پرده نمایش ویدئو پروژکتور

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • همه
پرده نمایش 600*400 سوپار برقی پرده نمایش 600*400 سوپار برقی
مشاهده جزئیات محصول
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پرده نمایش 500*500 اسکوپ برقی پرده نمایش 500*500 اسکوپ برقی
مشاهده جزئیات محصول
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پرده نمایش 300*400 اسکوپ برقی پرده نمایش 300*400 اسکوپ برقی
مشاهده جزئیات محصول
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پرده نمایش گرندویو Grandview edge fixed frame پرده نمایش گرندویو Grandview edge fixed frame
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش 300*300 رفلکتا برقی پرده نمایش 300*300 رفلکتا برقی
مشاهده جزئیات محصول
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پرده نمایش 300*300 اسکوپ برقی پرده نمایش 300*300 اسکوپ برقی
مشاهده جزئیات محصول
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پرده نمایش 250*250 رفلکتا برقی پرده نمایش 250*250 رفلکتا برقی
مشاهده جزئیات محصول
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پرده نمایش 250*250 اسکوپ برقی پرده نمایش 250*250 اسکوپ برقی
مشاهده جزئیات محصول
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پرده نمایش 200*200 رفلکتا برقی پرده نمایش 200*200 رفلکتا برقی
مشاهده جزئیات محصول
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پرده نمایش 200*200 اسکوپ برقی پرده نمایش 200*200 اسکوپ برقی
مشاهده جزئیات محصول
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پرده نمایش 180*180 رفلکتا برقی پرده نمایش 180*180 رفلکتا برقی
مشاهده جزئیات محصول
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پرده نمایش 180*180 اسکوپ برقی پرده نمایش 180*180 اسکوپ برقی
مشاهده جزئیات محصول
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پرده نمایش 300*300 رفلکتا سقفی پرده نمایش 300*300 رفلکتا سقفی
مشاهده جزئیات محصول
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پرده نمایش 300*300 اسکوپ سقفی پرده نمایش 300*300 اسکوپ سقفی
مشاهده جزئیات محصول
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پرده نمایش 250*250 رفلکتا سه پایه پرده نمایش 250*250 رفلکتا سه پایه
مشاهده جزئیات محصول
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پرده نمایش 250*250 اسکوپ سه پایه پرده نمایش 250*250 اسکوپ سه پایه
مشاهده جزئیات محصول
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پرده نمایش 250*250 رفلکتا سقفی پرده نمایش 250*250 رفلکتا سقفی
مشاهده جزئیات محصول
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پرده نمایش 250*250 اسکوپ سقفی پرده نمایش 250*250 اسکوپ سقفی
مشاهده جزئیات محصول
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پرده نمایش 200*200 رفلکتا سه پایه پرده نمایش 200*200 رفلکتا سه پایه
مشاهده جزئیات محصول
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پرده نمایش 200*200 اسکوپ سه پایه پرده نمایش 200*200 اسکوپ سه پایه
مشاهده جزئیات محصول
۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پرده نمایش 200*200 رفلکتا سقفی پرده نمایش 200*200 رفلکتا سقفی
مشاهده جزئیات محصول
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پرده نمایش 200*200 اسکوپ سقفی پرده نمایش 200*200 اسکوپ سقفی
مشاهده جزئیات محصول
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پرده نمایش 180*180 رفلکتا سه پایه پرده نمایش 180*180 رفلکتا سه پایه
مشاهده جزئیات محصول
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پرده نمایش 180*180 اسکوپ سه پایه پرده نمایش 180*180 اسکوپ سه پایه
مشاهده جزئیات محصول
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پرده نمایش 180*180 رفلکتا سقفی پرده نمایش 180*180 رفلکتا سقفی
مشاهده جزئیات محصول
۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
پرده نمایش 180*180 اسکوپ سقفی پرده نمایش 180*180 اسکوپ سقفی
مشاهده جزئیات محصول
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
پرده نمایش منحنی گرندویو Grandview Curved Frame پرده نمایش منحنی گرندویو Grandview Curved Frame
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش پایه دار گرندویو Grandview Tripod Charming پرده نمایش پایه دار گرندویو Grandview Tripod Charming
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش پرتابل گرندویو Grandview Fast Fold پرده نمایش پرتابل گرندویو Grandview Fast Fold
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش رومیزی پرتابل گرندویو Grandview u-work پرده نمایش رومیزی پرتابل گرندویو Grandview u-work
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش الیت اسکرین ELITE SCREENS Saker Tab-Tension AcousticPro UHD پرده نمایش الیت اسکرین ELITE SCREENS Saker Tab-Tension AcousticPro UHD
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش الیت اسکرین Elite Screen CineTension 2 پرده نمایش الیت اسکرین Elite Screen CineTension 2
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش الیت اسکرین Elite Screen Saker B پرده نمایش الیت اسکرین Elite Screen Saker B
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش الیت اسکرین Elite Screen Home 2 پرده نمایش الیت اسکرین Elite Screen Home 2
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش الیت اسکرین Elite Screen CineTension B پرده نمایش الیت اسکرین Elite Screen CineTension B
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش دستی Elite Screen Manual Grande B Series پرده نمایش دستی Elite Screen Manual Grande B Series
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش الیت اسکرین Elite Screen Manual Tab-Tension پرده نمایش الیت اسکرین Elite Screen Manual Tab-Tension
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش دستی Elite Screen Manual SRM پرده نمایش دستی Elite Screen Manual SRM
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش پایه دار گرندویو Grandview Tripod Classic پرده نمایش پایه دار گرندویو Grandview Tripod Classic
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش گرندویو Grandview Ultimate Fixed Frame پرده نمایش گرندویو Grandview Ultimate Fixed Frame
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش برقی گرندویو Grandview CNV Series پرده نمایش برقی گرندویو Grandview CNV Series
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش پرتابل گرندویو Grandview floor-Up پرده نمایش پرتابل گرندویو Grandview floor-Up
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش پرتابل گرندویو Grandview Pull-Up پرده نمایش پرتابل گرندویو Grandview Pull-Up
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021
پرده نمایش گرندویو Grandview Prestige fixed frame پرده نمایش گرندویو Grandview Prestige fixed frame
مشاهده جزئیات محصول
تماس با 73027-021

