خبر

کانال ایده برتر پارسیان در تلگرام راه اندازی شد
کانال تلگرام ایده برتر   جهت آگاهی از جدیدترین قیمت ها،اخبار ایده برتر و...
راه اندازی سیستم VOIP در خطوط تلفن ایده برتر
عضو شدن ایده برتر در سامانه تدارکات دولت
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که به اختصار ((ستاد)) نامیده می شود ، سیستمی به...
اضافه شده دپارتمان مدیریت دانش به مجموعه
امروزه در سازمانها 75% اطلاعاتی که افراد براي کارهاي تخصصی خود نیاز دارند، در...
ایده برتر پارسیان دارای نشان تایید هویت تجارت الکترونیک