درباره ما

درباره ما - ایده برتر پارسیان

ایده برتر پارسیان-
Article rating: 4 out of 5 with 8969000 ratings
مدیران ایده برتر
مجموعه ایده برتر که از سال 1384 فعالیت جدی خود را در زمینه فروش محصولات اداری، تجهیزات امنیتی و فروشگاهی اغازه کرده است، توسط مجموعه ای از انسان های متعهد و با تجربه اداره می شود. مدیر عامل ایده برتر و عضو هیئت مدیره: صدرا محمدعلی یان صدرا...