دانش نامه تخصصی

ویژگی های مبلمان اداری در محل کار
شرایط کار در ادارات و شرکت های مختلف به گونه ای است که افراد بیشتر وقت خود را در...
صندلی ارگونومی چیست؟
امروزه کار در ادارات و شرکت ها به نحوی است که کارمندان ناچارند ساعت های متمادی بر...
فیلامنت PETG در پرینترهای سه بعدی
PETG، یکی دیگر از فیلامنت هایی است که برای چاپ در پرینتر سه بعدی به کار می رود....
فیلامنت HIPS در پرینترهای سه بعدی
فیلامنت ماده اصلی برای چاپ در پرینتر سه بعدی است. این ماده به شکل رشته های...
چاپ دیجیتال چیست ؟
تکنولوژی چاپ دیجیتال که مدت هاست بعد از ورود به خود بازار عرصه را برای روش های...
فیلامنت LAYWOOD در پرینترهای سه بعدی
پیش از این، چند مورد از مواد مصرفی رایج در چاپگر سه بعدی را معرفی کردیم و خواص و...
فیلامنت POM در پرینترهای سه بعدی
تکنولوژی چاپ سه بعدی مدتها است که از حیطه آزمایشگاه ها فراتر رفته و به صورت صنعتی...
فیلامنت PVA در پرینترهای سه بعدی
مدل های متنوع پرینتر سه بعدی وجود دارد که هر یک برای کاربرد خاصی استفاده می شوند....
فیلامنت ABS در پرینترهای سه بعدی
حتما تا حدودی با تکنولوژی چاپ سه بعدی آشنا هستید. مدل های متنوع پرینتر سه بعدی...
فیلامنت PLA در پرینترهای سه بعدی
همان طور که می دانید تکنولوژی چاپ سه بعدی، مدتی است در حوزه های مختلف صنعتی، هنری...