تخته وایت برد - تابلو اعلانات

تخته وایت برد - تابلو اعلانات

تخته وایت برد - تابلو اعلانات خرید و مشاوره آسان محصولات
تخته وایت برد - تابلو اعلانات
RLS
Product rating: 5 out of 5 with 2650 ratings
Product review: 3 5
 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • انتخاب برند
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • همه
تابلو اعلانات شیشه خور شیدکو سایز 150*90 سانتی متر تابلو اعلانات شیشه خور شیدکو سایز 150*90 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تابلو اعلانات شیشه خور شیدکو سایز 170*90 سانتی متر تابلو اعلانات شیشه خور شیدکو سایز 170*90 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تابلو اعلانات شیشه خور شیدکو سایز 120*90 سانتی متر تابلو اعلانات شیشه خور شیدکو سایز 120*90 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تابلو اعلانات شیشه خور شیدکو سایز 200*100 سانتی متر تابلو اعلانات شیشه خور شیدکو سایز 200*100 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تابلو اعلانات شیشه خور پایه متحرک شیدکو سایز 200*100 سانتی متر تابلو اعلانات شیشه خور پایه متحرک شیدکو سایز 200*100 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تابلو اعلانات شیشه خور پایه متحرک شیدکو سایز 90*120 سانتی متر تابلو اعلانات شیشه خور پایه متحرک شیدکو سایز 90*120 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد ریلی شیدکو سایز 138*400 سانتی متر تخته وایت برد ریلی شیدکو سایز 138*400 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد ریلی شیدکو سایز 138*300 سانتی متر تخته وایت برد ریلی شیدکو سایز 138*300 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تابلو اعلانات شیشه خور شیدکو سایز 60*40 سانتی متر تابلو اعلانات شیشه خور شیدکو سایز 60*40 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد تابا شیدکو سایز 150*100 سانتی متر تخته وایت برد تابا شیدکو سایز 150*100 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد تابا شیدکو سایز 120*90 سانتی متر تخته وایت برد تابا شیدکو سایز 120*90 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تابلو اعلانات شیشه خور شیدکو سایز 70*50 سانتی متر تابلو اعلانات شیشه خور شیدکو سایز 70*50 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد تابا شیدکو سایز 100*80 سانتی متر تخته وایت برد تابا شیدکو سایز 100*80 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد تابا شیدکو سایز 90*60 سانتی متر تخته وایت برد تابا شیدکو سایز 90*60 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد تابا شیدکو سایز 70*50 سانتی متر تخته وایت برد تابا شیدکو سایز 70*50 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد آلفا شیدکو سایز 120*90 سانتی متر تخته وایت برد آلفا شیدکو سایز 120*90 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد آلفا شیدکو سایز 90*60 سانتی متر تخته وایت برد آلفا شیدکو سایز 90*60 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد آلفا شیدکو سایز 40*60 سانتی متر تخته وایت برد آلفا شیدکو سایز 40*60 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد کلاسیک زهوار ضخیم شیدکو سایز 122*250 سانتی متر تخته وایت برد کلاسیک زهوار ضخیم شیدکو سایز 122*250 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تابلو اعلانات شیشه خور پایه متحرک شیدکو سایز 150*90 سانتی متر تابلو اعلانات شیشه خور پایه متحرک شیدکو سایز 150*90 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد کلاسیک زهوار ضخیم شیدکو سایز 100*300 سانتی متر تخته وایت برد کلاسیک زهوار ضخیم شیدکو سایز 100*300 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد کلاسیک زهوار ضخیم شیدکو سایز 100*180 سانتی متر تخته وایت برد کلاسیک زهوار ضخیم شیدکو سایز 100*180 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد کلاسیک زهوار ضخیم شیدکو سایز 100*150 سانتی متر تخته وایت برد کلاسیک زهوار ضخیم شیدکو سایز 100*150 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد کلاسیک زهوار ضخیم شیدکو سایز 122*220 سانتی متر تخته وایت برد کلاسیک زهوار ضخیم شیدکو سایز 122*220 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد تابا شیدکو سایز 40*60 سانتی متر تخته وایت برد تابا شیدکو سایز 40*60 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد آلفا شیدکو سایز 100*200 سانتی متر تخته وایت برد آلفا شیدکو سایز 100*200 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد آلفا شیدکو سایز 50*30 سانتی متر تخته وایت برد آلفا شیدکو سایز 50*30 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تابلو اعلانات شیشه خور پایه متحرک شیدکو سایز 170*90 سانتی متر تابلو اعلانات شیشه خور پایه متحرک شیدکو سایز 170*90 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تابلو اعلانات ساده شیدکو سایز 90*60 سانتی متر تابلو اعلانات ساده شیدکو سایز 90*60 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تابلو اعلانات ساده شیدکو سایز 60*40 سانتی متر تابلو اعلانات ساده شیدکو سایز 60*40 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تابلو اعلانات ساده شیدکو سایز 200*100 سانتی متر تابلو اعلانات ساده شیدکو سایز 200*100 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تابلو اعلانات ساده شیدکو سایز 120*90 سانتی متر تابلو اعلانات ساده شیدکو سایز 120*90 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد تابا شیدکو سایز 40*30 سانتی متر تخته وایت برد تابا شیدکو سایز 40*30 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد کلاسیک زهوار ضخیم شیدکو سایز 100*80 سانتی متر تخته وایت برد کلاسیک زهوار ضخیم شیدکو سایز 100*80 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد کلاسیک زهوار ضخیم شیدکو سایز 90*60 سانتی متر تخته وایت برد کلاسیک زهوار ضخیم شیدکو سایز 90*60 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد تابا شیدکو سایز 200*100 سانتی متر تخته وایت برد تابا شیدکو سایز 200*100 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد تابا شیدکو سایز 180*100 سانتی متر تخته وایت برد تابا شیدکو سایز 180*100 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد آلفا شیدکو سایز 30*40 سانتی متر تخته وایت برد آلفا شیدکو سایز 30*40 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد آلفا شیدکو سایز 100*80 سانتی متر تخته وایت برد آلفا شیدکو سایز 100*80 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تابلو اعلانات شیشه خور شیدکو سایز 90*60 سانتی متر تابلو اعلانات شیشه خور شیدکو سایز 90*60 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد آلفا شیدکو سایز 100*180 سانتی متر تخته وایت برد آلفا شیدکو سایز 100*180 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد آلفا شیدکو سایز 100*150 سانتی متر تخته وایت برد آلفا شیدکو سایز 100*150 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد آلفا شیدکو سایز 70*50 سانتی متر تخته وایت برد آلفا شیدکو سایز 70*50 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد کلاسیک زهوار ضخیم شیدکو سایز 100*200 سانتی متر تخته وایت برد کلاسیک زهوار ضخیم شیدکو سایز 100*200 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد کلاسیک زهوار ضخیم شیدکو سایز 120*90 سانتی متر تخته وایت برد کلاسیک زهوار ضخیم شیدکو سایز 120*90 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تخته وایت برد تابا شیدکو سایز 50*30 سانتی متر تخته وایت برد تابا شیدکو سایز 50*30 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
تابلو اعلانات شیشه خور شیدکو سایز 100*80 سانتی متر تابلو اعلانات شیشه خور شیدکو سایز 100*80 سانتی متر وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021

Notfound

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • نمایش همه
تخته وایت برد - تابلو اعلانات

از جمله تجهیزات آموزشی پرکاربرد در مدارس، آموزشگاه ها، دانشگاه ها باید به تخته وایت برد اشاره کنیم که در ابعاد و انواع مختلف شامل تخته وایت برد طلقی، وایت برد مغناطیسی و تخته وایت برد کلاسیک قابل تهیه می باشد. تابلوی اعلانات نیز یکی از تجهیزات کاربردی در آپارتمان ها، مجتمع های مسکونی، سالن های انتظار و اجتماع دانشگاه ها، بیمارستان ها، هتل ها و... است که امکان نصب اعلامیه و به اطلاع رساندن مطالب مختلف به سایرین را در اختیار شما می گذارد. برای آشنایی با انواع وایت برد و تابلو اعلانات با ما تا انتهای متن همراه باشید.

راهنمای خرید تخته وایت برد

تخته وایت بردهای کلاسیک بر روی دیوار نصب شده و امکان یادداشت مطالب را بر روی صفحه آن فراهم می آورند. ضمن اینکه اگر فضای کافی برای نصب وایت برد بر روی دیوار را در اختیار نداشتید، می توانید از وایت برد پایه دار استفاده کنید. تخته وایت برد پایه دار از قابلیت جابجایی برخوردار بوده و در اتاق جلسات ادارات و شرکت ها می توان از آن بهره برد. ضمن اینکه تخته وایت برد بزرگ پایه دار کارایی بالایی در کلاس های دانشگاهی و سالن های همایش و کنفرانس دارد. از دیگر انواع تابلو وایت برد باید به تخته وایت برد شیشه ای مغناطیسی اشاره کنیم که علاوه بر یادداشت مطالب، امکان چسباندن کاغذ با استفاده از آهنربا بر روی صفحه را برای شما فراهم می آورد. این نوع وایت برد نیز برای استفاده در مهدها و همچنین کلاس های درسی مدارس گزینه مناسبی به شمار می آید.

شما می توانید برای کسب اطلاعات لازم در رابطه با نحوه خرید وایت برد شیشه ای مغناطیسی و دریافت قیمت تخته وایت برد در انواع مختلف، از طریق شماره 73027-021 با کارشناسان شرکت ایده برتر پارسیان تماس بگیرید.

خرید انواع تابلو اعلانات با بهترین قیمت

برد اعلانات نیز دارای انواع مختلفی است که از میان آنها می توان به تابلوی اعلانات شیشه ای اشاره کرد. تابلو اعلانات شیشه دار از اعلامیه های نصب شده بر روی آن در برابر آسیب های محیطی محافظت می کند و به همین دلیل می توان از آن در فضای باز نیز استفاده کرد. لازم به ذکر است که برخی از این تابلوها به صورت بدون شیشه به فروش می رسند اما قاب و ریل مخصوص نصب شیشه برای آنها تعبیه شده است. از این نوع تابلوها تحت عنوان تابلو اعلانات شیشه خور هم در بازار یاد می شود. ضمن اینکه با بهره بردن از تابلو اعلانات قفل دار می توانید اعلامیه های خود را از دسترس افراد غیرمجاز دور نگه دارید. از دیگر انواع تابلو اعلانات می توان از تابلو اعلانات قاب دار و تابلو اعلانات پایه دار نیز نام برد. چنانچه قصد خرید تابلو اعلانات چوبی، تابلو اعلانات شیشه دار، تابلو اعلانات ساده و تابلو اعلانات پایه دار با بهترین قیمت بازار را دارید، با شماره 73027-021 تماس بگیرید. همچنین برای خرید تخته وایت برد برای مدرسه و خرید تابلو اعلانات برای ساختمان، مدرسه، اتاق و شرکت می توانید به سایت شرکت ایده برتر مراجعه کرده و از مدل های موجود بر روی سایت دیدن فرمایید.