استفاده از پرتو ایکس در اسکن های فرودگاهی

بازرسی دقیقتر در فرودگاه ها با اسکنر جدید پرتو ایکس

درآمریکا دانشمندان به تازگی با استفاده از روش تصویربرداری پرتو ایکس امکان شناسایی مواد خطرناکی مانند مواد هسته‌ای را فراهم کرده اند که اسکنرهای آشکارسازی که در فرودگاه‌ها مورد استفاده قرار می گیرد فقط تصاویرمسدودی از اشیاء را نشان می دهند؛ این نوع از اسکنرها تنها تعداد فوتون‌هایی ازپرتو ایکس که ازمواد عبور می کنند نمایش می دهد اما هیچ نوع تغییر در پرتوهای ایکس را بازبینی نمی کنند.
به نقل از «اندرو گیلبرت» که از محققان دانشگاه تگزاس می باشداین گونه بیان شده است که  در تصویربرداری جدید به دلیل استفاده از فناوری موجود در آشکارسازهای پرتو ایکس ،از طیفی استفاده شده است که مشکل حاضر را رفع می کند.
تصویربرداری جدید پرتوهای ایکس از کیف حاوی آهن، سرب و پلوتونیوم براساس چگالی متوسط موجود بین این 3 ماده تصاویر بازگردانده می‌شود؛ اما در روش رادیوگرافی طیفی تنها از طریق  تشخیص فوتون‌ها در سطح های چندگانه انرژی ،هنگام عبور از یک نوع ماده استفاده می کند.
در نسل جدید رادیوگرافی طیفی ما دیگر توانایی شناسایی  تغییرات موجود درانرژی مخصوصا مواد خطرناک را داریم که حتی می توانیم  نوع ماده و حتی میزان ضخامت آن را هم تشخیص دهیم .

 

 

 
ارسال نظر
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی