درباره ما

منابع انسانی ایده برتر
یکی از بزرگترین سرمایه های ایده برتر پارسیان نیرو و منابع انسانی شریفی است که در...
تاریخچه
مجموعه ایده برتر پارسیان از سال 1380 کار خود را به صورت فروشگاهی در زمینه ماشین های...
چشم انداز آینده
شرکت ایده برتر پارسیان خاورمیانه بر این باور است که در برابر همه کسانی که با...
سخن مدیر عامل
 در سال  1386 با تاسیس این شرکت  همیشه در تلاش بودم تا آن را به گونه ­ای هدایت کنم...
چرا ایده برتر
ماشین های اداری و مواد مصرفی، کامپیوتر، قطعات و لوازم جانبی، تجهیزات فروشگاهی،...