پرده نمایش ویدئو پروژکتور

پرده نمایش ویدئو پروژکتور

پرده نمایش ویدئو پروژکتور خرید و مشاوره آسان محصولات
پرده نمایش ویدئو پروژکتور
RLS
Product rating: 5 out of 5 with 2650 ratings
Product review: 3 5
 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • انتخاب برند
 • Scope
 • reflecta
 • Grandview
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • همه
پرده نمایش 600*400 سوپار برقی پرده نمایش 600*400 سوپار برقی وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش 500*500 اسکوپ برقی پرده نمایش 500*500 اسکوپ برقی وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش 300*400 اسکوپ برقی پرده نمایش 300*400 اسکوپ برقی وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش گرندویو Grandview edge fixed frame پرده نمایش گرندویو Grandview edge fixed frame وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش 300*300 رفلکتا برقی پرده نمایش 300*300 رفلکتا برقی وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش 300*300 اسکوپ برقی پرده نمایش 300*300 اسکوپ برقی وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش 250*250 رفلکتا برقی پرده نمایش 250*250 رفلکتا برقی وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش 250*250 اسکوپ برقی پرده نمایش 250*250 اسکوپ برقی وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پرده نمایش 200*200 رفلکتا برقی پرده نمایش 200*200 رفلکتا برقی وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش 200*200 اسکوپ برقی پرده نمایش 200*200 اسکوپ برقی وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش 180*180 رفلکتا برقی پرده نمایش 180*180 رفلکتا برقی وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش 180*180 اسکوپ برقی پرده نمایش 180*180 اسکوپ برقی وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش 300*300 رفلکتا سقفی پرده نمایش 300*300 رفلکتا سقفی وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش 300*300 اسکوپ سقفی پرده نمایش 300*300 اسکوپ سقفی وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش 250*250 رفلکتا سه پایه پرده نمایش 250*250 رفلکتا سه پایه وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش 250*250 اسکوپ سه پایه پرده نمایش 250*250 اسکوپ سه پایه وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش 250*250 رفلکتا سقفی پرده نمایش 250*250 رفلکتا سقفی وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش 250*250 اسکوپ سقفی پرده نمایش 250*250 اسکوپ سقفی وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش 200*200 رفلکتا سه پایه پرده نمایش 200*200 رفلکتا سه پایه وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش 200*200 اسکوپ سه پایه پرده نمایش 200*200 اسکوپ سه پایه وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش 200*200 رفلکتا سقفی پرده نمایش 200*200 رفلکتا سقفی وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش 200*200 اسکوپ سقفی پرده نمایش 200*200 اسکوپ سقفی وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش 180*180 رفلکتا سه پایه پرده نمایش 180*180 رفلکتا سه پایه وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش 180*180 اسکوپ سه پایه پرده نمایش 180*180 اسکوپ سه پایه وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش 180*180 رفلکتا سقفی پرده نمایش 180*180 رفلکتا سقفی وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش 180*180 اسکوپ سقفی پرده نمایش 180*180 اسکوپ سقفی وضعیت انبار : موجود
مشاهده جزئیات محصول
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پرده نمایش برقی گرندویو 500 اینچ مدل Grandview Large Stage پرده نمایش برقی گرندویو 500 اینچ مدل Grandview Large Stage وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش برقی گرندویو مدل Cyber Tab-Tension سایز 150 اینچ پرده نمایش برقی گرندویو مدل Cyber Tab-Tension سایز 150 اینچ وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش منحنی گرندویو 100 اینچ مدل Curved Frame پرده نمایش منحنی گرندویو 100 اینچ مدل Curved Frame وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش پایه دار گرندویو 100 اینچ مدل Tripod Charming پرده نمایش پایه دار گرندویو 100 اینچ مدل Tripod Charming وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش رومیزی پرتابل گرندویو 100 اینچ مدل Fast Fold پرده نمایش رومیزی پرتابل گرندویو 100 اینچ مدل Fast Fold وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش رومیزی پرتابل گرندویو 60 اینچ مدل u-work پرده نمایش رومیزی پرتابل گرندویو 60 اینچ مدل u-work وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش الیت اسکرین ELITE SCREENS Saker Tab-Tension AcousticPro UHD پرده نمایش الیت اسکرین ELITE SCREENS Saker Tab-Tension AcousticPro UHD وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش الیت اسکرین Elite Screen CineTension 2 پرده نمایش الیت اسکرین Elite Screen CineTension 2 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش الیت اسکرین Elite Screen Saker B پرده نمایش الیت اسکرین Elite Screen Saker B وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش الیت اسکرین Elite Screen Home 2 پرده نمایش الیت اسکرین Elite Screen Home 2 وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش الیت اسکرین Elite Screen CineTension B پرده نمایش الیت اسکرین Elite Screen CineTension B وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش دستی Elite Screen Manual Grande B Series پرده نمایش دستی Elite Screen Manual Grande B Series وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش الیت اسکرین Elite Screen Manual Tab-Tension پرده نمایش الیت اسکرین Elite Screen Manual Tab-Tension وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش دستی Elite Screen Manual SRM پرده نمایش دستی Elite Screen Manual SRM وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش پایه دار گرندویو 120 اینچ مدل Tripod Classic پرده نمایش پایه دار گرندویو 120 اینچ مدل Tripod Classic وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش پنهان در سقف گرندویو مدل recessed-ceiling سایز 200 اینچ پرده نمایش پنهان در سقف گرندویو مدل recessed-ceiling سایز 200 اینچ وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش گرندویو Grandview Ultimate Fixed Frame پرده نمایش گرندویو Grandview Ultimate Fixed Frame وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش برقی گرندویو 400 اینچی مدل Grandview recessed-ceiling پرده نمایش برقی گرندویو 400 اینچی مدل Grandview recessed-ceiling وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش گرندویو 132 اینچ مدل Dual-Masking Fixed Frame پرده نمایش گرندویو 132 اینچ مدل Dual-Masking Fixed Frame وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش برقی گرندویو 100 اینچ مدل CNV Series پرده نمایش برقی گرندویو 100 اینچ مدل CNV Series وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش برقی گرندویو 400 اینچ مدل Grandview Large Stage Fantasy پرده نمایش برقی گرندویو 400 اینچ مدل Grandview Large Stage Fantasy وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش پرتابل گرندویو Grandview floor-Up پرده نمایش پرتابل گرندویو Grandview floor-Up وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش پرتابل گرندویو 100 اینچ مدل Pull-Up پرده نمایش پرتابل گرندویو 100 اینچ مدل Pull-Up وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش گرندویو 100 اینچ مدل Prestige fixed frame پرده نمایش گرندویو 100 اینچ مدل Prestige fixed frame وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش برقی گرندویو 200 اینچ مدل Grandview Skyshow پرده نمایش برقی گرندویو 200 اینچ مدل Grandview Skyshow وضعیت انبار : ناموجود
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021

Notfound

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • نمایش همه
پرده نمایش ویدئو پروژکتور

پرده نمایش ویدئو پروژکتور که از تجهیزات آموزشی مکمل برای ویدئو پروژکتور به محسوب می شود، صفحه نمایشی سفید رنگ است که تصویر خروجی دیتا ویدئو پروژکتور بر روی آن به نمایش در می آید.

با اینکه در سایت ایده برتر پارسیان، پرده نمایش دیتا ویدئو پروژکتور در قسمت تجهیزات آموزشی قرار داده شده ولی این بدان معنا نیست که پرده نمایش دیتا پروژکتور صرفاً منحصر به مراکز آموزشی است. بلکه در همایش ها، سالن های آمفی تئاتر و در کل هر مکانی که قرار است تصاویر برای یک جمعیت(کم یا زیاد) از افراد به نمایش درآیند، از پرده نمایش ویدیو پروژکتور بهره گرفته می شود.

پرده نمایش ویدئو پروژکتور از نظر کارکرد و شکل انواع متفاوتی دارد. پرده نمایش برقی، پرده نمایش برقی ریموت دار، پرده نمایش سقفی، پرده نمایش سقفی دستی، پرده نمایش بک پروجکشن و پرده نمایش پایه دار. هر کدام از این پرده های نمایش کاربردها و ویژگی هایی دارا می باشد که می توانند نیازهای متفاوت را برطرف سازد.

پرده نمایش سقفی ویدئو پروژکتور همانطور که از اسمش پیداست، از سقف آویزان می شود و جایگاه ثابتی دارد. پرده نمایش برقی ویدئو پروژکتور قابلیت باز و بسته شدن توسط کنترل از راه دور را دارند و مزیت آنها این است که در ابعاد و اندازه های بزرگ می توانند تولید شوند.

از طرفی پرده نمایش پایه دار ویدئو پروژکتور به آسانی قابل حمل و جابجایی می باشد. خوب است این را هم بدانید که دو دستگاه کیت هوشمند و برد هوشمند از کالاهای مرتبط با پرده نمایش و دیتا ویدئو پروژکتور می باشند که در هوشمند سازی مدارس نقشی ملموس داشته اند.

خرید پرده نمایش ویدئو پروژکتور

در ابتدا باید گفت که جنس پرده نمایش ویدئو پروژکتور تأثیر فراوانی در کیفیت تصویری دارد که از ویدئو پروژکتور ساطع می شود. از طرفی در خرید پرده نمایش ویدئو پروژکتور باید به ابعاد پرده نمایش توجه داشته باشید.

برای سالن های بزرگ استفاده از پرده نمایش برقی مناسب است. با توجه به اهمیت توجه به برند در هنگام خرید پرده نمایش ویدئو پروژکتور، بد نیست این را هم بگوییم که از بهترین برندهای موجود، پرده نمایش اسکوپ و پرده نمایش رفلکتا می باشند.