تلفن بیسیم - تلفن با سیم - تلفن رومیزی

تلفن بیسیم - تلفن با سیم - تلفن رومیزی

تلفن بیسیم - تلفن با سیم - تلفن رومیزی خرید و مشاوره آسان محصولات
تلفن بیسیم - تلفن با سیم - تلفن رومیزی<a style="/>
Product rating: 3.5 out of 5 with 650 ratings
 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • انتخاب برند
 • vtech
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • همه
تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG9381 تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG9381 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG9542 تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG9542 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG1711 تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG1711 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال
تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG1611 تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG1611 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال
تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG3811 تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG3811 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG3821 تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG3821 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۷,۵۷۰,۰۰۰ ریال
تلفن بی سیم وی تک Vtech CS6519 تلفن بی سیم وی تک Vtech CS6519 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TGb210 تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TGb210 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال
تلفن پاناسونیک Panasonic KX-TG4772 تلفن پاناسونیک Panasonic KX-TG4772 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال
تلفن بی سیم وی تک Vtech VT1301 تلفن بی سیم وی تک Vtech VT1301 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
تلفن بی سیم وی تک Vtech ES2210 تلفن بی سیم وی تک Vtech ES2210 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG7841 تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG7841 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تلفن پاناسونیک Panasonic KX-TG6671 تلفن پاناسونیک Panasonic KX-TG6671 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG4771 تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG4771 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۹,۶۵۰,۰۰۰ ریال
تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG6461 تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG6461 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TGD220 تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TGD220 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تلفن پاناسونیک Panasonic KX-TGF350 تلفن پاناسونیک Panasonic KX-TGF350 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TGF372 تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TGF372 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
تلفن پاناسونیک Panasonic KX-TGF310 تلفن پاناسونیک Panasonic KX-TGF310 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۸,۹۴۰,۰۰۰ ریال
تلفن پاناسونیک Panasonic KX-TG6672 تلفن پاناسونیک Panasonic KX-TG6672 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲۴,۱۵۰,۰۰۰ ریال
تلفن پاناسونیک Panasonic KX-TGF352 تلفن پاناسونیک Panasonic KX-TGF352 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG9541 تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG9541 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال
تلفن پاناسونیک Panasonic KX-TGF320 تلفن پاناسونیک Panasonic KX-TGF320 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۰,۴۸۰,۰۰۰ ریال
تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG6881 تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG6881 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
تلفن رومیزی پاناسونیک Panasonic KX-TS3282 تلفن رومیزی پاناسونیک Panasonic KX-TS3282 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۴۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال
تلفن رومیزی پاناسونیک Panasonic KX-T2378 تلفن رومیزی پاناسونیک Panasonic KX-T2378 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تلفن رومیزی پاناسونیک Panasonic KX-T7705 تلفن رومیزی پاناسونیک Panasonic KX-T7705 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG3822 تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG3822 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG7851 تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG7851 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال
تلفن رومیزی پاناسونیک Panasonic KX-TS620 تلفن رومیزی پاناسونیک Panasonic KX-TS620 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۶,۶۸۰,۰۰۰ ریال
تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG6711 تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG6711 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG6821 DECT تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG6821 DECT وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۴,۴۲۰,۰۰۰ ریال
تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG6811 تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG6811 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۳,۳۵۰,۰۰۰ ریال
تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG3721 DECT تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG3721 DECT وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال
تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG3711 DECT تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG3711 DECT وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال
تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG3611 DECT تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG3611 DECT وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
تلفن رومیزی پاناسونیک Panasonic KX-TS880MX تلفن رومیزی پاناسونیک Panasonic KX-TS880MX وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
تلفن رومیزی پاناسونیک Panasonic KX-TS500MX تلفن رومیزی پاناسونیک Panasonic KX-TS500MX وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال
تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TGD310 تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TGD310 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال
تلفن رومیزی پاناسونیک Panasonic KX-T7703 تلفن رومیزی پاناسونیک Panasonic KX-T7703 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال
تلفن رومیزی پاناسونیک Panasonic KX-TS580MX تلفن رومیزی پاناسونیک Panasonic KX-TS580MX وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TGC222S تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TGC222S وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۷,۸۳۰,۰۰۰ ریال
تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG9382 تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG9382 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG9383T تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG9383T وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TGK220 تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TGK220 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG6822 تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TG6822 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TGE220 گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TGE220 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-PRW110 گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-PRW110 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TGC422 گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TGC422 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TGE110 گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TGE110 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TGD320 گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TGD320 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TGC410 گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TGC410 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TGC212 گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک Panasonic KX-TGC212 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۶,۸۵۰,۰۰۰ ریال
تلفن پاناسونیک Panasonic KX-TG3722 تلفن پاناسونیک Panasonic KX-TG3722 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال
تلفن پاناسونیک Panasonic KX-TG3712 تلفن پاناسونیک Panasonic KX-TG3712 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۵,۷۷۰,۰۰۰ ریال

