کاغذ خردکن - دستگاه کاغذ خرد کن

کاغذ خردکن - دستگاه کاغذ خرد کن

کاغذ خردکن - دستگاه کاغذ خرد کن خرید و مشاوره آسان محصولات
کاغذ خردکن - دستگاه کاغذ خرد کن<a style="/>
Product rating: 3.5 out of 5 with 650 ratings
 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • انتخاب برند
 • Mehr
 • Atlas
 • nikita
 • ProTech
 • Remo
 • hsm
 • Dino
 • Kobra
 • Fellowes
 • AmazonBasics
 • King
 • INFOSTOP
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • همه
کاغذ خردکن مهر Mehr MM 886 کاغذ خردکن مهر Mehr MM 886 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۵۴,۰۶۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن مهر MEHR MM-636 کاغذ خردکن مهر MEHR MM-636 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۴۳,۰۱۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن مهر Mehr MM 800 کاغذ خردکن مهر Mehr MM 800 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن پروتک Pro Tech SD 9355 کاغذ خردکن پروتک Pro Tech SD 9355 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۵۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن مهر Mehr MM 860 کاغذ خردکن مهر Mehr MM 860 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن مهر Mehr MM 830 کاغذ خردکن مهر Mehr MM 830 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن مهر MEHR MM-820 کاغذ خردکن مهر MEHR MM-820 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۵۵,۷۶۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن رمو REMO C-1100 کاغذ خردکن رمو REMO C-1100 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲۸,۵۶۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن رمو REMO c-1200 کاغذ خردکن رمو REMO c-1200 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۳۰,۲۶۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن رمو Remo C-1400 کاغذ خردکن رمو Remo C-1400 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن رمو REMO c-1500 کاغذ خردکن رمو REMO c-1500 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۴۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن رمو REMO c-3100 کاغذ خردکن رمو REMO c-3100 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن رمو REMO c-3200 کاغذ خردکن رمو REMO c-3200 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن رمو REMO c-2100 کاغذ خردکن رمو REMO c-2100 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن رمو REMO c-5100 کاغذ خردکن رمو REMO c-5100 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9681 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9681 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن پروتک ProTech SD 9670 کاغذ خردکن پروتک ProTech SD 9670 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۵۴,۹۱۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن پروتک Pro Tech SD 9680 کاغذ خردکن پروتک Pro Tech SD 9680 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۵۸,۳۱۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9310 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9310 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD9830 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD9830 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9220 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9220 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9355 کاغذ خردکن نیکیتا SD 9355 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9290 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9290 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9331 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9331 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9330 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9330 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن اطلس Atlas CC0660 کاغذ خردکن اطلس Atlas CC0660 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9150 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9150 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita U5 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita U5 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9671 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9671 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن اچ اس ام HSM 70 کاغذ خردکن اچ اس ام HSM 70 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن اچ اس ام HSM 90 کاغذ خردکن اچ اس ام HSM 90 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن اچ اس ام HSM shredstar multishred کاغذ خردکن اچ اس ام HSM shredstar multishred وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن مهر Mehr MM-350C کاغذ خردکن مهر Mehr MM-350C وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن اچ اس ام HSM 80 کاغذ خردکن اچ اس ام HSM 80 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن مهر MEHR MM-520 کاغذ خردکن مهر MEHR MM-520 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
دستگاه کاغذ و سی دی خردکن EBA DINO 28 AUTO FEED دستگاه کاغذ و سی دی خردکن EBA DINO 28 AUTO FEED وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن پروتک Protech 468 کاغذ خردکن پروتک Protech 468 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9360 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9360 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن مهر Mehr MM 812 کاغذ خردکن مهر Mehr MM 812 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن مهر Mehr MM 870 کاغذ خردکن مهر Mehr MM 870 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Silver کاغذ خردکن نیکیتا Silver وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9010 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9010 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۵۹,۱۶۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن نیکیتا 468 Nikita کاغذ خردکن نیکیتا 468 Nikita وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن کبرا Kobra 260 TS C4 کاغذ خردکن کبرا Kobra 260 TS C4 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن کبرا Kobra 270 TS C2 کاغذ خردکن کبرا Kobra 270 TS C2 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9511 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9511 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita Silver Plus کاغذ خردکن نیکیتا Nikita Silver Plus وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۷۲,۷۶۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9522 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9522 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9520 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9520 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن پروتک Protech SD-9522 کاغذ خردکن پروتک Protech SD-9522 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۷۷,۸۶۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن پروتک Protech SD 9520 کاغذ خردکن پروتک Protech SD 9520 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۷۵,۳۱۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9351 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9351 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن پروتک Pro Tech SD 9360 کاغذ خردکن پروتک Pro Tech SD 9360 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن مهر MEHR MM-850 کاغذ خردکن مهر MEHR MM-850 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن مهر MEHR MM-510 کاغذ خردکن مهر MEHR MM-510 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن اطلس Atlas CC1040C کاغذ خردکن اطلس Atlas CC1040C وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن مهر Mehr MM 836 کاغذ خردکن مهر Mehr MM 836 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا 568 Nikita کاغذ خردکن نیکیتا 568 Nikita وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن اطلس Atlas MC1040 کاغذ خردکن اطلس Atlas MC1040 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن اطلس Atlas CC0640 کاغذ خردکن اطلس Atlas CC0640 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن دایجین C8245CD کاغذ خرد کن دایجین C8245CD وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن اطلس Atlas CC2040 کاغذ خردکن اطلس Atlas CC2040 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۲۷,۱۶۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خردکن اطلس Atlas CC1540 کاغذ خردکن اطلس Atlas CC1540 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9210 کاغذ خردکن نیکیتا Nikita SD 9210 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن دایجین KS-11550 کاغذ خرد کن دایجین KS-11550 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن دایجین KS-11410 کاغذ خردکن دایجین KS-11410 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن فلوز Fellowes AutoMax 130C کاغذ خرد کن فلوز Fellowes AutoMax 130C وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن فلوز Fellowes Powershred 125i کاغذ خردکن فلوز Fellowes Powershred 125i وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن اینفواستاپ INFOSTOP IS400X کاغذ خرد کن اینفواستاپ INFOSTOP IS400X وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن فلوز Fellowes Powershred 325Ci کاغذ خردکن فلوز Fellowes Powershred 325Ci وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خردکن آمازون بیسیک AmazonBasics 8-sheet Cross-Cut کاغذ خردکن آمازون بیسیک AmazonBasics 8-sheet Cross-Cut وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
هارد خردکن پارتسان Partsun 5100 هارد خردکن پارتسان Partsun 5100 وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
کاغذ خرد کن فلوز Fellowes AutoMax 550C کاغذ خرد کن فلوز Fellowes AutoMax 550C وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲۲۸,۸۲۰,۰۰۰ ریال
کاغذ خرد کن کینگ KING H4BX کاغذ خرد کن کینگ KING H4BX وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۸,۳۶۰,۰۰۰ ریال

