جستجو

Tsco TS 2119U Speaker نوع مطلب: فروشگاه
اسپیکر تسکو تی اس 2119 یو   حداکثر قدرت پخش: 1900 وات میانگین توان خروجی: 20 وات+10*2 وات فرکانس پاسخ گویی: 65Hz-20KHz دارای ریموت کنترل  
Tsco TS 2127U Speaker نوع مطلب: فروشگاه
اسپیکر تسکو تی اس 2127 یو   حداکثر قدرت پخش: 1900 وات میانگین توان خروجی: 20 وات+10*2 وات فرکانس پاسخ گویی: 40Hz-20KHz دارای ریموت کنترل  
Tsco TS 2128U Speaker نوع مطلب: فروشگاه
اسپیکر تسکو تی اس 2118 یو   حداکثر قدرت پخش: 2100 وات میانگین توان خروجی: 25 وات+11*2 وات فرکانس پاسخ گویی: 150Hz-20KHz دارای رادیو FM دارای ریموت کنترل  
Tsco TS 2118U Speaker نوع مطلب: فروشگاه
اسپیکر تسکو تی اس 2118 یو   حداکثر قدرت پخش: 1300 وات میانگین توان خروجی: 18 وات+7*2 وات فرکانس پاسخ گویی: 200Hz-20KHz دارای ریموت کنترل  
Tsco TS 2123U Speaker نوع مطلب: فروشگاه
اسپیکر تسکو تی اس 2123 یو   حداکثر قدرت پخش: 1000 وات میانگین توان خروجی: 12 وات+3*2 وات فرکانس پاسخ گویی: 35Hz-18KHz دارای رادیو FM دارای ریموت کنترل  
Tsco TS 2102U Speaker نوع مطلب: فروشگاه
اسپیکر تسکو تی اس 2102 یو   حداکثر قدرت پخش: 600 وات میانگین توان خروجی:5 20 وات+2.5*2 وات فرکانس پاسخ گویی: 35Hz-18KHz    
Tsco TS 2126 Speaker نوع مطلب: فروشگاه
اسپیکر تسکو تی اس 2126   حداکثر قدرت پخش: 2000 وات میانگین توان خروجی: 15 وات+10*2 وات فرکانس پاسخ گویی: 35Hz-18KHz دارای ریموت کنترل دارای رادیو FM
Tsco TS 2114U Speaker نوع مطلب: فروشگاه
اسپیکر تسکو تی اس 2114 یو   حداکثر قدرت پخش: 2200 وات میانگین توان خروجی: 23 وات+12*2 وات فرکانس پاسخ گویی: 40Hz-20KHz دارای ریموت کنترل دارای رادیو FM  
Tsco TS 2100U Speaker نوع مطلب: فروشگاه
">اسپیکر تسکو تی اس 2100 یو   حداکثر قدرت پخش: 700 وات میانگین توان خروجی: 5 وات+2*2 وات فرکانس پاسخ گویی: 65Hz-20KHz دارای ریموت کنترل  
Tsco TS 2116U Speaker نوع مطلب: فروشگاه
اسپیکر تسکو تی اس 2116 یو حداکثر قدرت پخش: 900 وات میانگین توان خروجی: 5 وات+2*2 وات فرکانس پاسخ گویی: 20Hz-20KHz دارای ریموت کنترل  
Tsco TS 2100 Speaker نوع مطلب: فروشگاه
اسپیکر تسکو تی اس 2100   حداکثر قدرت پخش: 700 وات میانگین توان خروجی: 5 وات+2*2 وات فرکانس پاسخ گویی: 40Hz-20KHz دارای ریموت کنترل  
Tsco TS 2105 Speaker نوع مطلب: فروشگاه
اسپیکر تسکو تی اس 2105   حداکثر قدرت پخش: 550 وات میانگین توان خروجی: 4 وات+1*2 وات فرکانس پاسخ گویی: 55Hz-20KHz دارای ریموت کنترل  
Tsco TS 2008 Speaker نوع مطلب: فروشگاه
اسپیکر تسکو تی اس 2008   حداکثر قدرت پخش: 350 وات میانگین توان خروجی: 4.5*2 وات فرکانس پاسخ گویی: 90Hz-20KHz    
Tsco TS 2003 Speaker نوع مطلب: فروشگاه
اسپیکر تسکو تی اس 2003   حداکثر قدرت پخش: 250 وات میانگین توان خروجی: 3*2 وات فرکانس پاسخ گویی: 65Hz-20KHz
Tsco TS 2005 Speaker نوع مطلب: فروشگاه
اسپیکر تسکو تی اس 2005   حداکثر قدرت پخش: 200 وات میانگین توان خروجی: 3*2 وات فرکانس پاسخ گویی: 90Hz-20KHz
Tsco TS 2007 Speaker نوع مطلب: فروشگاه
اسپیکر تسکو تی اس 2007   حداکثر قدرت پخش: 250 وات میانگین توان خروجی: 3*2 وات فرکانس پاسخ گویی: 30Hz-20KHz
Microlab x580 Speaker نوع مطلب: فروشگاه
اسپیکر میکرولب ایکس 580    حداکثر قدرت پخش: 50 وات میانگین توان خروجی: 3*32 وات فرکانس پاسخ گویی: 50Hz اسپیکر سه تکه به همراه ساب ووفر مالتی مدیا طراحی زیبا به همراه کنترل سیمی