Notfound

 • مرتب سازی محصولات
 • کد کالا محصول صعودی
 • کد کالا محصول نزولی
 • نام محصول صعودی
 • نام محصول نزولی
 • جدیدترین محصولات
 • قدیمی ترین محصولات
 • امتیاز صعودی
 • امتیاز نزولی
 • قیمت صعودی
 • قیمت نزولی
 • 4
 • 8
 • 12
 • 16
 • 32
 • 40
 • نمایش همه
پرده نمایش ویدئو پروژکتور

پرده نمایش ویدئو پروژکتور که از تجهیزات آموزشی مکمل برای ویدئو پروژکتور به محسوب می شود، صفحه نمایشی سفید رنگ است که تصویر خروجی دیتا ویدئو پروژکتور بر روی آن به نمایش در می آید.

با اینکه در سایت ایده برتر پارسیان، پرده نمایش دیتا ویدئو پروژکتور در قسمت تجهیزات آموزشی قرار داده شده ولی این بدان معنا نیست که پرده نمایش دیتا پروژکتور صرفاً منحصر به مراکز آموزشی است. بلکه در همایش ها، سالن های آمفی تئاتر و در کل هر مکانی که قرار است تصاویر برای یک جمعیت(کم یا زیاد) از افراد به نمایش درآیند، از پرده نمایش ویدیو پروژکتور بهره گرفته می شود.

پرده نمایش ویدئو پروژکتور از نظر کارکرد و شکل انواع متفاوتی دارد. پرده نمایش برقی، پرده نمایش برقی ریموت دار، پرده نمایش سقفی، پرده نمایش سقفی دستی، پرده نمایش بک پروجکشن و پرده نمایش پایه دار. هر کدام از این پرده های نمایش کاربردها و ویژگی هایی دارا می باشد که می توانند نیازهای متفاوت را برطرف سازد.

پرده نمایش سقفی همانطور که از اسمش پیداست، از سقف آویزان می شود و جایگاه ثابتی دارد. پرده نمایش ویدئو پروژکتور برقی قابلیت باز و بسته شدن توسط کنترل از راه دور را دارند و مزیت آنها این است که در ابعاد و اندازه های بزرگ می توانند تولید شوند.

از طرفی پرده نمایش پایه دار به آسانی قابل حمل و جابجایی می باشد. خوب است این را هم بدانید که دو دستگاه کیت هوشمند و برد هوشمند از کالاهای مرتبط با پرده نمایش و دیتا ویدئو پروژکتور می باشند که در هوشمند سازی مدارس نقشی ملموس داشته اند.

خرید پرده نمایش ویدئو پروژکتور

در ابتدا باید گفت که جنس پرده نمایش ویدئو پروژکتور تأثیر فراوانی در کیفیت تصویری دارد که از ویدئو پروژکتور ساطع می شود. از طرفی در خرید پرده نمایش ویدئو پروژکتور باید به ابعاد پرده نمایش توجه داشته باشید.

برای سالن های بزرگ استفاده از پرده نمایش برقی مناسب است. با توجه به اهمیت توجه به برند در هنگام خرید پرده نمایش ویدئو پروژکتور، بد نیست این را هم بگوییم که از بهترین برندهای موجود، پرده نمایش اسکوپ و پرده نمایش رفلکتا می باشند.