جستجو

Tsco TC MA 4470 Case نوع مطلب: فروشگاه
کیس تی سی ام ای 4470 تسکو   مادربرد مناسب: Micro ATX/ATX/FULL ATX قابلیت نصب CD/DVD ROM: دارد قابلیت نصب Card Reader و Floppy Drive: دارد قابلیت نصب HDD Drive: دارد دارای بدنه به رنگ مشکی براق استحکام بالا و نداشتن لرزه به...
Tsco TC VA 4614 Case نوع مطلب: فروشگاه
کیس تسکو تی سی وی ای 4614   مادربرد مناسب: Micro ATX/ATX/FULL ATX قابلیت نصب CD/DVD ROM: دارد قابلیت نصب Card Reader و Floppy Drive: دارد قابلیت نصب HDD Drive: دارد دارای بدنه به رنگ مشکی  استحکام بالا و نداشتن لرزه به...
Tsco TC VA 4614 Case نوع مطلب: فروشگاه
کیس تسکو تی سی وی ای 4612   مادربرد مناسب: Micro ATX/ATX/FULL ATX قابلیت نصب CD/DVD ROM: دارد قابلیت نصب Card Reader و Floppy Drive: دارد قابلیت نصب HDD Drive: دارد دارای بدنه به رنگ مشکی  استحکام بالا و نداشتن لرزه به...
Tsco TC LA 4023 Case نوع مطلب: فروشگاه
کیس تسکو تی سی ال ای 4023   مادربرد مناسب: Micro ATX/ATX قابلیت نصب CD/DVD ROM: دارد قابلیت نصب Card Reader و Floppy Drive: دارد قابلیت نصب HDD Drive: دارد دارای بدنه به رنگ مشکی براق استحکام بالا و نداشتن لرزه به...
Tsco TC LA 4430 Case نوع مطلب: فروشگاه
کیس تسکو تی سی ال ای 4430   مادربرد مناسب: Micro ATX/ATX قابلیت نصب CD/DVD ROM: دارد قابلیت نصب Card Reader و Floppy Drive: دارد قابلیت نصب HDD Drive: دارد دارای بدنه به رنگ مشکی براق استحکام بالا و نداشتن لرزه به...
Tsco TC LA 4068 Case نوع مطلب: فروشگاه
کیس تسکو تی سی ال ای 4068   مادربرد مناسب: Micro ATX/ATX قابلیت نصب CD/DVD ROM: دارد قابلیت نصب Card Reader و Floppy Drive: دارد قابلیت نصب HDD Drive: دارد دارای بدنه به رنگ مشکی براق استحکام بالا و نداشتن لرزه به...
Tsco TC LA 4435 Case نوع مطلب: فروشگاه
کیس تسکو تی سی ال ای 4435   مادربرد مناسب: Micro ATX/ATX قابلیت نصب CD/DVD ROM: دارد قابلیت نصب Card Reader و Floppy Drive: دارد قابلیت نصب HDD Drive: دارد دارای بدنه به رنگ مشکی براق استحکام بالا و نداشتن لرزه به...
Tsco TC LA 4425 Case نوع مطلب: فروشگاه
کیس تسکو تی سی ال ای 4425   مادربرد مناسب: Micro ATX/ATX قابلیت نصب CD/DVD ROM: دارد قابلیت نصب Card Reader و Floppy Drive: دارد قابلیت نصب HDD Drive: دارد دارای بدنه به رنگ مشکی براق استحکام بالا و نداشتن لرزه به...
Tsco TC LA 4405 Case نوع مطلب: فروشگاه
کیس تسکو تی سی ال ای 4405   مادربرد مناسب: Micro ATX/ATX قابلیت نصب CD/DVD ROM: دارد قابلیت نصب Card Reader و Floppy Drive: دارد قابلیت نصب HDD Drive: دارد دارای بدنه به رنگ مشکی براق استحکام بالا و نداشتن لرزه به...
Green X5 Fusion Computer Case نوع مطلب: فروشگاه
کیس ایکس 5 فیوژن گرین   مادربرد مناسب: Micro ATX/ ATX 12*9.6/ ATX 12*10.5/ CEB 10.5*12 قابلیت نصب CD/DVD ROM: دارد قابلیت نصب Card Reader و Floppy Drive: دارد قابلیت نصب HDD Drive: دارد دارای یک پورت e- SATA ، خروجی صدا HD Audio و یک...