فیش پرینتر - پرینتر فیش زن - پرینتر صدور فیش

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • همه
فیش پرینتر Bixolon SRP 350 PLUS فیش پرینتر Bixolon SRP 350 PLUS
مشاهده جزئیات محصول
۳۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال
فیش پرینتر BIXOLON SRP 330 فیش پرینتر BIXOLON SRP 330
مشاهده جزئیات محصول
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
فیش پرینتر Bixolon SRP 350 فیش پرینتر Bixolon SRP 350
مشاهده جزئیات محصول
۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فیش پرینتر میوا Meva TP 1000 فیش پرینتر میوا Meva TP 1000
مشاهده جزئیات محصول
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
فیش پرینتر پارتسان Partsun SR 80350 فیش پرینتر پارتسان Partsun SR 80350
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر اپسون Epson T20 فیش پرینتر اپسون Epson T20
مشاهده جزئیات محصول
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فیش پرینتر بیانگ Beiyang U80II فیش پرینتر بیانگ Beiyang U80II
مشاهده جزئیات محصول
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فیش پرینتر پروتک ProTech AB-88H ‎ فیش پرینتر پروتک ProTech AB-88H ‎
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر بیانگ Beiyang U80 فیش پرینتر بیانگ Beiyang U80
مشاهده جزئیات محصول
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال
فیش پرینتر اکسیوم Axiom RP80250+U فیش پرینتر اکسیوم Axiom RP80250+U
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر قابل حمل Rongta RPP200 فیش پرینتر قابل حمل Rongta RPP200
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر قابل حمل SPP-R400 بیکسلون فیش پرینتر قابل حمل SPP-R400 بیکسلون
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر بیکسلون Mobile printer Bixolon R310 فیش پرینتر بیکسلون Mobile printer Bixolon R310
مشاهده جزئیات محصول
۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
فیش پرینتر Bixolon SPP F312‎ فیش پرینتر Bixolon SPP F312‎
مشاهده جزئیات محصول
۳۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال
فیش پرینتر Bixolon SRP 310 فیش پرینتر Bixolon SRP 310
مشاهده جزئیات محصول
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فیش پرینتر بیکسلون Bixolon SRP 380 فیش پرینتر بیکسلون Bixolon SRP 380
مشاهده جزئیات محصول
۲۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال
فیش پرینتر قابل حمل Bixolon SPP R200 فیش پرینتر قابل حمل Bixolon SPP R200
مشاهده جزئیات محصول
۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال
فیش پرینتر AX 8320 فیش پرینتر AX 8320
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر تایسون Tyson TY3018‎ فیش پرینتر تایسون Tyson TY3018‎
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر Bixolon SPP R300 فیش پرینتر Bixolon SPP R300
مشاهده جزئیات محصول
۳۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال
فیش پرینتر AX 8220 فیش پرینتر AX 8220
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر سوو Sewoo LK-T320 فیش پرینتر سوو Sewoo LK-T320
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر سوو Sewoo LK-TL200 فیش پرینتر سوو Sewoo LK-TL200
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر سوو Sewoo LK-T32eb فیش پرینتر سوو Sewoo LK-T32eb
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر SAM4S GIANT-100S فیش پرینتر SAM4S GIANT-100S
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر قابل حمل Bixolon STP 103 فیش پرینتر قابل حمل Bixolon STP 103
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر قابل حمل Bixolon SPP R210 فیش پرینتر قابل حمل Bixolon SPP R210
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر سیتیزن Citizen CT-S310 فیش پرینتر سیتیزن Citizen CT-S310
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر سیتیزن Citizen CT-S310II فیش پرینتر سیتیزن Citizen CT-S310II
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر سیتیزن Citizen CT-S801 فیش پرینتر سیتیزن Citizen CT-S801
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر ایکس پرینتر Xprinter C260H فیش پرینتر ایکس پرینتر Xprinter C260H
مشاهده جزئیات محصول
۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال
فیش پرینتر نووکس Novex فیش پرینتر نووکس Novex
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر سیتیزن Citizen CBM-1000 فیش پرینتر سیتیزن Citizen CBM-1000
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر ایکس پرینتر Xprinter D300H فیش پرینتر ایکس پرینتر Xprinter D300H
مشاهده جزئیات محصول
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فیش پرینتر اکسیومAxiom RP80250 ‎ فیش پرینتر اکسیومAxiom RP80250 ‎
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر تایسون Tyson PRP-250‎ فیش پرینتر تایسون Tyson PRP-250‎
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر ایکس پرینتر Xprinter C230N فیش پرینتر ایکس پرینتر Xprinter C230N
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر Epson T88IV فیش پرینتر Epson T88IV
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر سیتیزن CITIZEN CT-S280 فیش پرینتر سیتیزن CITIZEN CT-S280
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر اپسون EPSON TM-U220B فیش پرینتر اپسون EPSON TM-U220B
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر قابل حمل برادر Brother PJ-722 فیش پرینتر قابل حمل برادر Brother PJ-722
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر بیکسلون BIXOLON SRP-350II فیش پرینتر بیکسلون BIXOLON SRP-350II
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر اپسون Epson TM-T82 فیش پرینتر اپسون Epson TM-T82
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر سیکو Seiko RP-E11 فیش پرینتر سیکو Seiko RP-E11
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر سیکو Seiko RP-D10 فیش پرینتر سیکو Seiko RP-D10
مشاهده جزئیات محصول
۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
فیش پرینتر سوو Sewoo LK-T20EB فیش پرینتر سوو Sewoo LK-T20EB
مشاهده جزئیات محصول
۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
فیش پرینتر سوو Sewoo SLK-TS400 EB فیش پرینتر سوو Sewoo SLK-TS400 EB
مشاهده جزئیات محصول
۱۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
فیش پرینتر سوو Sewoo SLK-TL210 فیش پرینتر سوو Sewoo SLK-TL210
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر سوو Sewoo SLK-TL100 فیش پرینتر سوو Sewoo SLK-TL100
مشاهده جزئیات محصول
۲۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
فیش پرینتر اسکار Oscar POS 58L فیش پرینتر اسکار Oscar POS 58L
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر اسکار Oscar POS 58EU فیش پرینتر اسکار Oscar POS 58EU
مشاهده جزئیات محصول
۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال
فیش پرینتر اسکار Oscar POS 58U فیش پرینتر اسکار Oscar POS 58U
مشاهده جزئیات محصول
۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال
فیش پرینتر اسکار Oscar POS 88W فیش پرینتر اسکار Oscar POS 88W
مشاهده جزئیات محصول
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فیش پرینتر اسکار Oscar POS 88F فیش پرینتر اسکار Oscar POS 88F
مشاهده جزئیات محصول
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
فیش پرینتر اسکار Oscar POS 88A فیش پرینتر اسکار Oscar POS 88A
مشاهده جزئیات محصول
۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال
فیش پرینتر اسکار Oscar POS 88P فیش پرینتر اسکار Oscar POS 88P
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر اسکار Oscar POS 92 فیش پرینتر اسکار Oscar POS 92
مشاهده جزئیات محصول
۲۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
فیش پرینتر اسکار Oscar POS 90 فیش پرینتر اسکار Oscar POS 90
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر سیتیزن CITIZEN CT-S2000 فیش پرینتر سیتیزن CITIZEN CT-S2000
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر سیتیزن CITIZEN CBM-910II فیش پرینتر سیتیزن CITIZEN CBM-910II
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
فیش پرینتر اچ پی HP BM476AA فیش پرینتر اچ پی HP BM476AA
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021

Notfound

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • نمایش همه
فیش پرینتر - پرینتر فیش زن - پرینتر صدور فیش

چاپگر حرارتی یا فیش پرینتر یکی از انواع پرینتر هاست که با ایجاد گرما یا حرارت متن مورد نظر را بر روی رول کاغذ های مخصوص به خود چاپ می کند. این دسته از چاپگرها برخلاف سایر چاپگر های موجود نیازی به جوهر یا شارژ کارتریج ندارند و برای شرایطی مناسب هستند که ماندگاری متن چاپ شده از اهمیت کمتری برخورد دار است در عوض تعداد پرینت بالایی در روز گرفته می شود. این نوع کاربری خاص کاملا مناسب برای درمانگاه ها، مطب ها، رستوران ها و فست فود ها، پیک ها، تاکسی تلفنی ها و تمامی مراکزی است که روزانه نیاز به تعداد بالایی چاپ دارند. همانطور که گفته شد فیش پرینتر ها نیاز به هزینه های مواد مصرفی مانند جوهر یا کارتریج را ندارند اما تنها هزینه چاپ در این نوع چاپگر ها هزینه تهیه رول کاغذ فیش پرینتر است. که البته هزینه بالایی نیست و استفاده از این پرینتر ها را مقرون به صرفه می کند.

خرید فیش پرینتر

فیش پرینتر از مجموعه ماشین های اداری هستند که در مکان های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند و بر حسب محیط مورد استفاده دارای ویژگی های خاصی هستند. این تنوع کاربری موجب شده است که انواع مختلفی از فیش پرینترها تولید شوند. انواع فیش پرینتر موجود در در مطلب مربوطه به صورت کامل تشریح شده اند.

برند های فعال در زمینه تولید فیش پرینتر اکثرا به صورت تخصصی به تولید این دستگاه می پردازند و کمتر دیگر ماشینهای اداری را تولید می کنند. تنها برند فیش پرینترها که کاملا نام آشناست برند پرینتر اپسون (EPSON) می باشد. در زمینه کیفیت، دستگاه های اکثر برند ها کاملا در رقابت بوده و برند اپسون برتری محشوشی از این نظر ندارد.

یکی از مسائل مطرح در خرید ماشین های اداری انتخاب دستگاه مورد نیاز است. انتخاب فیش پرینتر را باید با در نظر گرفتن نیازمان از دستگاه و بودجه پیشبینی شده انجام داد. نحوه انتخاب فیش پرینتر امر پیچیده ای نیست تنها کافی است ابتدا به این موضوع پرداخت که فیش پرینتر چیست ؟ و سپس به مباحثی مانند شرایط یک فیش پرینتر مناسب و روش های انتخاب یک فیش پرینتر مناسب را مورد بررسی قرار داد.

از دیگر دغدغه های کاربران تهیه و نصب نرم افزار های فیش پرینتر است. به این دلیل که هرکدام از ماشین های اداری برای اتصال به سیستم نیازمند نصب نرم افزار مربوطه هستند. ایده برتر پارسیان برای رفع این نگرانی تمامی نرم افزار های فیش پرینتر های بازار را به صورت کامل در سایت خود قرار داده است. شما می توانید با مراجعه به این صفحه درایور فیش پرینتر خود را یافته و دانلود نمایید.