Notfound

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • نمایش همه
تلفن بیسیم - تلفن با سیم - تلفن رومیزی

تلفن وسیله‌ای است که با کمترین هزینه، بیشترین امکانات را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و امروزه نقش بسزایی در برقراری ارتباط سازمان‌ها، ارگان‌ها و مراکز آموزشی دارد و به یکی از ابزارهای ضروری ارتباط در بین اقشار مختلف تبدیل شده است.    

خرید تلفن باسیم

تلفن‌ها در انواع متنوعی تولید و در اختیار مصرف‌ کنندگان قرار میگیرند، که تفاوتشان تنها در امکانات جانبی آنهاست. تلفن باسیم ساده‌ ترین و قابل اعتماد‌ترین تلفن است که از یک گوشی، میکروفون و سیم تشکیل شده و بهترین گزینه برای یک سازمان می‌باشد که در برندهای نام آشنای پاناسونیک panasonic و یالینک yealink در فروشگاه ایده برتر پارسیان قابل خریداری می‌باشد.

 خرید تلفن بیسیم

کم‌کم با پیشرفت تکنولوژی، تلفن‌ های بی‌ سیم مطرح شدند، غالبا تلفن بیسیم از یک گوشی و دستگاه پایه تشکیل شده است و به راحتی می‌توان در یک فرکانس مشخص بدون محدویت سیم با افراد ارتباط برقرار کرد. به یاد داشته باشید که در هنگام خرید تلفن بیسیم، حتما تلفنی را انتخاب کنید که با یک دستگاه تلفن ثابت، همراه باشد تا در هنگام قطع برق بتوانید با مخاطب ارتباط برقرار نمایید.

خرید تلفن رومیزی

 تلفن‌ های رومیزی نیز یکی از مرسوم‌ ترین و بی‌دغدغه‌ ترین گوشی‌ های تلفن هستند که با وجود پیدایش تلفن‌ های بی سیم، هنوز هم جایگاه ویژه‌ای در ادارات برای خود حفظ کرده‌‌اند و از یک سیم و یک دستگاه تشکیل شده و بایستی همیشه به طور ثابت روی میز قرار گیرد و تقریبا غیرقابل حرکت می‌باشد، مگر اینکه گوشی را به همراه دستگاهش به نقطه‌ای دیگر حرکت دهید.

همانطور که گفتیم تلفن در انواع مختلف تلفن بیسیم، تلفن با سیم، تلفن رومیزی و تلفن معمولی تولید شده‌اند که هرکدام از آنها دارای قابلیت‌ های مربوط به خود می‌باشند. در کنار امکانات، برندی که انتخاب می‌کنید نیز از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است. پیشنهاد ما به شما برند معروف پاناسونیک و یالینک می‌باشد که با چندین سال تجربه، توانسته ‌است با وجود رقابت شدید در این حوزه، هنوز هم مورد استقبال مشتریان زیادی قرار گیرد. همچنین برای سهولت انتخاب، فروشگاه ایده برتر پارسیان، انواع تلفن بی‌ سیم، تلفن باسیم، تلفن معمولی و تلفن رومیزی را همراه با لیست قیمت، برای شما مشتریان عزیز فراهم نموده است که تمام اینها در فروشگاه، قابل خریداری می‌باشند.