لیبل پرینتر - لیبل زن - چاپگر لیبل

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • همه
لیبل پرینتر توشیبا Toshiba B-EV4T لیبل پرینتر توشیبا Toshiba B-EV4T
مشاهده جزئیات محصول
۵۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
پرینتر لیبل زن بیکسلون BIXOLON SLP-T403 پرینتر لیبل زن بیکسلون BIXOLON SLP-T403
مشاهده جزئیات محصول
۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر رومیزی میوا MEVA BP-1100P لیبل پرینتر رومیزی میوا MEVA BP-1100P
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر لیبل زن زبرا Zebra GC420t پرینتر لیبل زن زبرا Zebra GC420t
مشاهده جزئیات محصول
۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پرینتر لیبل زن بیکسلون Bixolon SLP-T400 پرینتر لیبل زن بیکسلون Bixolon SLP-T400
مشاهده جزئیات محصول
۴۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال
پرینتر لیبل زن TSC TTF 244 پرینتر لیبل زن TSC TTF 244
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
لیبل پرینتر برادر Brother PT-E100VP لیبل پرینتر برادر Brother PT-E100VP
مشاهده جزئیات محصول
۶,۳۵۰,۰۰۰ ریال
پرینتر لیبل زن پوستک Postek C168 پرینتر لیبل زن پوستک Postek C168
مشاهده جزئیات محصول
۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر صنعتی تی اس سی TSC TTP-244 Pro لیبل پرینتر صنعتی تی اس سی TSC TTP-244 Pro
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
لیبل پرینتر برادر Brother PT-E550 WVP لیبل پرینتر برادر Brother PT-E550 WVP
مشاهده جزئیات محصول
۲۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال
پرینتر لیبل زن زبرا Zebra ZT410 پرینتر لیبل زن زبرا Zebra ZT410
مشاهده جزئیات محصول
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر صنعتی تی اس سی TSC TTP 344M Plus لیبل پرینتر صنعتی تی اس سی TSC TTP 344M Plus
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
لیبل پرینتر آرگوکس Argox 2140 لیبل پرینتر آرگوکس Argox 2140
مشاهده جزئیات محصول
۲۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر رونگتا Rongta RP-80 لیبل پرینتر رونگتا Rongta RP-80
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر لیبل زن مچبند بیمارستانی زبرا Zebra HC100 پرینتر لیبل زن مچبند بیمارستانی زبرا Zebra HC100
مشاهده جزئیات محصول
۱۰۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر صنعتی تی اس سی TSC ME240 لیبل پرینتر صنعتی تی اس سی TSC ME240
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
لیبل پرینتر برادر Brother PT-E200 لیبل پرینتر برادر Brother PT-E200
مشاهده جزئیات محصول
۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر دلتا Delta 4200 لیبل پرینتر دلتا Delta 4200
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
لیبل پرینتر برادر Brother PT-750W لیبل پرینتر برادر Brother PT-750W
مشاهده جزئیات محصول
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر برادر Brother PT-D200 لیبل پرینتر برادر Brother PT-D200
مشاهده جزئیات محصول
۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پرینتر لیبل زن آزمایشگاهی بیکسلون Bixolon SLP-D220 پرینتر لیبل زن آزمایشگاهی بیکسلون Bixolon SLP-D220
مشاهده جزئیات محصول
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پرینتر لیبل زن پوستک Postek Q8 پرینتر لیبل زن پوستک Postek Q8
مشاهده جزئیات محصول
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پرینتر لیبل زن بیانگ beiyang SNBC BTP-L520 پرینتر لیبل زن بیانگ beiyang SNBC BTP-L520
مشاهده جزئیات محصول
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر گوداکس GoDEX EZ120 لیبل پرینتر گوداکس GoDEX EZ120
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
لیبل پرینتر گوداکس GoDEX RT200 لیبل پرینتر گوداکس GoDEX RT200
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
لیبل پرینتر صنعتی تی اس سی TSC TTP 2410M لیبل پرینتر صنعتی تی اس سی TSC TTP 2410M
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر لیبل زن زبرا Zebra ZT230 پرینتر لیبل زن زبرا Zebra ZT230
مشاهده جزئیات محصول
۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
پرینتر لیبل زن TSC TA210 پرینتر لیبل زن TSC TA210
مشاهده جزئیات محصول
۲۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر بیانگ beiyang BTP-2200E لیبل پرینتر بیانگ beiyang BTP-2200E
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
لیبل پرینتر رومیزی گوداکس GoDEX EZ1100Plus لیبل پرینتر رومیزی گوداکس GoDEX EZ1100Plus
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
لیبل پرینتر رومیزی گوداکس GoDEX G500 لیبل پرینتر رومیزی گوداکس GoDEX G500
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرینتر لیبل زن آزمایشگاهی TSC TDP-225 پرینتر لیبل زن آزمایشگاهی TSC TDP-225
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
لیبل پرینتر سیتیزن CITIZEN CL-E321 لیبل پرینتر سیتیزن CITIZEN CL-E321
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
لیبل پرینتر Anytron Any-002 لیبل پرینتر Anytron Any-002
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
لیبل پرینتر برادر Brother QL-800 لیبل پرینتر برادر Brother QL-800
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
لیبل پرینتر توشیبا Toshiba B-EX4T1 لیبل پرینتر توشیبا Toshiba B-EX4T1
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
لیبل پرینتر توشیبا TOSHIBA B-EX6T3 لیبل پرینتر توشیبا TOSHIBA B-EX6T3
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
لیبل پرینتر اپسون Epson TM-C3500 لیبل پرینتر اپسون Epson TM-C3500
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
لیبل پرینتر وین کد Wincode C343C لیبل پرینتر وین کد Wincode C343C
مشاهده جزئیات محصول
۳۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر اوکوم OCOM M1001 لیبل پرینتر اوکوم OCOM M1001
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
لیبل پرینتر اس ان بی سی SNBC L42 لیبل پرینتر اس ان بی سی SNBC L42
مشاهده جزئیات محصول
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر اس ان بی سی SNBC 3310E لیبل پرینتر اس ان بی سی SNBC 3310E
مشاهده جزئیات محصول
۳۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر تی اس سی TSC TE200 لیبل پرینتر تی اس سی TSC TE200
مشاهده جزئیات محصول
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر تی اس سی TSC TA210 لیبل پرینتر تی اس سی TSC TA210
مشاهده جزئیات محصول
۲۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر تی اس سی TSC TDP-225 لیبل پرینتر تی اس سی TSC TDP-225
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
لیبل پرینتر دلتا Delta 2120 لیبل پرینتر دلتا Delta 2120
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
لیبل پرینتر دلتا Delta 8300TC لیبل پرینتر دلتا Delta 8300TC
مشاهده جزئیات محصول
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر هانیول Honeywell PC42T لیبل پرینتر هانیول Honeywell PC42T
مشاهده جزئیات محصول
۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر زبرا Zebra 2844 لیبل پرینتر زبرا Zebra 2844
مشاهده جزئیات محصول
۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر زبرا Zebra TLP 2824 Plus لیبل پرینتر زبرا Zebra TLP 2824 Plus
مشاهده جزئیات محصول
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر زبرا Zebra GK888T لیبل پرینتر زبرا Zebra GK888T
مشاهده جزئیات محصول
۳۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر زبرا Zebra ZT610 لیبل پرینتر زبرا Zebra ZT610
مشاهده جزئیات محصول
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر توشیبا Toshiba B-SA4T لیبل پرینتر توشیبا Toshiba B-SA4T
مشاهده جزئیات محصول
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر برادر Brother QL-1050 لیبل پرینتر برادر Brother QL-1050
مشاهده جزئیات محصول
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر برادر Brother PT-E850TKW لیبل پرینتر برادر Brother PT-E850TKW
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
لیبل پرینتر اپسون EPSON LW-400VP لیبل پرینتر اپسون EPSON LW-400VP
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
لیبل پرینتر اپسون EPSON LW-900P لیبل پرینتر اپسون EPSON LW-900P
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
لیبل پرینتر اپسون EPSON LW-700 لیبل پرینتر اپسون EPSON LW-700
مشاهده جزئیات محصول
۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر اپسون EPSON LW-400 لیبل پرینتر اپسون EPSON LW-400
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
لیبل پرینتر اپسون EPSON LW-300 لیبل پرینتر اپسون EPSON LW-300
مشاهده جزئیات محصول
۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال
پرینتر لیبل زن بیانگ beiyang SNBC BTP-3200E پرینتر لیبل زن بیانگ beiyang SNBC BTP-3200E
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
لیبل پرینتر دایمو Dymo coolClicks لیبل پرینتر دایمو Dymo coolClicks
مشاهده جزئیات محصول
۸۵۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر برادر Brother QL-700 لیبل پرینتر برادر Brother QL-700
مشاهده جزئیات محصول
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر دایمو Dymo LPT 350 لیبل پرینتر دایمو Dymo LPT 350
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
لیبل پرینتر دایمو Dymo LPT 250 لیبل پرینتر دایمو Dymo LPT 250
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
لیبل پرینتر دایمو Dymo LT 100H لیبل پرینتر دایمو Dymo LT 100H
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
لیبل پرینتر زبرا Zebra ZT410 لیبل پرینتر زبرا Zebra ZT410
مشاهده جزئیات محصول
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر برادر Brother QL-1060 لیبل پرینتر برادر Brother QL-1060
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
لیبل پرینتر برادر Brother PT-P900W لیبل پرینتر برادر Brother PT-P900W
مشاهده جزئیات محصول
۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر برادر Brother PT-D600 لیبل پرینتر برادر Brother PT-D600
مشاهده جزئیات محصول
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر برادر Brother PT-D600 VP لیبل پرینتر برادر Brother PT-D600 VP
مشاهده جزئیات محصول
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر برادر Brother PT-E300 لیبل پرینتر برادر Brother PT-E300
مشاهده جزئیات محصول
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
لیبل پرینتر برادر Brother PT-H110 لیبل پرینتر برادر Brother PT-H110
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021

