ارتباط با دپارتمان ها

ارتباط با دپارتمان ها

شرکت ایده برتر پارسیان با ایجاد تحولی نوین در شبکه فروش غیر حضوری به هدف خود که جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش هزینه مشتریان عزیز است، جامه عمل پوشانیده است.

محصولات اصلی این شرکت عبارتند از تمامی ماشین های اداری، مواد مصرفی، تجهیزات آموزشی، تجهیزات فروشگاهی، سیستم های حفاظتی و امنیتی، کامپیوتر، تجهیزات شبکه مخابراتی و مبلمان اداری.

تکنیسین های مجرب فروش در ایده برتر پارسیان آماده ارایه مشاوره تلفنی جهت یاری رساندن به مصرف کنندگان ایرانی در خرید مناسب ترین کالا متناسب با نوع نیاز خود می باشند.

تلفن مرکز تماس مشتریان ایده برتر: 73027-021

همچنین می توانید برای ارتباط مستقیم با دپارتمان های ایده برتر با داخلی مورد نظر تماس بگیرید.

ارتباط با مدیریت:

مدیریت عامل

مدیریت عامل:
آقای محمد علی یان
 

مدیریت فروش

مدیریت فروش:
آقای حسین پور
 

مدیریت داخلی

مدیریت داخلی:
آقای رحمتی
 

 

 

ارتباط با واحد فروش:

کارشناس فروش مانیتور صنعتی، ویدئو وال و کی وی ام

کارشناس فروش مانیتور صنعتی، ویدئو وال و کی وی ام:

آقای طاهری

داخلی: 710

کارشناس فروش تجهیزات امنیتی

کارشناس فروش تجهیزات امنیتی و شبکه:

خانم قربانی

داخلی: 730

کارشناس فروش پلاتر

کارشناس فروش پرینتر، پلاتر و مواد مصرفی:

آقای افروز

داخلی: 725

کارشناس فروش دستگاه کپی و مواد مصرفی

کارشناس فروش دستگاه کپی و مواد مصرفی:

آقای قلی زاده

داخلی: 720

کارشناس فروش تجهیزات فروشگاهی

کارشناس فروش تجهیزات فروشگاهی:

آقای طاهری

داخلی: 710

کارشناس فروش مبلمان اداری، کاغذخرد کن و تجهیزات مخابراتی

کارشناس فروش تجهیزات مخابراتی:

آقای رضایی

داخلی: 780

کارشناس فروش تجهیزات آموزشی

کارشناس فروش ویدئو پروژکتور و تجهیزات آموزشی:

آقای قلی زاده

داخلی: 720

کارشناس فروش پرینتر و مواد مصرفی

کارشناس فروش تاسیسات:

خانم پولادرک

داخلی: 790

کارشناس فروش تجهیزات شبکه

کارشناس فروش کامپیوتر و قطعات:

خانم حسینی

داخلی: 735

 

کارشناس فروش لپ تاپ و all in one

کارشناس فروش لپ تاپ:

آقای طاهری

داخلی: 710

 

کارشناس فروش کامپیوتر بدون کیس (all in one):

آقای نیک مرد

داخلی: 750

کارشناس فروش تجهیزات تاسیساتی

کارشناس فروش تجهیزات تاسیساتی:

خانم پولادرک

داخلی: 790

کارشناس فروش آنلاین:

خانم عاطفی

داخلی: 785

کارشناس فروش آنلاین

کارشناس فروش آنلاین:

آقای عادلی

داخلی: 402

 

 

ارتباط با واحد سامانه ها:

استعلامات

استعلامات: 

داخلی 661 الی 3

مناقصات: 

داخلی 671

 

 

ارتباط با واحد مالی:

مالی

مالی و حسابداری: داخلی 810

 

ارتباط با واحد سایت و تبلیغات:

سایت

سایت و تبلیغات: داخلی 620

 

ارتباط با خدمات و لجستیک:

لجستیک

خدمات و لجستیک: داخلی 600

 

ارتباط با واحد صدای مشتری:

صدای مشتری

صدای مشتری و امور مشتریان: داخلی 640

ارتباط با دپارتمان ها
ارتباط با دپارتمان ها
Article rating: 4.5 out of 5 with 6364 ratings

شرکت ایده برتر پارسیان با ایجاد تحولی نوین در شبکه فروش غیر حضوری به هدف خود که جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش هزینه مشتریان عزیز است، جامه عمل پوشانیده است.

