خرید بارکد خوان

خرید بارکد خوان

بارکد خوان از مسائلی است آشنایی خریداران با انواع آن و کاربرد هاي آن امري پراهمیت بوده و عدم توجه به نیاز و نوع فعالیت کاربران و می تواند مساله اي چالش برانگيز باشد، آن ها مي توانند با در نظر گرفتن هزينه هاي قابل پرداخت و فعاليت هاي موجود خرید خود را آگاهانه انجام دهند .

راهنمای خرید بارکد خوان

راهنمای خرید بارکد خوان

 قبل از خرید بارکد خوان می باشد در نظر گرفتن فعالیت کاری از مهم ترین نکات مي باشد پس بنابراین باید در نظر داشته باشيم که :
* بارکد خوان را ميخواهيم در چه محیطی استفاده کنیم.
* چه نوع بارکدی قرار است توسط بارکد اسکنر خوانده شود.
* آیا دستگاه مي تواند به کامپیوتر متصل شود یا خیر.
* هزینه ی پرداختي چقدر می باشد.

انواع بارکد خوان

انواع باركد خوان به شرح زير مي باشد:

بارکد خوان معمولی

برای اسکن های معمولی دو نوع دستگاه بارکد خوان موجود است باركد خوان لیزری و تصویر ساز خطی.

بارکدخوان لیزری

نوعي از معروف ترين بارکد خوان ها می باشد که از یک دیود قرمز لیزر براي خواندن فاصله های سیاه و سفید موجود در بارکد ها تشکیل شده است، این بارکد خوان ها مقروم به صرفه ترین نوع بارکد خوان ها مي باشند.

تصویر ساز خطی هم نوع ديگري از بارکد اسکنرهاست كه فقط قادر به خواندن بارکد های معمولی می باشد و عملکرد آن به صورتي است که از بارکد مورد نظر عکس گرفته و بعد از آنالیز کد مورد نظر را شناسايي می کند.

همچنين بارکد خوان تصویر ساز در خواندن بارکد های کم رنگ توانایی بالاتری دارند.

بارکد خوان پیشرفته

این نوع بارکد خوان به منظور اسكن بارکد های پیچیده تر و پيشرفته تر به کار گرفته مي شوند.

بارکدخوان تصویر ساز دو بعدی

از نام اين این نوع بارکد اسکنر مشخص است كه قادر به خواندن بارکد های دو بعدی می باشند از مزايای این نوع بارکد خوان این است که نحوه ی قرار گيري جهت بارکد اهمیتی ندارد ولی در بارکد اسکنر لیزری و خطی بارکد مي بايست به شكل افقی قرار گیرد.

براي خواندن سریع بارکدها در شرایط مختلف كه جهت مشخصی ندارند از اين باركدها استفاده مي شود.

بارکد خوان ها بر اساسنوع کاربری در سه گروه بارکد خوان دستی، بارکد خوان رومیزی و بارکد خوان موبایلی تقسيم بندي مي شوند.

بارکد خوان دستی

 معمولی ترین نوع بارکد خوان، بارکد خوان دستی مي باشد كه نحوه ی عملکرد این دستگاه طوري است که با قرار دادن بارکد خوان رو به روی بارکد مورد نظر و فشردن دکمه بارکد خوانده می شود.

برخی از این دستگاه ها دارای پایه نگه دارنده نيز می باشند و دیگر نیازی به در دست گرفتن دستگاه براي خواندن بارکد نمی باشد.

این دستگاه در مدل های بدون سیم نیز وجود دارد و براي كاربراني كه نياز به آزادی عمل بیشتری دارند مورد استفاده قرار میگیرند.

بارکد خوان رومیزی

این نوع بارکد خوان به منظور قرار گرفتن بر روی میز مي باشند و بدون دخالت دست هم مي توانند به خواندن بارکد بپردازند، این نوع دستگاه ها بسیار با كيفيت بوده و نیازی به فشردن کلید یا قرار گيري دقیق بارکد ندارند.

این نوع دستگاه در به منظور برطرف سازي نياز كاربراني كه سرعت و تداوم برايشان اهميت دارد مورد استفاده قرار میگیرد.

بارکد خوان موبایلی

این نوع بارکد خوان، بارکد را به صورت مجزا می خواند و پس از آن داده ها را توسط اینترنت به محل مورد نظر ارسال مي نمايد،براي به كارگيري اين باركدخوان نیازی به اتصال کامپیوتر نمی باشد .

