ارتباط با دپارتمان ها

ارتباط با دپارتمان ها

شرکت ایده برتر پارسیان با ایجاد تحولی نوین در شبکه فروش غیر حضوری به هدف خود که جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش هزینه مشتریان عزیز است، جامه عمل پوشانیده است.

محصولات اصلی این شرکت عبارتند از تمامی ماشین های اداری، مواد مصرفی، تجهیزات آموزشی، تجهیزات فروشگاهی، سیستم های حفاظتی و امنیتی، کامپیوتر، تجهیزات شبکه مخابراتی و مبلمان اداری.

تکنیسین های مجرب فروش در ایده برتر پارسیان آماده ارایه مشاوره تلفنی جهت یاری رساندن به مصرف کنندگان ایرانی در خرید مناسب ترین کالا متناسب با نوع نیاز خود می باشند.

تلفن مرکز تماس مشتریان ایده برتر: 73027-021

همچنین می توانید برای ارتباط مستقیم با دپارتمان های ایده برتر با داخلی مورد نظر تماس بگیرید.

ارتباط با مدیریت:

مدیریت عامل

مدیریت عامل:
آقای محمد علییان
داخلی: 800

مدیریت فروش

مدیریت فروش:
آقای حسین پور
داخلی: 100

مدیریت داخلی

مدیریت داخلی:
آقای رحمتی
داخلی: 600

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی:
خانم شکرانیان
داخلی: 610

 

ارتباط با واحد فروش:

کارشناس فروش مانیتور صنعتی، ویدئو وال و کی وی ام

کارشناس فروش مانیتور صنعتی، ویدئو وال و کی وی ام:

آقای طاهری

داخلی: 710

کارشناس فروش تجهیزات امنیتی

کارشناس فروش تجهیزات امنیتی:

خانم قربانی

داخلی: 730

کارشناس فروش پلاتر

کارشناس فروش پرینتر، پلاتر و مواد مصرفی:

آقای افروز

داخلی: 725

کارشناس فروش دستگاه کپی و مواد مصرفی

کارشناس فروش دستگاه کپی و مواد مصرفی:

آقای قلی زاده

داخلی: 720

کارشناس فروش تجهیزات فروشگاهی

کارشناس فروش تجهیزات فروشگاهی:

خانم صلاح

داخلی: 775

کارشناس فروش مبلمان اداری، کاغذخرد کن و تجهیزات مخابراتی

کارشناس فروش مبلمان اداری، کاغذخرد کن و تجهیزات مخابراتی:

آقای سعادتی

داخلی: 715

کارشناس فروش تجهیزات آموزشی

کارشناس فروش ویدئو پروژکتور و تجهیزات آموزشی:

آقای گودینی

داخلی: 780

کارشناس فروش پرینتر و مواد مصرفی

کارشناس فروش تاسیسات:

خانم پولادرک

داخلی: 790

کارشناس فروش تجهیزات شبکه

کارشناس فروش کامپیوتر و تجهیزات شبکه:

آقای رضوی

داخلی: 765

کارشناس فروش لپ تاپ و all in one

کارشناس فروش لپ تاپ و all in one:

آقای عادلی

داخلی: 755

کارشناس فروش آنلاین

کارشناس فروش آنلاین:

آقای عادلی

داخلی: 755

کارشناس فروش تجهیزات تاسیساتی

کارشناس فروش تجهیزات تاسیساتی:

خانم پولادرک

داخلی: 790

 

ارتباط با واحد سامانه ها:

استعلامات

استعلامات و مناقصات: داخلی 760

 

ارتباط با واحد مالی:

مالی

مالی و حسابداری: داخلی 650

 

ارتباط با واحد سایت و تبلیغات:

سایت

سایت و تبلیغات: داخلی 621

 

ارتباط با خدمات و لجستیک:

لجستیک

خدمات و لجستیک: داخلی 600

 

ارتباط با واحد صدای مشتری:

صدای مشتری

صدای مشتری و امور مشتریان: داخلی 640

ارتباط با دپارتمان ها
ارتباط با دپارتمان ها
Article rating: 4.5 out of 5 with 3158 ratings

شرکت ایده برتر پارسیان با ایجاد تحولی نوین در شبکه فروش غیر حضوری به هدف خود که جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش هزینه مشتریان عزیز است، جامه عمل پوشانیده است.

محصولات اصلی این شرکت عبارتند از تمامی ماشین های اداری، مواد مصرفی، تجهیزات آموزشی، تجهیزات فروشگاهی، سیستم های حفاظتی و امنیتی، کامپیوتر، تجهیزات شبکه مخابراتی و مبلمان اداری.

تکنیسین های مجرب فروش در ایده برتر پارسیان آماده ارایه مشاوره تلفنی جهت یاری رساندن به مصرف کنندگان ایرانی در خرید مناسب ترین کالا متناسب با نوع نیاز خود می باشند.

تلفن مرکز تماس مشتریان ایده برتر: 73027-021

همچنین می توانید برای ارتباط مستقیم با دپارتمان های ایده برتر با داخلی مورد نظر تماس بگیرید.

ارتباط با مدیریت:

مدیریت عامل

مدیریت عامل:
آقای محمد علییان
داخلی: 800

مدیریت فروش

مدیریت فروش:
آقای حسین پور
داخلی: 100

مدیریت داخلی

مدیریت داخلی:
آقای رحمتی
داخلی: 600

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی:
خانم شکرانیان
داخلی: 610

 

ارتباط با واحد فروش:

کارشناس فروش مانیتور صنعتی، ویدئو وال و کی وی ام

کارشناس فروش مانیتور صنعتی، ویدئو وال و کی وی ام:

آقای طاهری

داخلی: 710

کارشناس فروش تجهیزات امنیتی

کارشناس فروش تجهیزات امنیتی:

خانم قربانی

داخلی: 730

کارشناس فروش پلاتر

کارشناس فروش پرینتر، پلاتر و مواد مصرفی:

آقای افروز

داخلی: 725

کارشناس فروش دستگاه کپی و مواد مصرفی

کارشناس فروش دستگاه کپی و مواد مصرفی:

آقای قلی زاده

داخلی: 720

کارشناس فروش تجهیزات فروشگاهی

کارشناس فروش تجهیزات فروشگاهی:

خانم صلاح

داخلی: 775

کارشناس فروش مبلمان اداری، کاغذخرد کن و تجهیزات مخابراتی

کارشناس فروش مبلمان اداری، کاغذخرد کن و تجهیزات مخابراتی:

آقای سعادتی

داخلی: 715

کارشناس فروش تجهیزات آموزشی

کارشناس فروش ویدئو پروژکتور و تجهیزات آموزشی:

آقای گودینی

داخلی: 780

کارشناس فروش پرینتر و مواد مصرفی

کارشناس فروش تاسیسات:

خانم پولادرک

داخلی: 790

کارشناس فروش تجهیزات شبکه

کارشناس فروش کامپیوتر و تجهیزات شبکه:

آقای رضوی

داخلی: 765

کارشناس فروش لپ تاپ و all in one

کارشناس فروش لپ تاپ و all in one:

آقای عادلی

داخلی: 755

کارشناس فروش آنلاین

کارشناس فروش آنلاین:

آقای عادلی

داخلی: 755

کارشناس فروش تجهیزات تاسیساتی

کارشناس فروش تجهیزات تاسیساتی:

خانم پولادرک

داخلی: 790

 

ارتباط با واحد سامانه ها:

استعلامات

استعلامات و مناقصات: داخلی 760

 

ارتباط با واحد مالی:

مالی

مالی و حسابداری: داخلی 650

 

ارتباط با واحد سایت و تبلیغات:

سایت

سایت و تبلیغات: داخلی 621

 

ارتباط با خدمات و لجستیک:

لجستیک

خدمات و لجستیک: داخلی 600

 

ارتباط با واحد صدای مشتری:

صدای مشتری

صدای مشتری و امور مشتریان: داخلی 640