30P20V
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
Hikvision 5512P-IR Hikvision 5512P-IR
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته دام کی دی تی KDT KI-D20P13F دوربین مداربسته دام کی دی تی KDT KI-D20P13F
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته دام کی دی تی KDT KI-D20P13F دوربین مداربسته دام کی دی تی KDT KI-D20P13F
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
Hikvision 5192P-IR Hikvision 5192P-IR
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
Hikvision 5582P-VF Hikvision 5582P-VF
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
Hikvision 5582P-IR Hikvision 5582P-IR
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-D20P20F دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-D20P20F
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021

Notfound

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • نمایش همه
دوربین مدار بسته دام - دوربین مداربسته اسپید دام

در توضیح سیستم های امنیتی بیان کردیم که دوربین های مدار بسته از لحاظ کاربرد وسیع ترین سیستم های امنیتی به شمار می آیند. حال می خواهیم به توضیح دوربین مداربسته اسپید دام و  دوربین مداربسته دام بپردازیم.

دوربین مدار بسته دام

دوربین های مدار بسته دام به دو حالت دوربین مدار بسته سقفی و دوربین مدار بسته دیواری عرضه می شود که بیشتر استفاده از این دوربین ها بصورت سقفی می باشد. حالت لنز دوربین مداربسته دام با توجه به کاربردی که دارند اکثراً به صورت ثابت است. از مهم ترین ویژگی های آن ، گستره دید وسیع دوربین مدار بسته دام می باشد که با زاویه دید بازی که دارد می تواند تمام فضای اتاق، راهرو و یا هر محیط بسته ای را به خوبی نمایش دهد. البته می توان از این نوع دوربین مدار بسته در فضاهای باز یا نیمه باز نیز استفاده نمود.

فاکتور هایی که در خرید دوربین مدار بسته دام باید مدنظر قرار دهید مشابه دیگر دوربین های مدار بسته می باشد که در سایت ایده برتر پارسیان تمام محصولات با مشخصات کامل و قیمت دوربین مدار بسته دام قرار داده شده است. کاربرد دوربین های مدار بسته دام بیشتر در فضاهای بسته و مکان های داخلی اداری و تجاری، راهرو ها، اتاق ها و در کل مکان هایی است که نیازی به جا به جایی تصویر نباشد.

دوربین مدار بسته اسپید دام

دوربین مدار بسته اسپید دام قابلیت لنز های متغیر یا متحرک را دارند. دوربین مدار بسته اسپید دام PTZ، نوع خاصی از این دوربین هاست که قابلیت لنز متغیر را دارا می باشد و می تواند بازه وسیع تری را با کنترل از راه دور نمایش دهد. دوربین مداربسته اسپید دام معمولاً دارای یک پایه متصل به گنبد جهت حرکت دوربین می باشد.

در خرید دوربین مدار بسته اسپید دام درنظر داشته باشید که این دوربین مداربسته قابلیت های ویژه ای در کنترل دوربین از جمله زوم تصویر، حرکت تصویر، مشخص کردن مسیر حرکت دوربین، زمان بندی دوربین و ... دارد و همچنین از بهترین های دوربین مدار بسته رنگی محسوب می شود.