خرید بارکد خوان
خرید بارکد خوان
Article rating: 4.5 out of 5 with 2134 ratings

بارکد خوان از مسائلی است آشنایی خریداران با انواع آن و کاربرد هاي آن امري پراهمیت بوده و عدم توجه به نیاز و نوع فعالیت کاربران و می تواند مساله اي چالش برانگيز باشد، آن ها مي توانند با در نظر گرفتن هزينه هاي قابل پرداخت و فعاليت هاي موجود خرید خود را آگاهانه انجام دهند .

راهنمای خرید بارکد خوان

راهنمای خرید بارکد خوان

 قبل از خرید بارکد خوان می باشد در نظر گرفتن فعالیت کاری از مهم ترین نکات مي باشد پس بنابراین باید در نظر داشته باشيم که :
* بارکد خوان را ميخواهيم در چه محیطی استفاده کنیم.
* چه نوع بارکدی قرار است توسط بارکد اسکنر خوانده شود.
* آیا دستگاه مي تواند به کامپیوتر متصل شود یا خیر.
* هزینه ی پرداختي چقدر می باشد.

انواع بارکد خوان

انواع باركد خوان به شرح زير مي باشد:

بارکد خوان معمولی

برای اسکن های معمولی دو نوع دستگاه بارکد خوان موجود است باركد خوان لیزری و تصویر ساز خطی.

بارکدخوان لیزری

نوعي از معروف ترين بارکد خوان ها می باشد که از یک دیود قرمز لیزر براي خواندن فاصله های سیاه و سفید موجود در بارکد ها تشکیل شده است، این بارکد خوان ها مقروم به صرفه ترین نوع بارکد خوان ها مي باشند.

تصویر ساز خطی هم نوع ديگري از بارکد اسکنرهاست كه فقط قادر به خواندن بارکد های معمولی می باشد و عملکرد آن به صورتي است که از بارکد مورد نظر عکس گرفته و بعد از آنالیز کد مورد نظر را شناسايي می کند.

همچنين بارکد خوان تصویر ساز در خواندن بارکد های کم رنگ توانایی بالاتری دارند.

بارکد خوان پیشرفته

این نوع بارکد خوان به منظور اسكن بارکد های پیچیده تر و پيشرفته تر به کار گرفته مي شوند.

بارکدخوان تصویر ساز دو بعدی

از نام اين این نوع بارکد اسکنر مشخص است كه قادر به خواندن بارکد های دو بعدی می باشند از مزايای این نوع بارکد خوان این است که نحوه ی قرار گيري جهت بارکد اهمیتی ندارد ولی در بارکد اسکنر لیزری و خطی بارکد مي بايست به شكل افقی قرار گیرد.

براي خواندن سریع بارکدها در شرایط مختلف كه جهت مشخصی ندارند از اين باركدها استفاده مي شود.

بارکد خوان ها بر اساسنوع کاربری در سه گروه بارکد خوان دستی، بارکد خوان رومیزی و بارکد خوان موبایلی تقسيم بندي مي شوند.

بارکد خوان دستی

 معمولی ترین نوع بارکد خوان، بارکد خوان دستی مي باشد كه نحوه ی عملکرد این دستگاه طوري است که با قرار دادن بارکد خوان رو به روی بارکد مورد نظر و فشردن دکمه بارکد خوانده می شود.

برخی از این دستگاه ها دارای پایه نگه دارنده نيز می باشند و دیگر نیازی به در دست گرفتن دستگاه براي خواندن بارکد نمی باشد.

این دستگاه در مدل های بدون سیم نیز وجود دارد و براي كاربراني كه نياز به آزادی عمل بیشتری دارند مورد استفاده قرار میگیرند.

بارکد خوان رومیزی

این نوع بارکد خوان به منظور قرار گرفتن بر روی میز مي باشند و بدون دخالت دست هم مي توانند به خواندن بارکد بپردازند، این نوع دستگاه ها بسیار با كيفيت بوده و نیازی به فشردن کلید یا قرار گيري دقیق بارکد ندارند.

این نوع دستگاه در به منظور برطرف سازي نياز كاربراني كه سرعت و تداوم برايشان اهميت دارد مورد استفاده قرار میگیرد.

بارکد خوان موبایلی

این نوع بارکد خوان، بارکد را به صورت مجزا می خواند و پس از آن داده ها را توسط اینترنت به محل مورد نظر ارسال مي نمايد،براي به كارگيري اين باركدخوان نیازی به اتصال کامپیوتر نمی باشد .

 
ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی