کاغذ خردکن - دستگاه کاغذ خرد کن

کاغذ خردکن - دستگاه کاغذ خرد کن

کاغذ خردکن - دستگاه کاغذ خرد کن خرید و مشاوره آسان محصولات
کاغذ خردکن - دستگاه کاغذ خرد کن
RLS
Product rating: 5 out of 5 with 2650 ratings
Product review: 3 5
 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • انتخاب برند
 • Mehr
 • Atlas
 • nikita
 • ProTech
 • Remo
 • hsm
 • Dino
 • Kobra
 • Fellowes
 • AmazonBasics
 • King
 • INFOSTOP
 • Viking Power
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • همه
کاغذ خرد کن پروتک Protech 468 کاغذ خرد کن پروتک Protech 468 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن مهر Mehr MM 886 کاغذ خرد کن مهر Mehr MM 886 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن مهر Mehr MM-636 کاغذ خرد کن مهر Mehr MM-636 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن مهر Mehr MM 800 کاغذ خرد کن مهر Mehr MM 800 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن پروتک Pro Tech SD 9355 کاغذ خرد کن پروتک Pro Tech SD 9355 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن مهر Mehr MM 860 کاغذ خرد کن مهر Mehr MM 860 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن مهر Mehr MM 830 کاغذ خرد کن مهر Mehr MM 830 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن مهر MEHR MM-820 کاغذ خردکن مهر MEHR MM-820 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن رمو REMO C-1100 کاغذ خرد کن رمو REMO C-1100 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن رمو REMO C-1200 کاغذ خرد کن رمو REMO C-1200 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن رمو REMO C-1400 کاغذ خرد کن رمو REMO C-1400 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن رمو REMO C-1500 کاغذ خرد کن رمو REMO C-1500 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن رمو REMO C-3100 کاغذ خرد کن رمو REMO C-3100 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن رمو REMO C-3200 کاغذ خرد کن رمو REMO C-3200 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن رمو REMO C-2100 کاغذ خرد کن رمو REMO C-2100 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن رمو REMO C-5100 کاغذ خرد کن رمو REMO C-5100 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita SD 9681 کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita SD 9681 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن پروتک ProTech SD 9670 کاغذ خرد کن پروتک ProTech SD 9670 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن پروتک Pro Tech SD 9680 کاغذ خرد کن پروتک Pro Tech SD 9680 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita SD 9310 کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita SD 9310 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD9830 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD9830 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita SD 9220 کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita SD 9220 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita SD 9355 کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita SD 9355 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9290 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9290 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita SD 9331 کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita SD 9331 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9330 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9330 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن اطلس Atlas CC0660 کاغذ خرد کن اطلس Atlas CC0660 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita SD 9150 کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita SD 9150 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita U5 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita U5 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita SD 9671 کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita SD 9671 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن اچ اس ام HSM 70 کاغذ خرد کن اچ اس ام HSM 70 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن اچ اس ام HSM 90 کاغذ خرد کن اچ اس ام HSM 90 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن اچ اس ام HSM shredstar multishred کاغذ خرد کن اچ اس ام HSM shredstar multishred وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن مهر Mehr MM-350C کاغذ خرد کن مهر Mehr MM-350C وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن اچ اس ام HSM 80 کاغذ خرد کن اچ اس ام HSM 80 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن مهر Mehr MM-520 کاغذ خرد کن مهر Mehr MM-520 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه کاغذ و سی دی خرد کن EBA DINO 28 AUTO FEED دستگاه کاغذ و سی دی خرد کن EBA DINO 28 AUTO FEED وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita SD 9360 کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita SD 9360 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن مهر Mehr MM 812 کاغذ خرد کن مهر Mehr MM 812 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن مهر Mehr MM 870 کاغذ خرد کن مهر Mehr MM 870 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita Silver کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita Silver وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9010 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9010 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن نیکیتا 468 Nikita کاغذ خرد کن نیکیتا 468 Nikita وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن کبرا Kobra 260 TS C4 کاغذ خرد کن کبرا Kobra 260 TS C4 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن کبرا Kobra 270 TS C2 کاغذ خرد کن کبرا Kobra 270 TS C2 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita SD 9511 کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita SD 9511 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita Silver Plus کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita Silver Plus وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita SD 9522 کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita SD 9522 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita SD 9520 کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita SD 9520 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن پروتک Protech SD-9522 کاغذ خرد کن پروتک Protech SD-9522 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن پروتک Protech SD 9520 کاغذ خرد کن پروتک Protech SD 9520 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita SD 9351 کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita SD 9351 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن پروتک ProTech SD 9360 کاغذ خرد کن پروتک ProTech SD 9360 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن مهر Mehr MM-850 کاغذ خرد کن مهر Mehr MM-850 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن مهر Mehr MM-510 کاغذ خرد کن مهر Mehr MM-510 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن اطلس Atlas CC1040C کاغذ خرد کن اطلس Atlas CC1040C وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن مهر Mehr MM 836 کاغذ خرد کن مهر Mehr MM 836 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن نیکیتا 568 Nikita کاغذ خرد کن نیکیتا 568 Nikita وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن اطلس Atlas MC1040 کاغذ خرد کن اطلس Atlas MC1040 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن اطلس Atlas CC0640 کاغذ خرد کن اطلس Atlas CC0640 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن دایجین Daejin C8245CD کاغذ خرد کن دایجین Daejin C8245CD وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن اطلس Atlas CC2040 کاغذ خرد کن اطلس Atlas CC2040 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن اطلس Atlas CC1540 کاغذ خرد کن اطلس Atlas CC1540 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita SD 9210 کاغذ خرد کن نیکیتا Nikita SD 9210 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن دایجین KS-11550 کاغذ خرد کن دایجین KS-11550 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن دایجین KS-11410 کاغذ خردکن دایجین KS-11410 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن فلوز Fellowes AutoMax 130C کاغذ خرد کن فلوز Fellowes AutoMax 130C وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن فلوز Fellowes Powershred 125i کاغذ خرد کن فلوز Fellowes Powershred 125i وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن اینفواستاپ INFOSTOP IS400X کاغذ خرد کن اینفواستاپ INFOSTOP IS400X وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن فلوز Fellowes Powershred 325Ci کاغذ خرد کن فلوز Fellowes Powershred 325Ci وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن آمازون بیسیک AmazonBasics 8-sheet Cross-Cut کاغذ خرد کن آمازون بیسیک AmazonBasics 8-sheet Cross-Cut وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
هارد خرد کن پارتسان Partsun 5100 هارد خرد کن پارتسان Partsun 5100 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن فلوز Fellowes AutoMax 550C کاغذ خرد کن فلوز Fellowes AutoMax 550C وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن کینگ KING H4BX کاغذ خرد کن کینگ KING H4BX وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن فلوز Fellowes Powershred 60Cs کاغذ خرد کن فلوز Fellowes Powershred 60Cs وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن اچ.سون H.SOON VS1502CD کاغذ خرد کن اچ.سون H.SOON VS1502CD وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن فلوز Fellowes Microshred 46Ms کاغذ خرد کن فلوز Fellowes Microshred 46Ms وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن فلوز Fellowes Microshred 99Ms کاغذ خرد کن فلوز Fellowes Microshred 99Ms وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن فلوز Fellowes Microshred 450M کاغذ خرد کن فلوز Fellowes Microshred 450M وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن فلوز Fellowes Powershred 53C کاغذ خرد کن فلوز Fellowes Powershred 53C وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن اچ.سون H.SOON VS-713CD کاغذ خرد کن اچ.سون H.SOON VS-713CD وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن وایکینگ پاور Viking Power VS1001CT کاغذ خرد کن وایکینگ پاور Viking Power VS1001CT وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن فلوز Fellowes Powershred 75Cs کاغذ خرد کن فلوز Fellowes Powershred 75Cs وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن فلوز Fellowes Powershred 79Ci کاغذ خرد کن فلوز Fellowes Powershred 79Ci وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن فلوز Fellowes Powershred 8Mc کاغذ خرد کن فلوز Fellowes Powershred 8Mc وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن پروتک Protech SD 9310 کاغذ خرد کن پروتک Protech SD 9310 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن فلوز Fellowes Powershred H-8C کاغذ خرد کن فلوز Fellowes Powershred H-8C وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021

Notfound

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • نمایش همه
کاغذ خردکن - دستگاه کاغذ خرد کن

دستگاه کاغذ خردکن (Paper Shredder) از جمله تجهیزات فروشگاهی می باشد که امروزه شرکت ها، سازمان ها و فروشگاه های بسیاری در سرتاسر کشور از آن استفاده می نمایند.

البته شاید این محصول نسبت به دیگر تجهیزات فروشگاهی همچون صندوق فروشگاهی، بارکد خوان، فیش پرینتر و لیبل پرینتر کمتر شناخته شده باشد.

کاربرد کاغذ خرد کن در از بین بردن اسناد کاغذی و همچنین کارت های اعتباری و CD و DVD هایی است که لازم است به صورت کامل مخدوش شوند تا از درز اطلاعات آن ها به بیرون سازمان جلوگیری به عمل آید. البته مخدوش کردن کاغذها و CD ها می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. در گذشته استفاده از کاغذخردکن ها فقط در سازمان های امنیتی صورت می گرفت. ولی با پیشرفت تکنولوژی و برندهای مختلف تولید کاغذ خردکن

(از جمله کاغذ خردکن اطلس، کاغذ خردکن نیکیتا و کاغذ خردکن مهر، کاغذ خردکن البرز و کاغذ خردکن رمو remo) در حال حاضر استفاده فراوانی از این نوع تجهیزات فروشگاهی را شاهد هستیم.  

خرید کاغذ خردکن

در خرید کاغذ خردکن باید به یک سری فاکتورها توجه داشت. کاغذ خردکن ها اغلب به دو روش کاغذ را مخدوش می نمایند:

خرد کردن (برش نواری) Strip-cut و خرد کردن (برش پودری) Particle-cut

در روش برش نواری کاغذها به صورت نوارهای بسیار باریک در می آیند و در روش خرد کردن، کاغذ به صورت ذرات ریز در می آید. هر دستگاه کاغذ خرد کن دارای سرعت های متفاوتی است که عموماً با واحد متر در دقیقه مشخص می شوند. همچنین مخزن کاغذ خرد کن ها دارای حجم های متفاوتی است. ورودی کاغذ خردکن ها دارای محدودیت می باشد و در هر کاغذ خردکنی به تعداد مشخصی کاغذ را می توان هم زمان در دستگاه قرار داد. مسئله دیگر در مورد دستگاه کاغذخردکن این است که برای جلوگیری از بروز مشکل، موتورهای کاغذخردکن را مجهز به محافظ حرارتی کرده اند.

در انتخاب کاغذ خردکن باید به تمامی فاکتورهایی که گفته شد توجه داشته باشید تا بتوانید کاغذ خردکن مدنظر خود را با به صرفه ترین قیمت خریداری نمایید. ضمنا قیمت کاغذ خردکن موجود در ایده برتر را می توانید در این صفحه ملاحضه کنید.