دوربین مدار بسته بولت - دوربین مداربسته بولت

دوربین مدار بسته بولت - دوربین مداربسته بولت

دوربین مدار بسته بولت - دوربین مداربسته بولت خرید و مشاوره آسان محصولات
دوربین مدار بسته بولت - دوربین مداربسته بولت
RLS
Product rating: 5 out of 5 with 2650 ratings
Product review: 3 5
 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • انتخاب برند
 • Raster
 • Hikvision
 • hi-vision
 • ebp
 • honeywell
 • Merit Lilin
 • IMENARA
 • KEDACOM
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • همه
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2642FWD-IS دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2642FWD-IS وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2652F-IS دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2652F-IS وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2052-I دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2052-I وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2020F-I دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2020F-I وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16F1T-IT5 دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16F1T-IT5 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16F1T-IT3 دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16F1T-IT3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16F1T-IT1 دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16F1T-IT1 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C5T-IT5 دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C5T-IT5 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C2T-VFIR3 دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C2T-VFIR3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C2T-IR دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C2T-IR وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C0T-IT5 دوربین مداربسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C0T-IT5 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C0T-IT3 دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C0T-IT3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C0T-IT1 دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C0T-IT1 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C0T-IR دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C0T-IR وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
Hikvision 1281P-VFIR3 Hikvision 1281P-VFIR3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
Hikvision 11A1P-VFIR Hikvision 11A1P-VFIR وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
Hikvision 1682P-IT3 Hikvision 1682P-IT3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
Hikvision 1582P-IR Hikvision 1582P-IR وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
Hikvision 1512P-IR Hikvision 1512P-IR وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C2T-IT5 دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C2T-IT5 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C2T-IT3 دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C2T-IT3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C2T-IT1 دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C2T-IT1 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C5T-VFIR3 دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16C5T-VFIR3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16F1T-IT دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CE16F1T-IT وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته بولت کی دی تی KDT KT-D30P20V دوربین مداربسته بولت کی دی تی KDT KT-D30P20V وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته کی-دی-تی KDT KT-B50P20V دوربین مداربسته کی-دی-تی KDT KT-B50P20V وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته کی دی تی KDT KT-B30P20F دوربین مداربسته کی دی تی KDT KT-B30P20F وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته کی دی تی KDT KT-B50P13V دوربین مداربسته کی دی تی KDT KT-B50P13V وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته کی-دی-تی KDT KI-B50P30V دوربین مداربسته کی-دی-تی KDT KI-B50P30V وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B70S20V دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B70S20V وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته کی-دی-تی KDT KI-B50S20V دوربین مداربسته کی-دی-تی KDT KI-B50S20V وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B30S20F دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B30S20F وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B70P20V دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B70P20V وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته کی-دی-تی KDT KI-B50P20V دوربین مداربسته کی-دی-تی KDT KI-B50P20V وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B30P20F دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B30P20F وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B70S13V دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B70S13V وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B50S13V دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B50S13V وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B30S13F دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B30S13F وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B30P13F دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B30P13F وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B70P13V دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B70P13V وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B50P13V دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B50P13V وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B30P13V دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B30P13V وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته کی دی تی KDT KT-B30P13F دوربین مداربسته کی دی تی KDT KT-B30P13F وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
T7733 T7733 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت هانی ول Honeywell CALIPB-IAIV-40P دوربین مدار بسته بولت هانی ول Honeywell CALIPB-IAIV-40P وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت هانی ول Honeywell CALIPB-BIV-40P دوربین مدار بسته بولت هانی ول Honeywell CALIPB-BIV-40P وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
Raster RS-140SH Raster RS-140SH وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
Raster RS-175SH3 Raster RS-175SH3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
Raster RS-215SH3 Raster RS-215SH3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HFW2220R-Z-IRE6 دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HFW2220R-Z-IRE6 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HFW2220EP دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HFW2220EP وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HFW1200RP-VF-IRE6 دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HFW1200RP-VF-IRE6 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HFW1200DP دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HFW1200DP وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HFW1200SP دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HFW1200SP وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HFW1100R-VF دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HFW1100R-VF وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HFW1100DP-B دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HFW1100DP-B وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HFW1100SP دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HFW1100SP وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HFW1100RP دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HFW1100RP وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HFW1000SP دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HFW1000SP وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HFW1000RMP دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HFW1000RMP وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HFW1000RP دوربین مداربسته داهوا DAHUA HAC-HFW1000RP وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
Guard Pioneer-B700 Guard Pioneer-B700 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته ام اس کو MSCO Avemia W13SE-T دوربین مداربسته ام اس کو MSCO Avemia W13SE-T وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته ام اس کو MSCO Avemia Z13SI-B دوربین مداربسته ام اس کو MSCO Avemia Z13SI-B وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته ام اس کو MSCO Intotech دوربین مداربسته ام اس کو MSCO Intotech وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته ام اس کو MSCO Z-BEN ZB-IR50ES دوربین مداربسته ام اس کو MSCO Z-BEN ZB-IR50ES وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته ام اس کو MSCO Z-BEN ZB-IR80ES دوربین مداربسته ام اس کو MSCO Z-BEN ZB-IR80ES وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته ام اس کو MSCO Z-BEN ZB-IR90ES دوربین مداربسته ام اس کو MSCO Z-BEN ZB-IR90ES وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته ام اس کو MSCO KCE IR 1224 دوربین مداربسته ام اس کو MSCO KCE IR 1224 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته ام اس کو MSCO KCE NBI 1145V دوربین مداربسته ام اس کو MSCO KCE NBI 1145V وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت KEDACOM IPC2255-Gi4N دوربین مدار بسته بولت KEDACOM IPC2255-Gi4N وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت تیاندی Tiandy TC-C35LQ دوربین مدار بسته بولت تیاندی Tiandy TC-C35LQ وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2T42WD-I3 دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2T42WD-I3 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت مریت لیلین Merit Lilin ZSR8122LPR دوربین مدار بسته بولت مریت لیلین Merit Lilin ZSR8122LPR وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت داهوا Dahua DH-IPC-HFW4431DP-BAS-H دوربین مدار بسته بولت داهوا Dahua DH-IPC-HFW4431DP-BAS-H وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت داهوا Dahua HFW1200SP دوربین مدار بسته بولت داهوا Dahua HFW1200SP وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2622FWD-IS دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2622FWD-IS وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2620F-IZ دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2620F-IZ وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2642FWD-IZS دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2642FWD-IZS وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2620F-I دوربین مدار بسته بولت هایک ویژن Hikvision DS-2CD2620F-I وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت ایمن آرا IMENARA IAP.NB-P3522 WSA دوربین مدار بسته بولت ایمن آرا IMENARA IAP.NB-P3522 WSA وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت ایمن آرا IMENARA IAP.NB-V3522 WS دوربین مدار بسته بولت ایمن آرا IMENARA IAP.NB-V3522 WS وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مدار بسته بولت ایمن آرا IMENARA IAP.NB-V3522 S دوربین مدار بسته بولت ایمن آرا IMENARA IAP.NB-V3522 S وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B30P20V دوربین مداربسته کی دی تی KDT KI-B30P20V وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021