Notfound

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • نمایش همه
لیبل پرینتر - لیبل زن - چاپگر لیبل

در اینجا می خواهیم شما را با یکی دیگر از تجهیزات فروشگاهی پر کاربرد یعنی لیبل پرینتر آشنا کنیم. در ابتدا در جواب اینکه لیبل چیست به طور خلاصه می توان گفت که لیبل یا همان برچسب، کاغذهایی است که توسط پرینتر مخصوص خود لیبل پرینتر (که به آن دستگاه لیبل زن یا چاپگر لیبل نیز گفته می شود) چاپ شده و بر روی کالا درج می شود.

بر روی این لیبل ها که در انواع مختلفی چون لیبل کاغذی، لیبل حرارتی و... موجود می باشند، مشخصات کالا و همچنین بارکد قرار می گیرد که این امر کار شناسایی و ردگیری کالا را سهولت می بخشد.

کاربرد استفاده از لیبل پرینتر یا لیبل زن بسیار متنوع و فراگیر می باشد به طوری که در فروشگاه ها، بانک ها، داروخانه ها، رستوران ها و بسیاری از موسسات اداری و تجاری کاربرد دارد.

یکی از مزایایی که عموماً لیبل پرینتر دارا می باشد وجود پورت های مختلف در این دستگاه است که شرایط استفاده از آن در مکان های گوناگون را فراهم می نماید و قابلیت اتصال به کامپیوتر و ماشین های اداری همچون پرینتر را دارد.

از دیگر مزایای مهم لیبل پرینتر مخصوصاً نسبت به انواع دیگر پرینترها (پرینتر لیزری، پرینتر جوهرافشان و پرینتر سوزنی) می توان به کم صدا بودن، جمع و جور بودن و سرعت بالای چاپ اشاره نمود.

خرید لیبل پرینتر

خرید لیبل پرینتر با توجه به قابلیت ها، قیمت و کیفیت و البته تا حدودی برند محصول صورت می گیرد. لیبل زن هایی همچون لیبل زن بیکسلون bixolon، لیبل زن GoDEX و لیبل زن بیانگ از جمله برندهای دستگاه چاپگر لیبل می باشند.

همانند فیش پرینتر، کاغذ خردکن، پرینتر PVC و اسکناس شمار و لیبل زن ها نیز سرعت های مختلفی را دارا می باشند که در انتخاب لیبل پرینتر به این مورد باید دقت کرد.

در خرید لیبل زن به این نکته توجه داشته باشید که هر چند قیمت لیبل زن نسبت به پرینتر های دیگر کمی بالاتر است، ولی به دلیل عدم نیاز به شارژ مجدد، پایین بودن هزینه های سرویس و همچنین کاغذهای ارزانتر، هزینه خرید شما به راحتی جبران می شود.

توصیه می کنیم برای اطلاعات بیشتر به مطلب پرینتر لیبل زن یا برچسب لیبل چیست مراجعه نمایید.