جستجو

HDD 80GB IDE WD نوع مطلب: فروشگاه
هارد دیسک 80 گیگابایت IDE وسترن دیجیتال   نوع هارددیسک:اینترنال ظرفیت حافظه :80 گیگابایت رابط اتصالی :IDE    
HDD 320GB Caviar Blue WD نوع مطلب: فروشگاه
هارد دیسک 320 گیگابایت خاویار بلو وسترن دیجیتال   نوع هارددیسک:اینترنال ظرفیت حافظه :320 گیگابایت رابط اتصالی :SATA  
HDD 500GB Caviar Blue WD نوع مطلب: فروشگاه
هارد دیسک 500 گیگابایت خاویار بلو وسترن دیجیتال   نوع هارددیسک:اینترنال ظرفیت حافظه :500 گیگابایت رابط اتصالی :SATAIII  
HDD 3TB Caviar Green WD نوع مطلب: فروشگاه
هارد دیسک 3 ترابایت خاویار گرین وسترن دیجیتال   نوع هارددیسک:اینترنال ظرفیت حافظه :3 ترابایت رابط اتصالی :SATA II/III  
HDD 2TB Caviar Green WD نوع مطلب: فروشگاه
هارد دیسک 2 ترابایت خاویار گرین وسترن دیجیتال   نوع هارددیسک:اینترنال ظرفیت حافظه : 2 ترابایت رابط اتصالی :SATAIII/II  
HDD 500GB Caviar Green WD نوع مطلب: فروشگاه
هارد دیسک 500 گیگابایت خاویار گرین وسترن دیجیتال   نوع هارددیسک:اینترنال ظرفیت حافظه :500 گیگابایت رابط اتصالی :SATAIII  
HDD 500GB Caviar Black WD نوع مطلب: فروشگاه
هارد دیسک 500 گیگابایت خاویار بلک وسترن دیجیتال   نوع هارددیسک:اینترنال ظرفیت حافظه :500 گیگابایت رابط اتصالی :SATAIII  
HDD 750GB Caviar Blue WD نوع مطلب: فروشگاه
هارد دیسک 750 گیگابایت خاویار بلو دیجیتال   نوع هارددیسک:اینترنال ظرفیت حافظه :750 گیگابایت رابط اتصالی :SATAIII/II  
HDD 1TB Caviar Black WD نوع مطلب: فروشگاه
هارد دیسک 1 ترابایت خاویار بلک وسترن دیجیتال   نوع هارددیسک:اینترنال ظرفیت حافظه : 1 ترابایت رابط اتصالی :SATAIII/II  
HDD 1TB Caviar Blue WD نوع مطلب: فروشگاه
هارد دیسک 1 ترابایت خاویار بلو وسترن دیجیتال   نوع هارددیسک:اینترنال ظرفیت حافظه : 1 ترابایت رابط اتصالی :SATAIII/II