Notfound

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • نمایش همه
کاغذ خردکن - دستگاه کاغذ خرد کن

دستگاه کاغذ خردکن (Paper Shredder) از جمله تجهیزات فروشگاهی می باشد که امروزه شرکت ها، سازمان ها و فروشگاه های بسیاری در سرتاسر کشور از آن استفاده می نمایند.

البته شاید این محصول نسبت به دیگر تجهیزات فروشگاهی همچون صندوق فروشگاهی، بارکد خوان، فیش پرینتر و لیبل پرینتر کمتر شناخته شده باشد.

کاربرد کاغذ خرد کن در از بین بردن اسناد کاغذی و همچنین کارت های اعتباری و CD و DVD هایی است که لازم است به صورت کامل مخدوش شوند تا از درز اطلاعات آن ها به بیرون سازمان جلوگیری به عمل آید. البته مخدوش کردن کاغذها و CD ها می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. در گذشته استفاده از کاغذخردکن ها فقط در سازمان های امنیتی صورت می گرفت. ولی با پیشرفت تکنولوژی و برندهای مختلف تولید کاغذ خردکن

(از جمله کاغذ خردکن اطلس، کاغذ خردکن نیکیتا و کاغذ خردکن مهر، کاغذ خردکن البرز و کاغذ خردکن رمو remo) در حال حاضر استفاده فراوانی از این نوع تجهیزات فروشگاهی را شاهد هستیم.  

خرید کاغذ خردکن

در خرید کاغذ خردکن باید به یک سری فاکتورها توجه داشت. کاغذ خردکن ها اغلب به دو روش کاغذ را مخدوش می نمایند:

خرد کردن (برش نواری) Strip-cut و خرد کردن (برش پودری) Particle-cut

در روش برش نواری کاغذها به صورت نوارهای بسیار باریک در می آیند و در روش خرد کردن، کاغذ به صورت ذرات ریز در می آید. هر دستگاه کاغذ خرد کن دارای سرعت های متفاوتی است که عموماً با واحد متر در دقیقه مشخص می شوند.

همچنین مخزن کاغذ خرد کن ها دارای حجم های متفاوتی است. ورودی کاغذ خردکن ها دارای محدودیت می باشد و در هر کاغذ خردکنی به تعداد مشخصی کاغذ را می توان هم زمان در دستگاه قرار داد. مسئله دیگر در مورد دستگاه کاغذخردکن این است که برای جلوگیری از بروز مشکل، موتورهای کاغذخردکن را مجهز به محافظ حرارتی کرده اند.

در انتخاب کاغذ خردکن باید به تمامی فاکتورهایی که گفته شد توجه داشته باشید تا بتوانید کاغذ خردکن مدنظر خود را با به صرفه ترین قیمت خریداری نمایید. ضمنا قیمت کاغذ خردکن موجود در ایده برتر را می توانید در این صفحه ملاحضه کنید.