محصولات اصلی این شرکت عبارتند از تمامی ماشین های اداری، مواد مصرفی، تجهیزات آموزشی، تجهیزات فروشگاهی، سیستم های حفاظتی و امنیتی، کامپیوتر، تجهیزات شبکه مخابراتی و مبلمان اداری.

تکنیسین های مجرب فروش در ایده برتر پارسیان آماده ارایه مشاوره تلفنی جهت یاری رساندن به مصرف کنندگان ایرانی در خرید مناسب ترین کالا متناسب با نوع نیاز خود می باشند.

تلفن مرکز تماس مشتریان ایده برتر: 73027-021

همچنین می توانید برای ارتباط مستقیم با دپارتمان های ایده برتر با داخلی مورد نظر تماس بگیرید.

ارتباط با مدیریت:

مدیریت عامل

مدیریت عامل:
آقای محمد علی یان
 

مدیریت فروش

مدیریت فروش:
آقای حسین پور
 

مدیریت داخلی

مدیریت داخلی:
آقای رحمتی
 

 

 

ارتباط با واحد فروش:

کارشناس فروش مانیتور صنعتی، ویدئو وال و کی وی ام

کارشناس فروش مانیتور صنعتی، ویدئو وال و کی وی ام:

آقای طاهری

داخلی: 710

کارشناس فروش تجهیزات امنیتی

کارشناس فروش تجهیزات امنیتی و شبکه:

خانم قربانی

داخلی: 730

کارشناس فروش پلاتر

کارشناس فروش پرینتر، پلاتر و مواد مصرفی:

آقای افروز

داخلی: 725

کارشناس فروش دستگاه کپی و مواد مصرفی

کارشناس فروش دستگاه کپی و مواد مصرفی:

آقای قلی زاده

داخلی: 720

کارشناس فروش تجهیزات فروشگاهی

کارشناس فروش تجهیزات فروشگاهی:

آقای طاهری

داخلی: 710

کارشناس فروش مبلمان اداری، کاغذخرد کن و تجهیزات مخابراتی

کارشناس فروش تجهیزات مخابراتی:

آقای رضایی

داخلی: 780

کارشناس فروش تجهیزات آموزشی

کارشناس فروش ویدئو پروژکتور و تجهیزات آموزشی:

آقای قلی زاده

داخلی: 720

کارشناس فروش پرینتر و مواد مصرفی

کارشناس فروش تاسیسات:

خانم پولادرک

داخلی: 790

کارشناس فروش تجهیزات شبکه

کارشناس فروش کامپیوتر و قطعات:

خانم حسینی

داخلی: 735

 

کارشناس فروش لپ تاپ و all in one

کارشناس فروش لپ تاپ:

آقای طاهری

داخلی: 710

 

کارشناس فروش کامپیوتر بدون کیس (all in one):

آقای نیک مرد

داخلی: 750

کارشناس فروش تجهیزات تاسیساتی

کارشناس فروش تجهیزات تاسیساتی:

خانم پولادرک

داخلی: 790

کارشناس فروش آنلاین:

خانم عاطفی

داخلی: 785

کارشناس فروش آنلاین

کارشناس فروش آنلاین:

آقای عادلی

داخلی: 402

 

 

ارتباط با واحد سامانه ها:

استعلامات

استعلامات: 

داخلی 661 الی 3

مناقصات: 

داخلی 671

 

 

ارتباط با واحد مالی:

مالی

مالی و حسابداری: داخلی 810

 

ارتباط با واحد سایت و تبلیغات:

سایت

سایت و تبلیغات: داخلی 620

 

ارتباط با خدمات و لجستیک:

لجستیک

خدمات و لجستیک: داخلی 600

 

ارتباط با واحد صدای مشتری:

صدای مشتری

صدای مشتری و امور مشتریان: داخلی 640