Notfound

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • نمایش همه
دوربین مدار بسته بولت - دوربین مداربسته بولت

از ویژگی های بارز دوربین مدار بسته بولت، قابلیت دید در شب با تکنولوژی مادون قرمز و سازگاری با شرایط گوناگون محیطی است که این امر باعث می شود دوربین مداربسته بولت، از سیستم های امنیتی مناسب برای استفاده در محیط باز باشد.

در واقع این دوربین مدار بسته در برابر ذرات ریز گرد و غبار و همچنین رطوبت زیاد به خوبی مقاومت نشان می دهد و همچنین قابلیت دید در شب با برد تصویر بالا به وسیله دوربین مادون قرمز باعث شده تا دوربین مداربسته بولت بهترین گزینه برای استفاده در محیط های باز مانند خیابان ها، محوطه ها و ... باشد.

همچنین حالت لنز این دوربین نیز همانند دوربین مدار بسته دام به دو صورت ثابت و متحرک می باشد که برای نیازهای متفاوت قابل استفاده است.

در کنار این توضیحات لازم است این را هم بگوییم که می توان برای ارتقای کیفیت دوربین مدار بسته بولت، از لوازم جانبی دوربین مدار بسته مانند لنز، کابل و آداپتور بهره برد که برای اطلاعات بیشتر می توانید در همین سایت توضیحات این محصولات را مطالعه نمایید.

خرید دوربین مدار بسته بولت

خرید دوربین مدار بسته بولت با توجه به اندازه و پیچیدگی محیطی به خصوص محیط های باز می تواند به تعداد زیاد یا کم انجام گیرد. مشخصات مهمی که باید در خرید دوربین مداربسته بولت مدنظر قرار داد تشابه زیادی با دوربین مدار بسته دام و دوربین مدار بسته باکس دارد.

البته یک سری از این مشخصات از ویژگی های خاص دوربین مداربسته به حساب می آیند. به طور مثال قابلیت دوربین مدار بسته تحت شبکه و یا قدرت و برد دوربین مادون قرمز که بیشتر در دوربین مدار بسته بولت دیده می شود.

دوربین مدار بسته هایک ویژن، دوربین مدار بسته کی دی تی و دوربین مدار بسته ام اس کو از برندهای برتر این محصول هستند که در خرید دوربین مدار بسته بولت بسیار مورد استقبال مشتریان قرار می گیرند و به دلیل کیفیت بالایی که دارند، فروشگاه لوازم دیجیتال ایده برتر پارسیان به جهت رضایت مشتریان خود، اقدام به فروش این محصولات در انواع مختلف نموده است.